Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Rekuperacja

Dofinansowanie do budowy domu 2021 – gdzie otrzymać dopłatę?

Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego? Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych? Jego głównym celem było znaczne ograniczenie zużycia energii w nowo powstających budynkach. Miało to związek z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., według której do 2021 roku wszystkie obiekty budowlane powinny spełniać wymagania Dyrektywy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy program dofinansowania do budowy domu jeszcze działa?
 • Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?
 • W jaki sposób skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła?
 • Jak duże dofinansowanie może otrzymać inwestor na kolektory słoneczne?
 • Na czym polega dofinansowanie do termoizolacji budynków?
 • Jakie warunki musi spełnić inwestor, by otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca?
 • Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania na wymianę dachu?

Stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dofinansowania do budowy domu, przeznaczony został dla inwestorów, chcących postawić energooszczędny budynek lub kupić mieszkanie w bloku spełniającym wymagania Dyrektywy.

dofinansowanie do budowy domu

WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O DOFINANSOWANIU DO BUDOWY DOMU

Program dofinansowania na budowę domu był pierwszą przyjętą strategią, dającą możliwość uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego do budownictwa energooszczędnego. Miał on pomóc w stopniowym wdrażaniu nowoczesnego sposobu wznoszenia budynków oraz stanowić dodatkowe źródło edukacji społeczeństwa.

Dofinansowanie do budowy domu skierowane było głównie do osób fizycznych, które miały w planach zakup lub budowę energooszczędnego mieszkania. Dotacja przybierała formę częściowej spłaty zaciągniętego kredytu. Pieniądze wypłacane były bezpośrednio na konto kredytowe banku, który podpisał umowę z NFOŚiGW. Warunkiem ich wypłaty było zakończenie budowy i uzyskanie potwierdzenia o uzyskaniu wymaganego standardu energetycznego. Inwestor nie miał możliwości otrzymania dotacji w postaci gotówki.

Skąd pomysł na dofinansowanie do budowy domów? Przede wszystkim miało ono na celu zmianę sposobu stawiania nowoczesnych budynków. Energooszczędne budownictwo jest droższe od tradycyjnego, jednak sukcesywnie przynosi spore oszczędności inwestorowi, na przykład w postaci obniżenia rachunków za ogrzewanie, dlatego aby je upowszechnić powstał program bezzwrotnej dotacji.

Dofinansowanie do budowy domu mogło nie zostać wypłacone, jeśli uzyskane parametry budynku przekraczały te zaplanowane (ujęte we wniosku).

Warto zaznaczyć, że proponowana dotacja miała pomóc w pokryciu kosztów związanych z dostosowaniem budynku do standardu NF40 lub NF15.

Wysokość dotacji obliczana była według wytycznych NFOŚiGW ? brano pod uwagę roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową niezbędną do ogrzewania i wentylacji (dlatego w nowoczesnych domach energooszczędnych zaleca się montaż rekuperacji. Więcej informacji na jej temat znajduje się w tekście: „Co to jest rekuperator „ ), a także dane określające sprawność instalacji grzewczej oraz wodnej.

Wdrożenie Programu zostało przewidziane na lata 2013-2018, natomiast wydatkowanie ? do końca 2022 roku. Przyjęty budżet zapewniał wsparcie w budowie lub zakupie około (według NFOŚiGW) 12 tysięcy energooszczędnych domów albo mieszkań w blokach charakteryzujących się pożądanymi parametrami.

W dniach 27-28.07.2016 roku wygasła współpraca z bankami. Tym samym Program został zakończony, a NFOŚiGW nie przewiduje jego wznowienia.

SKORZYSTAJ Z DOTACJI NA FOTOWOLTAIKĘ I BĄDŹ NIEZALEŻNY!

dofinansowanie do fotowoltaiki

Zakończenie programu dopłaty do budowy domu nie oznacza, że coraz bardziej świadomi inwestorzy zostali zdani na siebie. Obecnie mogą oni liczyć na wiele innych dotacji związanych z wykorzystywaniem OZE.

W innych krajach znajdujących się w Unii Europejskiej średnio około 20% pozyskiwanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W Polsce jest to niewiele ponad 12% (dane GUS ? 2019 rok). Według unijnej dyrektywy nasz kraj do końca 2020 roku powinien osiągnąć poziom co najmniej 15%. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe do osiągnięcia.

A co się stanie, gdy Polsce nie uda się osiągnąć założonych 15%? Unia Europejska zapowiedziała kary rzędu około 17 miliardów złotych. Jest o co walczyć. Właśnie dlatego powstały programy, nad którymi opiekę sprawuje NFOŚiGW.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY STARAĆ SIĘ O DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ?

Instalacja fotowoltaiczna jest najczęściej wybierana przez inwestorów, chcących uniezależnić się od dostaw, a co za tym idzie, również cen, energii elektrycznej. Jednak skuteczność tego rozwiązania zależy od stopnia nasłonecznienia obszaru, w którym panele fotowoltaiczne zostały zamontowane.

Na przykład na terenie województwa mazowieckiego dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego przybyło ok. 500 instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (dane z lipca 2020).

W innych regionach kraju obowiązują dotacje na fotowoltaikę, przybierające postać kredytu preferencyjnego, niskooprocentowanej pożyczki (1%) lub dofinansowania w wysokości około 30% poniesionych kosztów. O dotację na fotowoltaikę mogą starać się użytkownicy wieczyści, właściciele oraz współwłaściciele budynków mieszkalnych.

W 2021 r. ma pojawić się kontynuacja programu “Mój Prąd”. Jak wynika z planu budżetowego NFOŚiGW, na ten cel planowane jest wydanie 500 mln zł, jednak kwota ta ma być przeznaczona na realizowanie wypłat dla beneficjentów ostatniego naboru, czyli osób, które złożyły wnioski do 6.12.2020r r.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Wśród najczęściej wymienianych korzyści związanych z instalacją systemu fotowoltaicznego, znalazły się:

 • własna produkcja energii elektrycznej,
 • bezobsługowość instalacji,
 • nawet 30-40-letnia żywotność instalacji,
 • w przypadku nadwyżki prądu istnieje możliwość jego odsprzedania do sieci,
 • ochrona środowiska,
 • znaczne podniesienie wartości nieruchomości,
 • magazynowanie nadwyżki energii elektrycznej i możliwość wykorzystania jej w późniejszym czasie.

Koszty poniesione w związku z instalacją paneli fotowoltaicznych zwracają się inwestorowi po około 10 latach ich użytkowania.

SPRAWDŹ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO POMP CIEPŁA W 2021 ROKU!

Dofinansowanie do pompy ciepła, podobnie jak w przypadku fotowoltaiki, ma przyczynić się do wzrostu ilości wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program Czyste Powietrze, polegający na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajduje się w artykule: Program Czyste Powietrze. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie.

Program ten jest organizowany na skalę krajową, jednak funkcjonuje na zasadzie współpracy z gminami, które zdecydowały się do niego dołączyć. Umożliwia uzyskanie dofinansowania nie tylko do pomp ciepła, ale także do kolektorów słonecznych, czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). Jednak w 2020 roku w zasadach programu Czyste Powietrze pojawiły się zmiany, zgodnie z którymi ma się on skupiać na wymianie starych instalacji w już istniejących budynkach i nie przewiduje dotacji dla właścicieli nowobudowanych domów.

Poza programem Czyste Powietrze, wsparcie w postaci dotacji na pompy ciepła organizowane jest w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • Lokalnych programów antysmogowych,
 • Dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 • Ulgi termomodernizacyjnej.

O dofinansowania mogą starać się zarówno właściciele gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, czy rolnicy.

Aby ubiegać się o dotację, poza wnioskiem należy złożyć także szereg innych dokumentów, m.in. rysunek techniczny i schemat instalacji oraz szczegółowy opis urządzeń wraz z parametrami technicznymi.

W przypadku programów lokalnych wysokość dofinansowań i warunki ich uzyskania są zależne od ustaleń władz danego regionu – poniżej przykładowe zasady dotyczące kilku województw:

Województwo małopolskie

Zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Krakowie, mieszkańcy województwa małopolskiego mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła o minimalnej mocy 40kW w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana jest na podstawie wskaźników Funduszu.

Dofinansowanie można uzyskać również w ramach programu Czyste Powietrze – WFOŚiGW prowadzi ciągły nabór wniosków.

Województwo wielkopolskie

W 2021 r. Poznań objęty jest miejskim programem Kawka Bis, który umożliwia uzyskanie dotacji na zastąpienie starego pieca bardziej ekologicznymi źródłami, w tym m.in. pompami ciepła. Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym górny limit dofinansowania w przypadku pompy ciepła wynosi 15 tys. zł/lokal.

Miasto Poznań zawarło również porozumienie dotyczące realizacji prog. Czyste Powietrze.

Województwo łódzkie

15 stycznia 2021 r. Urząd Miasta Łodzi rozpoczął nabór wniosków do kolejnej edycji wymiany pieców. Miasto przeznacza na ten cel 3 mln zł. Najemcy i właściciele lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i wspólnotowych oraz najemcy w kamienicach prywatnych mogą uzyskać dotację w wysokości 7 tys. zł brutto.

Województwo mazowieckie

Mieszkańcy województwa mazowieckiego poza programem Czyste Powietrze mogą liczyć również na dotacje samorządowe. Co więcej, mogą one być łączone, co oznacza, że łączne dofinansowanie może wynieść nawet 100% inwestycji. Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać 12 tys. zł dotacji do likwidacji starego pieca i instalacji bardziej ekologicznych źródeł ciepła.

Województwo dolnośląskie

Wrocław, podobnie jak Poznań, objęty jest miejskim programem Kawka Plus, w ramach którego osoby wymieniające stary piec mogą uzyskać do 15 tys. zł zwrotu kosztów montaży nowego źródła ciepła. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W ostatnich latach kolektory słoneczne straciły na popularności. Inwestorzy zdecydowanie chętniej wybierają panele fotowoltaiczne. Nie oznacza to jednak, że nie uruchomiono programów dofinansowania do kolektorów słonecznych.

Bardzo często inwestor może spotkać się z opinią, że system solarny nie ma racji bytu w Polsce ze względu na zbyt małe nasłonecznienie. Poniekąd jest to prawda ? w naszym kraju kolektory słoneczne nie mogą stanowić jedynego źródła ciepła, ani w przypadku ogrzewania, ani w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Nie zmienia to jednak faktu, że od marca do października system solarny jest w stanie pokryć nawet 90% zapotrzebowania na ciepłą wodę. W miesiącach wakacyjnych, gdzie nasłonecznienie jest największe ? 100%. Warunkiem uzyskania takich wyników jest odpowiednio dobrany system.

Kolektory słoneczne działają również zimą ? wystarczą nawet dwie godziny słońca w ciągu dnia, by podgrzały wodę użytkową.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH?

Obecnie można starać się o dofinansowanie w ramach:

 • programów lokalnych – informacji należy szukać w urzędzie miasta lub gminy. Pomoc polega na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki, co zazwyczaj wypada bardzo korzystnie dla inwestorów;
 • programu Czyste Powietrze – kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju inwestycji i przyjmuje formę bezzwrotnej dotacji lub dotacji na spłatę części kredytu bankowego;
 • ulgi termomodernizacyjnej – polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przysługuje właścicielom i współwłaścicielom budynku.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu pomoc finansową w zakupie oraz instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych.

DOFINANSOWANIE DO TERMOIZOLACJI BUDYNKÓW

dofinansowanie do termoizolacji

W Polsce wiele budynków jest jeszcze nie ocieplonych lub niedocieplonych. Przez to są one narażone na straty ciepła, które z kolei generują wysokie rachunki za ogrzewanie zimą. Chęć zaoszczędzenia, ale także większa świadomość społeczeństwa sprawiły, że inwestorzy zaczęli wykonywać termoizolację budynków. Obecnie mogą oni otrzymać na ten cel dofinansowanie.

Odpowiednia termoizolacja domu może zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem nawet o połowę. Ma ona również wpływ na ograniczenie emisji CO2 i pyłów, dzięki prawidłowemu wykorzystaniu energii.

DOTACJE

Powstało wiele programów mających wspierać finansowo inwestorów w izolowaniu budynków. Największą popularność zyskał program zorganizowany przez NFOŚiGW ? RYŚ, który został zakończony w grudniu 2016 rokuWypłacanie środków przewidziano na lata 2017-2020.

Na jaki sposób dofinansowania do termoizolacji budynków mogą liczyć inwestorzy?

 • dotacje pochodzące bezpośrednio z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • kredyt preferencyjny z dopłatą do naliczonych odsetek, udzielany w Banku Ochrony Środowiska,
 • premia termomodernizacyjna, polegająca na umorzeniu około 20% kredytu zaciągniętego na ocieplenie domu w jednym z banków, posiadających podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do termoizolacji?

 • Przeprowadź audyt energetyczny,
 • W odpowiedniej jednostce złóż:
  • wniosek o dotację,
  • projekt budowlany (zakres prac, sposób ich przeprowadzenia, rodzaj materiału, przewidywane oszczędności energii),
  • wyniki audytu,
  • zasadniczą mapę działki,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Prace związane z izolacją budynku nie wymagają od inwestora uzyskana zgody na budowę. Należy jednak zgłosić planowanie przeprowadzenia robót budowlanych. Jeśli w przeciągu 30 dni od chwili złożenia formularza, właściciel nie otrzyma sprzeciwu z urzędu, może przystąpić do pracy.

Wbrew pozorom program dofinansowań do termoizolacji jest częścią planu ograniczenia niskiej emisji.

DBAJ O ŚRODOWISKO! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO WYMIANY PIECA!

Obecnie jakość powietrza jest bardzo niska. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest spalanie w starego typu kotłach złej jakości węgla oraz śmieci. W związku z tym uruchomiony został program dofinansowania do wymiany pieca, z którego mogą skorzystać mieszkańcy niemal każdej gminy w Polsce.

Smog dotyka już prawie każdego większego miasta i mniejszych miejscowości znajdujących się w nieckach. Przez długi czas winą obarczano kierowców i stale zwiększającą się ilość samochodów na polskich drogach. Jednak szczegółowe badania dowiodły, że powodem wzrostu zanieczyszczenia powietrza jest spalanie śmieci oraz niskiej jakości węgla w domowych piecach, które ze względu na swój zły stan powinny zostać wymienione przynajmniej kilka sezonów temu.

Niektóre województwa, takie jak: łódzkie, małopolskie, dolnośląskie czy mazowieckie, przywiązują dużą uwagę do stanu powietrza, ponieważ to właśnie tam dopuszczalne stężenie pyłów jest permanentnie, w sezonie jesienno-zimowym, przekroczone.

difinansowanie_do_wymiany_pieca

ŁÓDŹ W WALCE ZE SMOGIEM

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany pieca w wysokości nawet 80%.

Dotacja obejmuje:

 • zakup kotła gazowego,
 • zakup kotła elektrycznego,
 • budowę węzła cieplnego,
 • podłączenie do sieci gazowej,
 • zakup ogrzewaczy akumulacyjnych oraz pieców,
 • zakup kotła V klasy,
 • budowę węzła cieplnego,
 • budowę kotłowni.

POPRAWA STANU POWIETRZA W WARSZAWIE

Mieszkańcy stolicy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca sięgające nawet 100% inwestycji.

Dofinansowanie dotyczy:

 • likwidacji palenisk i kotłów na paliwo stałe,
 • montażu urządzeń grzewczych zasilanych paliwem gazowym,
 • zakupu wraz z montażem nowej instalacji i urządzeń kontrolnych,
 • wykonania indywidualnego węzła cieplnego,
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej.

DOTACJE NA WYMIANĘ PIECA WE WROCŁAWIU

Również Wrocław chce stawić czoła zanieczyszczeniom powietrza. W tym celu uruchomiono program Kawka Plus, mający pomóc mieszkańcom w likwidacji starych kotłów i wymianie ich na nowoczesne, przyjazne środowisku urządzenia.

Dofinansowanie do wymiany pieca we Wrocławiu obejmuje:

 • zakup i montaż kotłów gazowych
  • elektrycznych,
  • na olej opałowy,
  • na biomasę,
 • OZE,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA W KRAKOWIE

Utrzymujący się już od wielu lat w okresie jesienno-zimowym, zły stan powietrza, stworzył konieczność powołania do życia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Była to pomoc skierowana do mieszkańców posiadających w swoich gospodarstwach starego typu piece na paliwa stałe, w których spalają śmieci i złej jakości węgiel. Przyjmowanie wniosków zakończono w 2019 r.

Obecnie o uzyskanie dofinansowania do wymiany pieca można się starać przede wszystkim w ramach “Czystego Powietrza”. Formy dofinansowania to dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ DACHU?

dofinansowanie do wymiany dachu

Do 2032 roku, według dyrektywy Unii Europejskiej, azbest powinien zostać całkowicie usunięty. Już od 2002 roku trwają w Polsce prace związane z jego utylizacją. Jest to niezwykle ważne dla zdrowia Polaków, dlatego też osoby, u których w dalszym ciągu zalega na dachach azbest, mogą liczyć na pomoc finansową.

Dlaczego usunięcie eternitu jest tak ważne? Ponieważ długotrwałe wdychanie włókien azbestowych, znajdujących się w powietrzu, prowadzi do powstawania nowotworów. Jedna, standardowej wielkości płyta eternitowa zawiera nawet 13% rakotwórczych substancji. Jest to najważniejszy z powodów wyjaśniających, dlaczego jego demontażem i utylizacją powinna zająć się wyspecjalizowana firma.

Dofinansowanie na wymianę dachu można otrzymać w wysokości 50-100%, zależnie od regionu Polski. Formularze wniosków dostępne są w Urzędach Gminy.

By otrzymać dofinansowanie do wymiany dachu, inwestor musi poinformować odpowiednie władze w swojej gminie o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Dopiero wówczas urząd może postarać się o stosowną dotację.

Szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie rakotwórczego azbestu jest najwięcej, panuje mała świadomość mieszkańców, co do jego szkodliwości. Władze gminy powinny przeprowadzić stosowne programy edukacyjne, by zachęcić społeczeństwo do jego usunięcia.

Dofinansowanie na wymianę dachu obejmuje:

 • demontaż pokrycia dachowego,
 • wywiezienie go z posesji,
 • utylizację.

PODSUMOWANIE

Wciąż mały (choć w ostatnich latach stale rosnący) udział Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce powoduje, że uruchamiane są programy rządowe i regionalne, zachęcające mieszkańców do wymiany starych instalacji na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła. Inwestorzy, w tym właściciele domów jednorodzinnych, mogą liczyć na wsparcie samorządów i NFOŚiGW. Najbardziej popularnym programem jest “Czyste Powietrze”, w ramach którego porozumienie podpisało już 1000 gmin. Warunki i zasady udzielania dofinansowania mogą się różnić w zależności od danego regionu, dlatego warto na bieżąco sprawdzać szczegółowe informacje dostępne na stronach WFOŚiGW oraz urzędów miast i gmin.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?