Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Dofinansowania

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania – kompleksowy poradnik

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym jest wyjątkowo szkodliwe dla naszego zdrowia i życia. Stale przekraczany poziom zanieczyszczeń zmusza nas do przeprowadzania działań zapobiegawczych.

Kotły starego typu, które potocznie nazywane są „kopciuchami” nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Spalane w nich jest niemal wszystko – od niskiej jakości węgla po tworzywa sztuczne. Takie działania przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza. Trujemy nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także sąsiadów.

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania z roku na rok jest coraz niższe, aż do całkowitego wygaśnięcia programu. Dlatego też osoby chcące wymienić swój stary piec, powinny się pospieszyć.

 

dotacje ekologiczne - rodzinny ekologiczny dom

W JAKI SPOSÓB DOFINANSOWANIE DO EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA ZNIWELUJE PROBLEM SMOGU?

Jak dotacje ekologiczne mają wpływ na smog - kobieta w masce antysmogowej w Krakowie

Jedną z największych przyczyn powstawania smogu jest spalanie w starego typu kotłach niskiej jakości węgla oraz śmieci. Wszystko to przez stale rosnące ceny opału, a także wysokie koszty związane z wymianą pieca.

W okresie jesienno-zimowym, normy stężeń pyłów są permanentnie przekroczone, dlatego zostały uruchomione programy dofinansowań do ekologicznego ogrzewania. Zależnie od regionu, dopłaty oscylują w granicach 50-80% kosztów kwalifikowanych. Mają one pomóc w zakupie kotłów elektrycznych, gazowych lub urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł.

Przed podjęciem decyzji warto upewnić się, że w naszej okolicy również uruchamiany jest program dotacji. Wnioski przyjmowane są zazwyczaj w pierwszym kwartale roku.

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania jest przeznaczone dla właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy posiadają piec starego typu, chcących wymienić go na nowoczesny i niezanieczyszczający powietrza odpowiednik lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA?

Ogólnopolski program, mający na celu ograniczenie niskiej emisji, trwa w najlepsze. Rosnąca świadomość społeczeństwa sprawiła, że z roku na rok dofinansowaniem do ekologicznego ogrzewania, jest zainteresowana coraz większa liczba mieszkańców. Szczególnie w rejonach, które najbardziej odczuwają obecność smogu w okresie jesienno-zimowym.

Wielu ludzi dobrowolnie wymienia piece na nowe, czy to w trosce o środowisko, czy zwyczajnie korzystając z okazji na otrzymanie sporej dotacji. Jednak w niektórych rejonach naszego kraju, tych najbardziej dotkniętych problemem zanieczyszczeń powietrza, niebawem wchodzą w życie przepisy wymuszające na mieszkańcach zmianę sposobu ogrzewania.

W Krakowie od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Ma to pomóc w zniwelowaniu problemu smogu, a także zrealizowaniu programu ograniczenia niskiej emisji, który zgodnie z założeniami, powinien zostać wykonany do 2023 roku.

Zależnie od przyjętych w gminie zasad, dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania, może obejmować:

 • wymianę kotła na nowoczesny piec na:
  • pelet,
  • węgiel,
  • drewno,
 • podłączenie do sieci miejskiej,
 • montaż ogrzewania elektrycznego,
 • instalację ogrzewania gazowego,
 • montaż odnawialnych źródeł energii.

Jeszcze przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że wybrany sposób ogrzewania czy nawet kocioł, spełniają założenia ekoprojektu. Niektóre gminy przewidują dotację na wymianę starego pieca na nowoczesny kocioł na węgiel, pelet czy drewno. W innych, jak na przykład w Krakowie, dofinansowanie nie obejmuje tego typu urządzeń.

Gminy umożliwiające swoim mieszkańcom uzyskanie dotacji na wymianę pieca, mogą pozyskać fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a także z Programu PONE. Został on powołany do życia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W przypadku, gdy w naszej okolicy nie są prowadzone żadne programy dofinansowań do ekologicznego ogrzewania, istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnego kredytu, oferowanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po spełnieniu warunków i zakończeniu inwestycji, bank automatycznie umarza do 50% kredytu. Środki na ten cel pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

JAK DZIAŁA DOFINANSOWANIE DO EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA?

Przyznawana dotacja pochodzi z funduszy samorządowych, krajowych lub unijnych. Niektóre gminy mają ustaloną konkretną kwotę dofinansowania, adekwatną do rodzaju pieca. Inne, wysokość pomocy określają w sposób procentowy, który oscyluje w granicach 50-80%.

Finansowany rodzaj ekologicznego ogrzewania zależy od gminy.

Dofinansowanie na kominek – sprawdź jak je uzyskać!

dotacje ekologiczne sposób na zanieczyszczone powietrze na osiedlu

W związku z nowymi przepisami, które wchodzą w życie 1 września 2019 roku w Krakowie, każdy z mieszkańców powinien wymienić stary kocioł na nowy, ekologiczny piec. Do wyboru pozostają piece elektryczne, gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zakaz palenia węglem i drewnem obejmuje także spalanie niskiej jakości produktów w kominkach.

Badania dowodzą, że największą przyczyną smogu w Krakowie są domowe instalacje grzewcze. Zbyt wysokie koszty dobrej jakości paliw stałych, sprawiają, że mieszkańcy, by zaoszczędzić, spalają w „kopciuchach” złej jakości węgiel oraz śmieci. To właśnie one odpowiadają za powstawanie około 45% pyłu PM10 i nawet 70% mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Rosnące koszty ogrzewania sprawiły, że kominek przestał pełnić funkcję dekoracyjną, w wielu przypadkach stając się jedynym źródłem ciepła.

Dostępne dofinansowania na ekologiczne ogrzewanie zazwyczaj obejmują także dopłaty do Odnawialnych Źródeł Energii, które w łatwy sposób można uzupełnić o działanie wentylacji mechanicznej. Takie rozwiązanie zagwarantuje czyste i świeże powietrze w domu bez konieczności otwierania okien.

Niestety z dofinansowania do ekologicznego ogrzewania nie mogą skorzystać inwestorzy, którzy są w trakcie budowy domu. Wszystko dlatego, że głównym założeniem programu dotacji jest wymiana starych instalacji na nowe, ekologiczne odpowiedniki, które nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń.

Wdrożona dla województwa małopolskiego, uchwała antysmogowa przewiduje do 2022 roku całkowitą likwidację starych palenisk emitujących szkodliwe zanieczyszczenia. Dotyczy to zarówno kominków, jak i pieców. Nie ma w tej kwestii żadnych wyjątków. Wszystkie paleniska, przyczyniające się do powstawania smogu muszą zostać usunięte.

W takiej sytuacji jedynym korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania do ekologicznego ogrzewania. Pomoże ono w pokryciu kosztów związanych z wymianą pieca. Wysokość dotacji z roku na rok jest coraz niższa, ponieważ program zostaje powoli wygaszany. Im szybciej mieszkańcy z niego skorzystają, tym większą pomoc mogą uzyskać. Zmiana sposobu ogrzewania nie ominie nikogo, jeśli zbyt długo będziemy zwlekać, zostaniemy zmuszeni do wykonania jej we własnym zakresie, ponosząc 100% kosztów.

Uchwała przewiduje całkowitą likwidację kotłów, spełniających absolutne minimum wymagań emisyjnych, czyli 3 lub 4 klasy, do końca 2026 roku. Osoby posiadające tego typu piece będą je musiały wymienić na kotły najnowszej generacji. W przypadku 5 klasy – mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.

Uchwała ta odnosi się nie tylko do kotłów, ale także kominków. Urządzenia zamontowane po 1 lipca 2017 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektuOd 2023 roku będzie obowiązywał zakaz korzystania z urządzeń, niespełniających standardów wspomnianego już projektu oraz tych, których sprawność cieplna jest mniejsza niż 80%.

Kominki, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, a których właściciele nie chcą likwidować, będą musiały zostać doposażone w specjalne urządzenia redukujące emisję pyłów. W ten sposób nie przekroczą założonych norm.

Mieszkańcy, którzy nie będą przestrzegać przepisów, zostaną ukarani grzywną lub mandatem w wysokości od 500 do 5 000 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie na kominek, podobnie jak podczas starania się o dotację na ekologiczne ogrzewanie, inwestor powinien najpierw złożyć wniosek, przejść pozytywnie wizytę kontrolną oraz podpisać umowę. Kolejność jest bardzo ważna, ponieważ właściciel, który najpierw wymieni kominek lub zrobi to od razu po złożeniu wniosku, nie otrzyma dofinansowania.

Dotacja zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu inwestycji oraz złożeniu wniosku rozliczeniowego. Jego pozytywne rozpatrzenie umożliwia otrzymanie zwrotu części kosztów.

CZY EKOLOGICZNE OGRZEWANIE JEST DROŻSZE OD TRADYCYJNEGO?

Wiele osób zwleka z wymianą starego pieca w nadziei, że ustawa nie będzie zbyt rygorystycznie przestrzegana. Nie da się bowiem ukryć, że ekologiczne ogrzewanie zawsze będzie droższe od dotychczasowego. Śmieci spalane w kotłach nic nas nie kosztują, a niskiej jakości węgiel jest najtańszym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Dlatego też nowoczesne sposoby ogrzewania generują wyższe koszty eksploatacji.

Z pomocą przychodzą Lokalne Programy Osłonowe, które mają sfinansować osobom, wymieniającym piec, wydatki związane z nowym sposobem ogrzewania. Na takie wsparcie mogą liczyć między innymi Krakowianie. Wysokość otrzymanej dopłaty zależna jest od dochodów oraz wielkości prowadzonego gospodarstwa domowego.

Dotacje związane z kosztami eksploatacji ekologicznego ogrzewania są przyznawane raz w roku, przybierając formę celowego zasiłku. Otrzymanie dofinansowania warunkowane jest złożeniem stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Aby dotacja była wypłacana każdego roku należy składać nowe wnioski.

Wysokość dofinansowana zależy od iloczynu:

 • powierzchni lokalu,
 • stawki dopłaty – szacowany koszt ogrzania 1 m2 mieszkania,
 • współczynnika dochodu – ustalana jest wysokość dochodu i ilość osób stanowiących gospodarstwo domowe. Kwoty zostały dostosowane do poziomu finansowego jednoosobowej rodziny.

Otrzymanie dopłaty do ogrzewania możliwe jest po złożeniu:

 • wniosku,
 • załączników:
  a) dokument potwierdzający prawo do przebywania w danym lokalu,
  b) dokument określający wielkość mieszkania, albo oświadczenie wnioskodawcy odnoszące się do wielkości zajmowanego lokalu,
  c) dokument potwierdzający zobowiązanie do zapłaty za ogrzewanie,
  d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Filii MOPS.

Lokalny Program Osłonowy został uruchomiony w Krakowie w 2014 roku. Jego zakończenie jest planowane na 2022 rok.

CZEGO NIE OBEJMUJE DOFINANSOWANIE DO EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA?

Dofinansowania do ekologicznego ogrzewania nie otrzymają inwestorzy w trakcie budowy domu. Z założenia program ten dotyczy wymiany starego pieca, a nie montażu instalacji w nowych budynkach.

Dotacja zostanie przyznana jedynie w przypadku, gdy wybrany przez inwestora piec spełnia założenia ekoprojektu. Jeżeli kocioł nie jest zgodny z zasadami przyjętymi w danej gminie, dofinansowanie nie zostanie przyznane.

O dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania mogą się starać:

 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne,
 • najemcy lokali komunalnych.
co obejmuje dotacje ekologiczne - kobieta w masce antysmogowej

PODSUMOWANIE

Program dofinansowania do ekologicznego ogrzewania został uruchomiony w ramach strategii ograniczającej niską emisję. Z roku na rok wysokość dotacji jest coraz niższa, dlatego warto się pospieszyć, by uniknąć ponoszenia zbyt dużym kosztów związanych z wymianą pieca.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?