Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Dofinansowanie

Dofinansowanie WFOŚiGW

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, państwa członkowskie zobowiązane są do tego, aby od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Od kilku lat na rynku polskim dostępne są różne formy dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Dwie najbardziej popularne drogi uzyskania dofinansowania do instalacji rekuperacji realizowane są poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także przez niektóre oddziały Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są niezwykle zróżnicowane zarówno pod względem wysokości finansowania inwestycji, jak również pod względem dostępności  takiej oferty w poszczególnych regionach kraju.  Na przykład w Krakowie (a co za tym idzie w całej Małopolsce) szczegóły dopłat do rekuperacji wyglądają następująco:

  • zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.
  • koszty kwalifikowane do 15 000,00 zł za 1 szt. rekuperatora.
  • dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 20 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 20 % kwoty kredytu;

W celu uzyskania informacji dotyczących  dofinansowania z WFOŚiGW w innych województwach najpewniejszą i najszybszą drogą uzyskania wiarygodnych informacji  będzie kontakt z Doradcą Eco Comfort.

wfosigw
consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?