Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

ODLICZENIE FOTOWOLTAIKI OD PODATKU: CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA I ILE WYNOSI W 2021 ROKU?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku, czy to ma sens? Choć koszty wyjściowe związane z montażem instalacji fotowoltaicznej nie należą do najniższych, prosumenci mogą liczyć na zachęty finansowe w postaci dotacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. Oferowane dofinansowania mają nie tylko zmniejszyć wydatki poniesione na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, ale także zachęcać do dalszego inwestowania w odnawialne źródła energii. Na tym jednak nie kończą się propozycje, które umożliwiają szybszy zwrot kosztów poniesionych na instalacje związane z OZE. Właściciele gospodarstw domowych, którzy zdecydowali się na montaż paneli PV mogą odliczyć fotowoltaikę od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z tego przywileju, jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi oraz czy można jednocześnie być beneficjentem programu Mój Prąd.

Montaż paneli fotowoltaicznych

NA CZYM POLEGA ULGA TERMOMODERNIZACYJNA?

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku nowa ulga podatkowa jest propozycją ustawodawcy, mającą na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych do termomodernizacji posiadanych budynków. Długofalowym skutkiem takich inicjatyw jest poprawa jakości powietrza. Adresatami ulgi są osoby fizyczne opłacające podatek według skali podatkowej w wysokości 19 procent oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przysługuje ona również osobom fizycznym rozliczającym się w skali podatkowej 18 i 32 procent. Jaki jest zakres ulgi termomodernizacyjnej? Od podatku możemy odliczyć takie przedsięwzięcia, jak: wymiana stolarki okiennej drzwiowej czy zmiana sposobu ogrzewania budynku na technologię czerpiącą z odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna). Odliczeniu podlegają ulepszenia prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ?

Panele fotowoltaiczne

Skorzystanie z ulgi podatkowej na fotowoltaikę wymaga od podatnika spełnienia istotnych kryteriów. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Zgodnie z treścią ustawy o prawie budowlanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Zatem, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem w domu jednorodzinnym i poniosłeś wydatki związane z montażem instalacji PV możesz uwzględnić je w corocznym rozliczeniu podatkowym. Z propozycji odliczenia instalacji fotowoltaicznej od podatku nie skorzystają natomiast osoby fizyczne będące najemcami lub użytkownikami budynków.

Dopiero budujesz dom i szukasz wsparcia finansowego na instalacje z zakresu OZE? Jeśli tak, to o dofinansowaniach na budowę domu dowiesz się więcej z artykułu:  Dofinansowanie do budowy domu 2021 – gdzie otrzymać dopłatę?

CHCESZ ODLICZYĆ FOTOWOLTAIKĘ OD PODATKU? SPRAWDŹ ILE ZAOSZCZĘDZISZ

Szacuje się, że korzystając z możliwości jakie daje ulga termomodernizacyjna właściciel mikroinstalacji może liczyć na zwrot kosztów na poziomie 32 procent. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. złotych, co w przełożeniu na wspólne rozliczenie się małżonków daje sumę równą 106 tysiącom złotych. Dowodem poniesionych kosztów są faktury zgromadzone przez właściciela, z datą wystawienia po 1 stycznia 2019 roku. Nim zdecydujesz się jednak odliczyć fotowoltaikę od podatku, pamiętaj, że kwota odliczenia może przewyższyć Twój roczny dochód. Jakie rozwiązanie w takiej sytuacji przewidział ustawodawca? Nadwyżkę możesz odliczyć w kolejnych latach, jednak nie przekraczając terminu dłuższego niż 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. By zastosować ulgę termomodernizacyjną w swojej deklaracji podatkowej należy również pamiętać o tym, że inwestycje, które podatnik chce odliczyć (w tym instalację fotowoltaiczną) muszą być ukończone w okresie 3 kolejnych lat licząc od rozpoczęcia prac.

Nie tylko panele fotowoltaiczne: co odliczamy w ramach zastosowania ulgi termomodernizacyjnej?

Wykaz obejmujący materiały budowlane i usługi związane z instalacją PV są ściśle określone w katalogu wydatków urządzeń oraz usług opracowanym przez ministra inwestycji i rozwoju. Od podatku dochodowego możemy odliczyć takie elementy termomodernizacyjne związane z fotowoltaiką, jak:

  • panele fotowoltaiczne,
  • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
  • ogniwo fotowoltaiczne,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Przy czym należy mieć na względzie, że instalacja może być zamontowana w innym miejscu (garaż, budynek gospodarczy itd.), ale ma bezpośrednio służyć mieszkańcom domu jednorodzinnego.

ODLICZENIE FOTOWOLTAIKI OD PODATKU PRZY JEDNOCZESNYM KORZYSTANIU Z INNYCH DOTACJI

Ulga termomodernizacyjna to nie jedyna możliwość na zmniejszenie wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji PV. Realizowane w ramach programu Mój Prąd dofinansowanie dla prosumentów również przyśpiesza zwrot kosztów przeznaczonych na zakup paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż. W ramach sztandarowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściciele mikroinstalacji mogą otrzymać dotacje o wysokości 5 tys złotych.

Odliczenie fotowoltaiki w PIT, a programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarówno dotacje w ramach Czystego Powietrza, jak i dofinansowania uzyskane z programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Łącząc dotacje z odliczeniem od podatku dochodowego warto pamiętać, że beneficjent ma prawo tylko do jednego odliczenia do wysokości 53 tys. niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości. Odliczyć można wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną (zakup materiałów budowlanych, usługa montażu paneli pv.), sfinansowane własnymi środkami, nie otrzymanymi dotacjami.

KIEDY NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ I ODLICZYĆ FOTOWOLTAIKI OD PODATKU?

Panele fotowoltaiczne na dachu

Brak tytułu prawnego oraz dokumentacji poświadczającej własność nieruchomości wyklucza podatnika z ubiegania się o zwrot podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Mimo poniesionych wydatków nie otrzymamy również częściowego zwrotu kosztów jeśli posiadamy dom w budowie. Przepisy prawa jednoznacznie wskazują, że ulga przysługuje ukończonemu budynkowi mieszkalnemu. Jeśli zaś PIT został wysłany, zanim otrzymaliśmy dotację możemy złożyć jego korektę lub w kolejnym roku rozliczyć otrzymane wsparcie w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej i Środowiska.

Instalacja fotowoltaiczna to spory wydatek. Korzystając jednak z dostępnych rozliczeń oraz możliwości odliczenia jej od podatku możemy skutecznie zmniejszyć poniesione wydatki i cieszyć się pełną niezależnością energetyczną.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?