Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

SPLIT

Pompy typu split to pompy powietrzne, czerpiące energię termiczną zawartą w powietrzu zewnętrznym.

W urządzeniach typu split możemy rozróżnić jednostkę wewnętrzną znajdującą się w budynku i zewnętrzną, zlokalizowaną poza nim. W jednostce zewnętrznej znajdują się: parownik, sprężarka oraz zawór rozprężny. Pracę agregatu zewnętrznego wspomaga wentylator, który przetłacza powietrze przez wymiennik parownika dzięki czemu możliwe jest ciągłe pozyskiwanie energii zawartej w powietrzu i odparowanie czynnika termodynamicznego. W jednostce znajdującej się wewnątrz budynku znajduje się skraplacz oraz pompa obiegowa tłocząca wodę do zbiornika buforowego wody wykorzystywanej w instalacji centralnego ogrzewania oraz zbiornika cieplej wody użytkowej.

Split