Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

RZĄDOWY PROGRAM MÓJ PRĄD: WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O DOFINANSOWANIU DO FOTOWOLTAIKI

Program Mój Prąd to wsparcie dla prosumentów, którzy mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki w ramach rządowego programu, który pozwoli na częściowe zrefinansowanie wydatków poniesionych na fotowoltaikę. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem drugi nabór, który rozpoczął się 13 stycznia 2020, a  zakończył 18 grudnia 2020, miał być być ostatnią szansą na pozyskanie dotacji do instalacji PV. Jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oficjalnie ogłosił start kolejnej już, trzeciej odsłony, w ramach której osoby fizyczne będą mogły starać się o dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych.  W poniższym artykule staraliśmy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące szczegółów składania wniosków, ale nie tylko!

Panele fotowoltaiczne na dachu

PROGRAM MÓJ PRĄD: CZYM JEST DOFINANSOWANIE POCHODZĄCE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ?

Panele fotowoltaiczne

Podobnie jak w przypadku innych rządowych programów wsparcia, tak i w przypadku dofinansowania płynącego z funduszu ochrony środowiska, nadrzędnym celem jest przede wszystkim efektywne zachęcenie inwestorów do czerpania z alternatywnych źródeł energii i stopniowe zastąpienie nieodnawialnych i wyczerpywalnych paliw kopalnych. W jaki sposób? Dzięki pracy własnej mikroinstalacji, polegającej na czerpaniu z odnawialnego źródła energetycznego jakim są promienie słoneczne, prosument jest niezależnym wytwórcą energii elektrycznej. W praktyce oznacza to, że do pokrycia zapotrzebowania energetycznego swojego domu nie potrzebuje już kosztownych przyłączy gazowych, ani korzystania z kotłów na paliwa stałe. Celem programu priorytetowego Mój Prąd, ogłoszonego po raz pierwszy 23 lipca 2019, z budżetem 1 mld złotych jest także  spełnienie unijnych zobowiązań Polski w zakresie energetyki odnawialnej, tak by skutecznie zmniejszyć wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym przyczynić się do ograniczenia gwałtownych zmian klimatycznych.

Dopiero zastanawiasz się nad inwestycją w instalację fotowoltaiczną? Zobacz naszą bezpłatną wycenę i sprawdź jaka moc fotowoltaiki sprawdzi się w Twoim domu lub firmie.

KTO MOŻE STAĆ SIĘ BENEFICJENTEM PROGRAMU MÓJ PRĄD?

O dofinansowanie na pokrycie kosztów własnej, domowej elektrowni słonecznej mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne, będące w posiadaniu już zamontowanych i działających paneli fotowoltaicznych na dachach domów lub stelażach. By skorzystać z dotacji należy spełnić kilka podstawowych wymogów i warunków dotyczących między innymi zakresu mocy danej instalacji fotowoltaicznej i jej podłączenia do sieci dystrybucyjnej. By formalności były kompletne, należy także złożyć wniosek.

NABÓR WNIOSKÓW: O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Fotowoltaika, aby otrzymać dotacje na instalację PV, musimy pamiętać o poprawnym uzupełnieniu wniosku i spełnieniu kilku istotnych kryteriów:

  • Program Mój Prąd obejmuje instalacje o mocy 2kW, a 10 kW, jest to jednak wymóg, który spełniają niemal wszyscy prosumenci, którzy zdecydowali się na fotowoltaikę w swoich domach jednorodzinnych, instalacja fotowoltaiczna o większej mocy jest charakterystyczna dla dużych firm i zakładów pracy.
  • Dotacje są przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz elementów koniecznych do montażu słonecznej farmy: kabli, zabezpieczeń i innych składowych systemu oraz na same prace montażow.,
  • Regulamin zakłada, że program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby (niedopuszczalne jest ubieganie się o dotację na fotowoltaikę, która ma służyć np. korzyściom handlowym prosumenta).

 

W kwestiach formalnych konieczne jest dołączenie do wniosku:

  • zaświadczenia operatora sieci wraz z konkretnym, przydzielonym prosumentowi numerem punktu poboru mocy,
  • rachunek lub faktura za wykonanie usługi instalacyjnej.

WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU MÓJ PRĄD: GDZIE ZŁOŻYĆ?

Fotowoltaika na dachu

Kompletny i poprawnie wypełniony wniosek możemy złożyć drogą internetową, korzystając z portalu gov.pl. Nabór wniosków i data startu kolejnej odsłony programu Mój Prąd jest ogłaszana przez nfośigw: konkretne informacje odnośnie tegorocznego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej ukażą się najprawdopodobniej w kolejnym kwartale 2021 roku.

KWOTA DOTACJI POCHODZĄCYCH Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Jednorazowo, w ramach programu Mój Prąd, prosument mógł otrzymać zwrot 50% kosztów kwalifikowanych, jednak dotacje na fotowoltaikę nie mogły przekraczać  5 tys. złotych.

Trzecia odsłona – Mój Prąd, przynosi jednak sporo zmian w programie. Wśród zapowiedzi, prezes nfośigw wymienia między innymi:

  • modyfikacje w formie dotacji: zakres rzeczowy inwestycji będzie decydującym kryterium jeśli chodzi o kwotę dofinansowania,
  • kwota 5 tys. złotych nie będzie górnym progiem finansowym dla osób, które będą chciały złożyć wniosek i skorzystać tym samym z dopłat do paneli fotowoltaicznych i instalacji PV,
  • znaczącą zmianą programu Mój Prąd jest także źródło finansowania, którym nie będą, jak w przypadku poprzednich odsłon fundusze krajowe, lecz unijne,
  • dodatkowe elementy instalacji, wśród których wymienić można punkty ładowania samochodu, czy magazyny ciepła będą premiowane.

CO NIE ULEGA ZMIANIE W DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PROGRAMU MÓJ PRĄD?

Poza wymienionymi odstępstwami, obowiązujące do tej pory zasady naboru nie ulegają zmianie. Mowa tu przede wszystkim o mocy, jaką musi wykazać refinansowana instalacja fotowoltaiczna, a także o tym, kto może ubiegać się o dotacje, które pokryją wydatki przeznaczone na panele fotowoltaiczne i montaż całej instalacji. Zmianie nie ulega również forma w jakiej można złożyć wniosek: o dofinansowanie można ubiegać się przede wszystkim drogą internetową. Do wniosku, tak jak w zeszłych latach każdy prosument jest zobowiązany załączyć potwierdzające koszty inwestycji dokumenty w postaci faktur, dowody wpłaty, a także pełnomocnictwo jeżeli działamy w imieniu właściciela mikroinstalacji.

PROGRAM MÓJ PRĄD, A ULGA PODATKOWA

Dofinansowanie, które w wyniku pozytywnie przeprowadzonego naboru otrzyma prosument, nie podlega obowiązkowi ujęcia go w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to efekt znowelizowanych przepisów o PIT, które jasno precyzują zakres zwolnienia z podatku dochodowego. Nie ma tu znaczenia kwota, którą finalnie otrzymamy: niezależnie, czy nasze dotacje to 1 tys. złotych, czy 5 tys. złotych, żadnej z tych kwot nie musimy brać pod uwagę rozliczając się z fiskusem.

DOFINANSOWANIE Z NFOŚIGW, A INNE ULGI

Warto pamiętać, że nawet będąc beneficjentem programu Mój Prąd można skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, której głównym założeniem jest ograniczenie emisji smogu w Polsce i poprawa jakości powietrza. Poza wymianą pieca, stolarki okiennej oraz drzwiowej, ulgą objętą są także właściciele domów, którzy zdecydowali się na inwestycję w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim w fotowoltaikę.

PROGRAM MÓJ PRĄD, A ULGA TERMOMODERNIZACYJNA: JAK ODLICZYĆ DOTACJE NA PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Panele fotowoltaiczne na dachu

To, o czym powinien pamiętać podatnik to przede wszystkim fakt, że nie można odliczyć od podatku nieponiesionych na panele fotowoltaiczne oraz ich instalację, kosztów. Jeżeli zatem program Mój Prąd przyniósł nam dotacje np. w wysokości 5 tys złotych, to o to dofinansowanie należy pomniejszyć kwotę, którą prosument może odliczyć od podatku. Kwota odliczenia w przypadku ulgi termomodernizacyjnej nie może także przekraczać 53 tys. złotych. Skorzystanie w trakcie inwestycji zarówno z Mój Prąd, jak i ulgi podatkowej przyczyni się do znacznej redukcji kosztów  poniesionych na domową elektrownię słoneczną.

DOFINANSOWANIE NA FOTOWOLTAIKĘ Z FUNDUSZU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, A INNE ŹRÓDŁA DOTACJI: CZY MOŻNA JE ŁĄCZYĆ?

By zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do wytwarzania własnego prądu w oparciu o alternatywne źródła energii, na szczeblach ogólnopolskim, ale i gminnym powstają programy, które mają realny wpływ na decyzję inwestorów o zmianie systemu ogrzewania. Poza programem Mój Prąd, dotacje do fotowoltaiki możemy uzyskać także poprzez wniosek w akcji – Czyste Powietrze  lub Agroenergia. Warto jednak wcześniej przemyśleć benefity dla prosumentów, które oferuje poszczególny program. Dlaczego? W ramach pozyskiwania dopłaty do instalacji fotowoltaicznej nie można łączyć ze sobą „Mojego Prądu” i „Czystego Powietrza”. Prosument, który zdecydował się na złożenie wniosku w jednym z wyżej wymienionych, nie może ubiegać się o skorzystanie również z drugiego źródła dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Warto jednak nadmienić, że wniosek w programie Czyste Powietrze będzie właściwym wyborem tylko w przypadku montowania domowej elektrowni o mocy większej niż 10kW.

PROGRAM RZĄDOWY MÓJ PRĄD: CZY WARTO ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wsparcie ze strony rządu, ale przede wszystkim możliwość szybszego zwrotu inwestycji poprzez połączenie dofinansowanie, którą otrzyma prosument w ramach rządowej dopłaty do fotowoltaiki, z ulgą termomodernizacyjną sprawiają, że złożenie wniosku jest decyzją, która przyniesie nam wymierne korzyści finansowe i przyczyni się znacznych oszczędności. Inwestycję w domową elektrownię słoneczną, warto także rozważyć w szerszym kontekście. Prawidłowo zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna z precyzyjnym określeniem zapotrzebowania energetycznego przyszłego właściciela mikroinstalacji poza aspektem finansowym i ekologicznym, jest także najskuteczniejszym sposobem na odrębność energetyczną, która chroni inwestora przed rosnącymi cenami energii, przerwami w jej dostawach i problemami, z którymi zmaga się dystrybutor w okresach największego popytu na prąd.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?