Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Jego głównym celem było znaczne ograniczenie zużycia energii w nowo powstających budynkach. Miało to związek z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., według której do 2021 roku wszystkie obiekty budowlane powinny spełniać wymagania Dyrektywy.

Z tego artykułu dowiesz się:
Czy program dofinansowania do budowy domu jeszcze działa?
Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?
W jaki sposób skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła?
Jak duże dofinansowanie może otrzymać inwestor na kolektory słoneczne?
Na czym polega dofinansowanie do termoizolacji budynków?
Jakie warunki musi spełnić inwestor, by otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca?
Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania na wymianę dachu?

 

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

Stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dofinansowania do budowy domu, przeznaczony został dla inwestorów, chcących postawić energooszczędny budynek lub kupić mieszkanie w bloku spełniającym wymagania Dyrektywy.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniu do budowy domu

Program dofinansowania do budowy domu był pierwszą przyjętą strategią, dającą możliwość uzyskania jakiegokolwiek wsparcia finansowego do budownictwa energooszczędnego. Miał on pomóc w stopniowym wdrażaniu nowoczesnego sposobu wznoszenia budynków oraz stanowić dodatkowe źródło edukacji społeczeństwa.

Dofinansowanie do budowy domu skierowane było głównie do osób fizycznych, które miały w planach zakup lub budowę energooszczędnego mieszkania. Dotacja przybierała formę częściowej spłaty zaciągniętego kredytu. Pieniądze wypłacane były bezpośrednio na konto kredytowe banku, który podpisał umowę z NFOŚiGW. Warunkiem ich wypłaty było zakończenie budowy i uzyskanie potwierdzenia o uzyskaniu wymaganego standardu energetycznego. Inwestor nie miał możliwości otrzymania dotacji w postaci gotówki.

Skąd pomysł na dofinansowanie do budowy domów? Przede wszystkim miało ono na celu zmianę sposobu stawiania nowoczesnych budynków. Energooszczędne budownictwo jest droższe od tradycyjnego, jednak sukcesywnie przynosi spore oszczędności inwestorowi, na przykład w postaci obniżenia rachunków za ogrzewanie, dlatego aby je upowszechnić powstał program bezzwrotnej dotacji.

Dofinansowanie do budowy domu mogło nie zostać wypłacone, jeśli uzyskane parametry budynku przekraczały te zaplanowane (ujęte we wniosku).

Warto zaznaczyć, że proponowana dotacja miała pomóc w pokryciu kosztów związanych z dostosowaniem budynku do standardu NF40 lub NF15.

Wysokość dotacji obliczana była według wytycznych NFOŚiGW – brano pod uwagę roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową niezbędną do ogrzewania i wentylacji (dlatego w nowoczesnych domach energooszczędnych zaleca się montaż rekuperacji – więcej informacji na jej temat znajduje się tu: https://www.ecocomfort.pl/strefa-specjalisty/artykul/co-to-jest-rekuperacja/), a także dane określające sprawność instalacji grzewczej oraz wodnej.

Wdrożenie Programu zostało przewidziane na lata 2013-2018, natomiast wydatkowanie – do końca 2022 roku. Przyjęty budżet zapewniał wsparcie w budowie lub zakupie około (według NFOŚiGW) 12 tysięcy energooszczędnych domów albo mieszkań w blokach charakteryzujących się pożądanymi parametrami.

W dniach 27-28.07.2016 roku wygasła współpraca z bankami. Tym samym Program został zakończony, a NFOŚiGW nie przewiduje jego wznowienia.

dofinansowanie_do_fotowoltaiki

Skorzystaj z dotacji na fotowoltaikę i bądź niezależny!

Zakończenie programu dofinansowania do budowy domu nie oznacza, że coraz bardziej świadomi inwestorzy zostali zdani na siebie. Obecnie mogą oni liczyć na wiele innych dotacji związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

W innych krajach znajdujących się w Unii Europejskiej średnio około 20% pozyskiwanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W Polsce jest to niewiele ponad 11% (dane GUS – 2016 rok). Według unijnej dyrektywy nasz kraj do końca 2020 roku powinien osiągnąć poziom co najmniej 15%. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe do osiągnięcia.

A co się stanie, gdy Polsce nie uda się osiągnąć założonych 15%? Unia Europejska zapowiedziała kary rzędu około 17 miliardów złotych. Jest o co walczyć. Właśnie dlatego powstały programy, nad którymi opiekę sprawuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jaki sposób należy starać się o dotacje na fotowoltaikę?

Instalacja fotowoltaiczna jest najczęściej wybierana przez inwestorów, chcących uniezależnić się od dostaw, a co za tym idzie, również cen, energii elektrycznej. Jednak skuteczność tego rozwiązania zależy od stopnia nasłonecznienia obszaru, w którym panele fotowoltaiczne zostały zamontowane.

Na przykład mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Dotacja może wynieść maksymalnie 40%, jednak nie więcej niż 8 tysięcy złotych.

W innych regionach kraju obowiązują dotacje na fotowoltaikę, przybierające postać kredytu preferencyjnego, niskooprocentowanej pożyczki (1%) lub dofinansowania w wysokości około 30% poniesionych kosztów.

O dotację na fotowoltaikę mogą starać się użytkownicy wieczyści, właściciele oraz współwłaściciele budynków mieszkalnych.

Korzyści płynące z montażu paneli fotowoltaicznych

Wśród najczęściej wymienianych korzyści związanych z instalacją systemu fotowoltaicznego, znalazły się:

 • własna produkcja energii elektrycznej,
 • bezobsługowość instalacji,
 • nawet 30-40-letnia żywotność instalacji,
 • w przypadku nadwyżki prądu istnieje możliwość jego odsprzedania do sieci,
 • ochrona środowiska,
 • znaczne podniesienie wartości nieruchomości,
 • magazynowanie nadwyżki energii elektrycznej i możliwość wykorzystania jej w późniejszym czasie.

Koszty poniesione w związku z instalacją paneli fotowoltaicznych zwracają się inwestorowi po około 10 latach ich użytkowania.

Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła w 2018 roku!

Dofinansowanie do pompy ciepła, podobnie jak w przypadku fotowoltaiki, ma przyczynić się do wzrostu ilości wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych. Nad wszystkim czuwa Unia Europejska, jednak w porównaniu do innych państw członkowskich, w Polsce, system dotacji związanych z OZE nie jest tak powszechny.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu umożliwienia osobom prywatnym uzyskania dotacji na pompę ciepła, powołał do życia program Prosument. Niestety, został on wygaszony, jednak na jego miejsce NFOŚiGW powołał do życia nowy program – Region.

Obecnie o dofinansowanie do pompy ciepła, inwestorzy, mogą starać się na lokalnym szczeblu.

Województwo lubuskie
Dla mieszkańców województwa lubuskiego Bank Ochrony Środowiska przygotował ekokredyty, mające stworzyć możliwość wymiany starego systemu grzewczego na nowy, w tym na pompę ciepła.

Województwo wielkopolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daje mieszkańcom możliwość umorzenia nawet 30% kredytu na zakup i montaż pomp ciepła. Jego oprocentowanie oscyluje w granicach 1%, a maksymalny czas trwania umowy wynosi 15 lat.

Województwo łódzkie
Sytuacja podobnie przedstawia się w województwie łódzkim – WFOŚiGW umożliwiło mieszkańcom otrzymanie dofinansowania do pompy ciepła w postaci częściowej (w tym przypadku maksymalnie 40%) spłaty kredytu.

Województwo podkarpackie
W województwie podkarpackim działa program, mający na celu wspomóc finansowo inwestorów podczas zakupu urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł. Mowa tu między innymi o kolektorach słonecznych, pompach ciepła, kotłach na biomasę oraz panelach fotowoltaicznych. Pozyskane fundusze pochodzą z Unii Europejskiej, a ich uzyskanie nie jest tak proste jak w przypadku innych województw.
W tym przypadku wnioskodawcą mogą być jednostki samorządu terytorialnego, a także ich stowarzyszenia i związki, a użytkownikami instalacji – mieszkańcy, czyli osoby fizyczne.

Województwo mazowieckie
Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą liczyć na jeden z dwóch rodzajów dofinansowania na pompę ciepła. Pierwszy z nich zakłada pokrycie kosztów w wysokości do 40%, jednak z zaznaczeniem, że nie będzie to kwota większa niż 15 tysięcy złotych. W przypadku pożyczki jest to dotacja wynosząca do 100% kosztu kwalifikowanego. Kredyt może zostać udzielony na maksymalnie 10 lat. W wyjątkowych przypadkach – na 15 lat.

Województwo zachodniopomorskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie zachodniopomorskim, daje mieszkańcom możliwość uzyskania pożyczki na instalację pomp ciepła, która może zostać umorzona w maksymalnie 50%. Czas jej spłaty powinien zmieścić się w przedziale 5 -15 lat.

Kraków
W Krakowie uruchomiono program mający na celu dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła o minimalnej mocy 40kW. Gmina Miejska umożliwiła otrzymanie jednej z trzech rodzajów dotacji:

 • dofinansowanie, obejmujące maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych,
 • pożyczkę, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych netto,
  a) bez dodatkowych opłat i prowizji,
  b) z możliwością umorzenia do 30%
  c) oprocentowanie w skali roku do 3,6%.
 • dotacjo-pożyczkę, czyli kredyt bez możliwości jego umorzenia, dofinansowanie przeznaczone jest dla osób mogących starać się o dotację, którzy chcą wykorzystać pożyczkę jako dopełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Lublin
W Lublinie po raz kolejny ruszył program Ekodom, finansowany przez WFOŚiGW. Ma on pomóc osobom prywatnym w pokryciu kosztów związanych z zakupem pomp ciepła. Inwestorzy mogą uzyskać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warszawa
Dofinansowanie do zakupu pomp ciepła dla mieszkańców stolicy może wynieść maksymalnie 40%. Jednocześnie dotacja nie może być większa niż 40 tysięcy złotych.
Warto zaznaczyć, że o dofinansowanie nie mogą starać się mieszkańcy budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów słonecznych

W ostatnich latach kolektory słoneczne straciły na popularności. Inwestorzy zdecydowanie chętniej wybierają panele fotowoltaiczne. Nie oznacza to jednak, że nie uruchomiono programów dofinansowania do kolektorów słonecznych.

Bardzo często inwestor może spotkać się z opinią, że system solarny nie ma racji bytu w Polsce ze względu na zbyt małe nasłonecznienie. Poniekąd jest to prawda – w naszym kraju kolektory słoneczne nie mogą stanowić jedynego źródła ciepła, ani w przypadku ogrzewania, ani w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Nie zmienia to jednak faktu, że od marca do października system solarny jest w stanie pokryć nawet 90% zapotrzebowania na ciepłą wodę. W miesiącach wakacyjnych, gdzie nasłonecznienie jest największe – 100%. Warunkiem uzyskania takich wyników jest odpowiednio dobrany system.

Kolektory słoneczne działają również zimą – wystarczą nawet dwie godziny słońca w ciągu dnia, by podgrzały wodę użytkową.

Jak uzyskać dofinansowanie do kolektorów słonecznych?

W związku z wygaszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Prosument, instytucja ta nie prowadzi dotacji związanych z wykorzystywaniem energii słonecznej przez indywidualnych inwestorów.

Obowiązek ten został przeniesiony na wojewódzkie oddziały funduszu.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu pomoc finansową w zakupie oraz instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym, kolektorów słonecznych.

dofinansowanie_do_termoizolacji

Dofinansowanie do termoizolacji budynków

W Polsce wiele budynków jest jeszcze nie ocieplonych lub niedocieplonych. Przez to są one narażone na straty ciepła, które z kolei generują wysokie rachunki za ogrzewanie zimą. Chęć zaoszczędzenia, ale także większa świadomość społeczeństwa sprawiły, że inwestorzy zaczęli wykonywać termoizolację budynków. Obecnie mogą oni otrzymać na ten cel dofinansowanie.

Odpowiednia termoizolacja domu może zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem nawet o połowę. Ma ona również wpływ na ograniczenie emisji CO2 i pyłów, dzięki prawidłowemu wykorzystaniu energii.

Dotacje

Powstało wiele programów mających wspierać finansowo inwestorów w izolowaniu budynków. Największą popularność zyskał program zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – RYŚ, który został zakończony w grudniu 2016 roku. Wypłacanie środków przewidziano na lata 2017-2020.

Na jaki sposób dofinansowania do termoizolacji budynków mogą liczyć inwestorzy?

 • dotacje pochodzące bezpośrednio z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • kredyt preferencyjny z dopłatą do naliczonych odsetek, udzielany w Banku Ochrony Środowiska,
 • premia termoizolacyjna, polegająca na umorzeniu około 20% kredytu zaciągniętego na ocieplenie domu w jednym z banków, posiadających podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jak uzyskać dofinansowanie do termoizolacji?
1. Przeprowadź audyt energetyczny,
2. W odpowiedniej jednostce złóż:
– wniosek o dotację,
– projekt budowlany (zakres prac, sposób ich przeprowadzenia, rodzaj materiału, przewidywane oszczędności energii),
– wyniki audytu,
– zasadniczą mapę działki,
– dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Prace związane z izolacją budynku nie wymagają od inwestora uzyskana zgody na budowę. Należy jednak zgłosić planowanie przeprowadzenia robót budowlanych. Jeśli w przeciągu 30 dni od chwili złożenia formularza, właściciel nie otrzyma sprzeciwu z urzędu, może przystąpić do pracy.

Wbrew pozorom program dofinansowań do termoizolacji jest częścią planu ograniczenia niskiej emisji.

Małopolska walczy o czyste powietrze

W województwie małopolskim uruchomiono program „Jawor”, do którego mogą zostać zgłaszane domy jednorodzinne, wymagające zaizolowania.

Zakres zadań, które obejmuje dofinansowanie ocieplenia:

 • dachów,
 • stropów,
 • zewnętrznych ścian budynków,
 • stropodachów,
 • stropów piwnic.

Program „Jawor” przewiduje również wymianę bram garażowych, okien oraz drzwi zewnętrznych.

Dotacja udzielana jest w postaci preferencyjnej pożyczki, której wysokość może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych, przy czym wkład inwestora powinien stanowić minimum 10%. Kredyt musi zmieścić się w przedziale między 20 000 zł a 100 000 zł. Oprocentowanie pożyczki to 2% w skali roku. Kredyt może zostać umorzony w 20%, jeśli okres jego spłaty jest dłuższy niż 36 miesięcy.

Wszelkie informacje prawne oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.wfos.krakow.pl

difinansowanie_do_wymiany_pieca

Dbaj o środowisko – skorzystaj z dofinansowania do wymiany pieca!

Obecnie jakość powietrza jest bardzo niska. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest spalanie w starego typu kotłach złej jakości węgla oraz śmieci. W związku z tym uruchomiony został program dofinansowania do wymiany pieca, z którego mogą skorzystać mieszkańcy niemal każdej gminy w Polsce.

Smog dotyka już prawie każdego większego miasta i mniejszych miejscowości znajdujących się w nieckach. Przez długi czas winą obarczano kierowców i stale zwiększającą się ilość samochodów na polskich drogach. Jednak szczegółowe badania dowiodły, że powodem wzrostu zanieczyszczenia powietrza jest spalanie śmieci oraz niskiej jakości węgla w domowych piecach, które ze względu na swój zły stan powinny zostać wymienione przynajmniej kilka sezonów temu.

Niektóre województwa, takie jak: łódzkie, małopolskie, dolnośląskie czy mazowieckie, przywiązują dużą uwagę do stanu powietrza, ponieważ to właśnie tam dopuszczalne stężenie pyłów jest permanentnie, w sezonie jesienno-zimowym, przekroczone.

Łódź w walce ze smogiem

W Łodzi, mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany pieca w wysokości nawet 80%. Władze miasta zakładają, że w 2018 roku wydadzą na ten cel przynajmniej cztery miliony złotych.

Dotacja obejmuje:

 • zakup kotła gazowego,
 • zakup kotła elektrycznego,
 • budowę węzła cieplnego,
 • podłączenie do sieci gazowej,
 • zakup ogrzewaczy akumulacyjnych oraz pieców,
 • zakup kotła V klasy,
 • budowę węzła cieplnego,
 • budowę kotłowni.

Poprawa stanu powietrza w Warszawie

Mieszkańcy stolicy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca sięgające 75% poniesionych kosztów. W rzeczywistości jest to pomoc w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych.

Dofinansowanie dotyczy:

 • likwidacji palenisk i kotłów na paliwo stałe,
 • montażu urządzeń grzewczych zasilanych paliwem gazowym,
 • zakupu wraz z montażem nowej instalacji i urządzeń kontrolnych,
 • wykonania indywidualnego węzła cieplnego,
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dotacje na wymianę pieca we Wrocławiu

Również Wrocław chce stawić czoła zanieczyszczeniom powietrza. W tym celu uruchomiono program „Wymiana pieców”, mający pomóc mieszkańcom w likwidacji starych kotłów i wymianie ich na nowoczesne, przyjazne środowisku urządzenia.

Dofinansowanie do wymiany pieca we Wrocławiu obejmuje:

 • zakup i montaż kotłów gazowych,
  a) elektrycznych,
  b) na olej opałowy,
  c) na biomasę,
 • OZE,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Walka z zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie

Utrzymujący się już od wielu lat w okresie jesienno-zimowym, zły stan powietrza, stworzył konieczność powołania do życia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jest to pomoc skierowana do mieszkańców posiadających w swoich gospodarstwach starego typu piece na paliwa stałe, w których spalają śmieci i złej jakości węgiel.

Oprócz dofinansowania do wymiany pieca, mieszkańcy mogą skorzystać z Programu Osłonowego, czyli dopłat do ekologicznego ogrzewania.

Warto zaznaczyć, że wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Zwrot części kosztów (do 80%) nastąpi dopiero po wymianie pieca.

Mieszkańcy Krakowa, którzy nie zdecydowali się jeszcze na instalację nowego kotła powinni się pospieszyć, ponieważ we wrześniu 2019 roku wchodzi w życie ustawa zakazująca palenia węglem i drewnem. Za złamanie przepisów będą groziły wysokie grzywny.

dofinansowanie_do_wymiany_dachu

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę dachu?

Do 2032 roku, według dyrektywy Unii Europejskiej, azbest powinien zostać całkowicie usunięty. Już od 2002 roku trwają w Polsce prace związane z jego utylizacją. Jest to niezwykle ważne dla zdrowia Polaków, dlatego też osoby, u których w dalszym ciągu zalega na dachach azbest, mogą liczyć na pomoc finansową.

Dlaczego usunięcie eternitu jest tak ważne? Ponieważ długotrwałe wdychanie włókien azbestowych, znajdujących się w powietrzu, prowadzi do powstawania nowotworów. Jedna, standardowej wielkości płyta eternitowa zawiera nawet 13% rakotwórczych substancji. Jest to najważniejszy z powodów wyjaśniających, dlaczego jego demontażem i utylizacją powinna zająć się wyspecjalizowana firma.

Dofinansowanie na wymianę dachu można otrzymać w wysokości 50-100%, zależnie od regionu Polski. Formularze wniosków dostępne są w Urzędach Gminy.

By otrzymać dofinansowanie do wymiany dachu, inwestor musi poinformować odpowiednie władze w swojej gminie o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Dopiero wówczas urząd może postarać się o stosowną dotację.

Szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie rakotwórczego azbestu jest najwięcej, panuje mała świadomość mieszkańców, co do jego szkodliwości. Władze gminy powinny przeprowadzić stosowne programy edukacyjne, by zachęcić społeczeństwo do jego usunięcia.

Dofinansowanie na wymianę dachu obejmuje:

 • demontaż pokrycia dachowego,
 • wywiezienie go z posesji,
 • utylizację.

Podsumowanie

Program dofinansowania do budowy domu został zawieszony, jednak inwestorzy nadal mogą liczyć na wsparcie samorządów i NFOŚiGW. Przed rozpoczęciem działań, warto zorientować się czy planowane przez nas prace zostały objęte dotacjami.

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie 💵

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

program-czyste-powietrze
Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić źródła ciepła na paliwo…
Przejdź Strzałka

Fotowoltaika – dotacje na 2018 rok, uzyskaj zwrot nawet 90% kosztów!

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

dotacje_do_fotowoltaiki
System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem…
Przejdź Strzałka

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

dofinansowanie_na_wymiane_pieca_program
Dofinansowanie do wymiany pieca ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania – kompleksowy poradnik

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

dofinansowanie_do_ekologicznego_ogrzewania1
Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

Dofinansowanie do domów energooszczędnych
Jak zapewne wiesz, budowa domu energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Różnica w…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie WFOŚiGW

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

wfosigw
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie NFOŚiGW

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Program Prosument

Dofinansowanie do budowy domu 2018 – gdzie otrzymać dopłatę?

prosument
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem…
Przejdź Strzałka

Szybka
wycena

Szybka wycena