Dofinansowanie do domów energooszczędnychJak zapewne wiesz, budowa domu energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Różnica w cenie może wynosić od 10-15% w przypadku domów energooszczędnych, do nawet 35% w przypadku domów pasywnych. Nie dziwi fakt, że temat dopłat do domów energooszczędnych, może interesować Cię szczególnie.

Na wstępie ustalmy – mimo, iż w artykule posługujemy się określeniem: dofinansowanie do domów energooszczędnych, to chodzi tutaj o wszystkie domy z obniżonym zapotrzebowaniem energetycznym budynku, czyli: domy energooszczędne, niskoenergetyczne oraz pasywne (więcej na ten temat piszemy Tutaj).

Dowiesz się między innymi:

– o jakie rodzaje dopłat możesz się starać?

– dopłaty do kredytu przy budowie domu jednorodzinnego

– dopłaty do kredytu przy zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego

– jaka jest wysokość dofinansowania?

– jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie?

– w jakich bankach musisz wziąć kredyt?

– jakie są terminy?

– podstawa prawna dopłat

– czy to się opłaca?

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

O jakie rodzaje dopłat możesz się starać?

Temat dopłat do domów energooszczędnych obejmuje następujące przypadki:

  1. Dopłaty do kredytu przy budowie domu jednorodzinnego, albo zakupie domu jednorodzinnego lub mieszkania z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (przy współpracy z odpowiednimi bankami).
  2. Dopłaty do kredytu z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na poszczególne instalacje cechujące dom energooszczędny.

 

Dopłaty do kredytu przy budowie domu energooszczędnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. nakazuje państwom członkowskim, by od 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki były budowlami o „niemal zerowym zużyciu energii” (jak nierealne jest to zadanie, to inna sprawa, jeśli spojrzymy na obecne koszta budowy domów pasywnych, które zużywają 10 razy mniej energii niż domy tradycyjne, ale do zera ciągle daleko).

Wykonując powyższą dyrektywę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi, trwający od 2013 do 2022 roku program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Na program przeznaczono środki w wysokości 300 milionów złotych. Alokacja środków następuje w następujący sposób:

2013 – 2015 – 100 mln zł.

2016 – 2018 – 200 mln zł.

Co to oznacza? Że teraz, od 2016 roku do 2018 roku, jest najlepszy czas na postaranie się o kredyt z dofinansowaniem. Potem będzie już za późno, gdyż do 2022 roku ma nastąpić jedynie wydatkowanie całości środków. Masz czas do 2018 roku!

NFOŚiGW szacuje, że środki te pozwolą na dofinansowanie budowy ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Jeśli interesuje Cię temat dofinansowania do domów energooszczędnych zapoznaj się z następującymi podstawami prawnymi:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej odrębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240).

4) Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377).

5) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Na co przysługuje dofinansowanie?

Dotacje do kredytów udzielane są nie tyle na samą budowę domu energooszczędnego, co na koszty kwalifikowane, czyli: dodatkowe koszty, które ponosisz dostosowując dom do odpowiedniego standardu energetycznego.

Koszty kwalifikowane to między innymii:

– zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

-zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),

-zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości.

 

Jakie są korzyści z uzyskania dofinansowania do domu energooszczędnego?

NFOŚiGW na swojej stronie internetowej podaje korzyści związane z uzyskaniem dopłat do domów energooszczędnych, przy czym tak naprawdę, to korzyść jest jedna: mniejsze koszty związane z dostosowaniem budynku do standardów niskoenergetycznych.

Pozostałe dwie korzyści, to korzyści wynikające z posiadania domu energooszczędnego czyli:

– niższe koszty eksploatacji takiego domu (mieszkania)

– wyższa wartość budynku energooszczędnego niż tradycyjnego.

O wielu innych korzyściach wiążących się z mieszkaniem w domu energooszczędnym piszemy w innych artykułach, więc tutaj pozostaje nam tylko zachęcić Cię do ich przeczytania 🙂

 

Ile wynosi dopłata do domów energooszczędnych?

Wysokość dofinansowania wynosi:

  1. w przypadku domów jednorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2·rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m2·rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

  1. w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/( m2·rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/( m2·rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

 

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dopłatę?

Część odpowiedzi na to pytanie, jest widoczna powyżej. Chodzi o uzyskanie odpowiedniego standardu energetycznego: NF40 albo NF15.

Czy trudno jest uzyskać odpowiedni standard by uzyskać dofinansowanie? Niestety tak.

Przypomnijmy co to jest: zapotrzebowanie energetyczne – określa się w kilowatach na metr kwadratowy na rok: kWh/(m2·rok). Wzór ten oznacza liczbę kilowatów energii potrzebnych do ogrzania metra kwadratowego powierzchni budynku w ciągu roku.

Jeśli Twój budynek (mieszkanie) spełnia standard NF15 to do ogrzania metra kwadratowego budynku w ciągu roku, należy spalić: ok. 2,5 kg węgla, 1,5 litra oleju opałowego, albo 1,7m3 gazu ziemnego.

Zauważmy, że w domy budowane tradycyjnie mają zapotrzebowanie energetyczne w okolicach 150 /(m2·rok)!

Aby spełnić standard NF15 musisz wybudować dom pasywny. Nie ma innej opcji. O tym jakie są zalety i wady domów pasywnych, piszemy w Tym artykule. Koszty budowy takiego domu mogą być o 30% wyższe niż budowy domu tradycyjnego. Biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania: 50 000 zł. samemu możesz wyliczyć, czy dofinansowanie w istotny sposób wpłynie na całkowitą wartość inwestycji.

A co ze spełnieniem standardu NF40?

Aby dom mógł być zakwalifikowany jako energooszczędny, musi mieć zużycie na poziomie od 30 do 60 kWh(m2·rok). Oznacza to, że jeśli chcesz, by Twój dom spełniał standardy odpowiednie do dofinansowania, musisz sprawić, by mieścił się on w „górnej półce” domów energooszczędnych: od 30 do 40 kWh (m2·rok). To jest dosyć wyśrubowana norma.

Mówi się, że jak dotąd program dofinansowania do domów energooszczędnych z NFOŚiGW nie jest do końca szczęśliwy, bo wszystkie wytyczne które zostały przedstawione instalatorom są bardzo wyśrubowane – nie ma rekuperatora który mógłby spełnić wymagania programu. Dalej jest dysproporcja między kosztami jakie trzeba ponieść na taki budynek a dopłatami które się dostaje od funduszu. To trochę dla klientów pasjonatów, którzy nie patrzą na rachunek ekonomiczny, ale są przekonani to takich rozwiązań.

Oprócz spełnienia powyższych warunków, należy złożyć wniosek o kredyt w bankach biorących udział w programie.

 

Banki biorące udział w programie dofinansowania do domów energooszczędnych

Banki, które współpracują z NFOŚiGW i w których musisz wziąć kredyt, by otrzymać dofinansowanie to:

– Bank Ochrony Środowiska S.A.

– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

– Deutsche Bank PBC S.A.

– SGB-Bank S.A.

– Bank Zachodni WBK S.A.

 

Dofinansowania z WFOŚiGW

Jeśli interesuje cię wybudowanie domu energooszczędnego lub zwiększenie standardu Twojego obecnego domu, masz możliwość uzyskania kredytu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O tym, czy Fundusz w Twoim województwie daje takie dofinansowanie, musisz sprawdzić na jego stronach internetowych. W tym miejscu będziemy posługiwali się przykładem WFOŚiGW w Krakowie.

W tym przypadku, tak jak i w poprzednim, kredyt na instalację należy wziąć w odpowiednich bankach, które podpisały umowy z Funduszem. W województwie małopolskim są to:

  1. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  2. Bank Spółdzielczy w Zatorze
  3. Pieniński Bank Spółdzielczy

W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na dopłaty 3 000 000,00 zł. Jak będzie w 2016 roku, dopiero się dowiemy.

Dopłaty przysługują na następujące cele i w następującej wysokości:

– budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5000 zł.

– budowę przyłącza do sieci wodociągowej do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 3000 zł lub 50% kredytu

wymianę kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW. Koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy. Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie i nie więcej niż 50 % kwoty kredytu

zakup i montaż pompy ciepła o mocy do 40 kW Koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu

zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii. Koszty kwalifikowane do 15 000,00 zł. Dotacja do 20 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 20 % kwoty kredytu

zakup i instalację kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej niż 10 kW. Koszty kwalifikowane do 4 000,00 zł za 1 kW mocy. Dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu

zakup i instalację ogniw fotowoltaicznych mocy nie większej niż 10 kW . Koszty kwalifikowane do 5 000,00 zł za 1 kW/mocy. Dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30 % kwoty kredytu.

 

Zakończenie

Jak widzisz, Państwo na swój sposób (nie do końca udany, ale jednak) wspiera budowę domów energooszczędnych. W 2016 roku mogą pojawić się dodatkowe programy czy szczegóły, na pewno Cię o nich poinformujemy.

Uważamy, że budowa domu energooszczędnego daje tak duże korzyści, że jest opłacalna nawet bez dodatkowych dofinansowań.

Pamiętaj, że korzyści finansowe z budowy domu energooszczędnego to jedna sprawa. Istotniejszą sprawą, są korzyści niematerialne, takie jak polepszenie zdrowia i jakości życia Twojego i Twojej rodziny, związane np. oddychaniem przefiltrowanym i natlenionym powietrzem pochodzącym z zainstalowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator jest obowiązkowy w domach energooszczędnych pozwalając na zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie o 30%).

Podsumowanie:

– dofinansowanie do domów energooszczędnych polega na dofinansowaniu kredytów

– dopłata do domów jednorodzinnych może wynosić 50 lub 30 tysięcy złotych

– dopłata do domów energooszczędnych może polegać również na dopłacie do kredytów na poszczególne instalacje

– postarać się o dofinansowanie możesz do 2018 roku.

Dofinansowanie do budowy domu 2022 - gdzie otrzymać dopłatę?

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

dofinansowanie do budowy domu 2022
Budowa domu to bez wątpienia inwestycja wymagająca sporych nakładów pieniężnych. Zewnętrzne źródło finansowania w postaci…
Przejdź Strzałka

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie 💵

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

program-czyste-powietrze
Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić źródła ciepła na paliwo…
Przejdź Strzałka

Fotowoltaika – dotacje na 2018 rok, uzyskaj zwrot nawet 90% kosztów!

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

dotacje_do_fotowoltaiki
System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem…
Przejdź Strzałka

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

dofinansowanie_na_wymiane_pieca_program
Dofinansowanie do wymiany pieca ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania – kompleksowy poradnik

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

dofinansowanie_do_ekologicznego_ogrzewania1
Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do budowy domu 2021 - gdzie otrzymać dopłatę?

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

dofinansowanie_do_budowy_domu
Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie WFOŚiGW

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

wfosigw
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie NFOŚiGW

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Program Prosument

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

prosument
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem…
Przejdź Strzałka

Szybka
wycena

Szybka wycena