FotowoltaikaFotowoltaika to pozyskiwanie energii słonecznej i przetwarzanie jej na energię elektryczną. W Polsce takie pozyskiwanie energii jest jeszcze wciąż bardzo rzadkie. Aktualnie w życie wchodzą przepisy ustawy OZE (Odnawialne Źródła Energii), które mają zachęcać do szerszego stosowania m.in. ogniw fotowoltaicznych. Jednak zbyt wcześnie jest jeszcze, aby ocenić jak wprowadzone przepisy wpłyną na rozwój tej formy pozyskiwania energii. Zdaniem ekspertów długo oczekiwana ustawa zmieni zasadniczo krajobraz OZE w Polsce. Wzrośnie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zarówno przez duże przedsiębiorstwa, jak i prosumentów – czyli osoby fizyczne produkujące energię na własne potrzeby. Dla producentów energii z domowych instalacji o mocy do 10 kW ustawa wprowadza korzystne rozwiązanie zwane systemem FIT (feed-in-tariff), gwarantujące stałe ceny odkupu przez okres 15 lat od oddania do użytkowania takich instalacji. Taryfy gwarantowane obowiązywać będą dla instalacji powstałych po 1 stycznia 2016 roku. Pozostałe nowe instalacje o większej mocy będą mogły uczestniczyć w gwarantowanym odkupie energii elektrycznej z OZE w ramach systemu aukcyjnego, przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Fotowoltaika

Energia słoneczna jest w Polsce najłatwiejszym do wykorzystania odnawialnym źródłem energii zapewniającym największą efektywność i według ekspertów będzie też najtańszym źródłem energii już w 2025 roku.  Koszt energii pozyskanej dzięki tej technologii w krajach Europy centralnej i południowej w 2025 roku wyniesie ok. 16 groszy/kWh, zaś w 2050 roku zmniejszy się do poziomu ok. 8 groszy/kWh.

Panele fotowoltaiczne (PV) umieszczane na dachach lub elewacjach konwertują energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w sposób wydajniejszy niż biomasa czy biogaz, stając się nośnikiem energii z największą perspektywą rozwoju. Niezależnie od temperatury, intensywności nasłonecznienia czy kąta padania promieni słonecznych generują stałą moc prądu, która tylko nieznacznie spada podczas zachmurzenia. Zdaniem ekspertów Polska jest krajem wystarczająco nasłonecznionym, aby korzystać z technologii PV na dużą nawet przemysłową skalę. Korzyści z instalacji fotowoltaicznych to, oprócz ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery, niższe koszty energii elektrycznej i większa niezależność od cen krajowych producentów. Koszt instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od typu konstrukcji, długości i grubości okablowania, zastosowanych komponentów czy wielkości instalacji. Zapowiedzią rozwoju rynku technologii fotowoltaicznych w Polsce jest coraz większa dostępność rozwiązań i materiałów niezbędnych do budowy paneli PV zapewniających ich żywotność w okresie 25–35 lat.

Dzięki nowej ustawie, energetyka prosumencka ma szansę stać się jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki, a fotowoltaika – najszybciej rozwijającą się technologią w tym segmencie.

Pozostałe artykuły:

Szybka
wycena

Szybka wycena