Wytyczne projektoweBudowa domu to długotrwały proces wymagający zaangażowania inwestora oraz podjęcie setek decyzji. Początek tego procesu to wybór projektu lub praca z architektem nad jego indywidualnym wykonaniem. I tutaj bardzo często klienci zwracają się do nas z pytaniami: co należy uwzględnić w projekcie budowlanym, aby można było w sposób optymalny zaprojektować i wykonać instalację wentylacyjną.  W przypadku planowania rekuperacji już na etapie projektu budowlanego można nie tylko zaplanować poprowadzenie kanałów wentylacyjnych, ale też poczynić konkretne oszczędności.

Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe dla instalacji rekuperacji w domach jednorodzinnych:

  • rezygnacja z kominów wentylacji grawitacyjnej – decydując się na rekuperację nie potrzebujemy kominów od wentylacji grawitacyjnej. Nawet jeśli zostaną one wybudowane to ich kanały wentylacyjne będą musiałby być szczelnie zamknięte. Rezygnacja z kominów grawitacyjnych to oszczędność pieniędzy i miejsca.
  • rezygnacja z mikrowentylacji w oknach – mikrowentylacja nie tylko nie będzie przydatna, ale też będzie zaburzać prawidłowe działania rekuperatora. Rezygnując z dopłaty za mikrowentylację oszczędzamy fundusze.
  • miejsce na rekuperator – nie może być zamontowany w pomieszczeniu gdzie temperatura może być niższa niż 5 stopni Celsjusza. Rekuperator nie powinien być także montowany na ścianach sąsiadujących z takimi pomieszczeniami jak: sypialnia, gabinet, salon, itp. Optymalne pomieszczenie na rekuperator to takie, w którym mamy swobodny dostęp serwisowy do urządzenia. Najczęściej rekuperator montowany jest w pomieszczeniu technicznym, gospodarczym, poddaszu nieużytkowym.
  • czerpnia – powinna być zamontowana na ścianie od strony północnej. Czerpnię należy okresowo czyścić z liści czy igliwia dlatego dostęp do niej powinien być w miarę możliwości swobodny.
  • wyrzutnia – musi być zamontowana w określonej odległości od czerpni. W odróżnieniu od czerpni może być montowana na dachu jak wyrzutnia dachowa.
  • poprowadzenie kanałów – aktualnie mamy bardzo duży wybór systemów dystrybucji powietrza. Projektując instalację nie można ograniczać się do jednego producenta. Na warsztat projektowy należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne systemy kanałów, dobierając optymalny pod kątem technologii budowy domu a także całości funkcjonowania instalacji wentylacyjnej. Kanały można projektować w specjalnie przewidzianych do tego szachtach technicznych. Można też prowadzić w zabudowie sufitowej lub w warstwach izolacji stropu. Można również umieszczać je w stropach żelbetowych przy czym najlepszym do tego stropem będzie strop filigranowy.
  • wysokość wylewki – zakładając montaż instalacji wentylacyjnej w warstwie izolacji stropu (popularna wylewka) należy uwzględnić nie tylko wysokość kanału, ale też inne instalacje takie jak ogrzewanie podłogowe, które w żaden sposób nie wyklucza wykonania instalacji wentylacyjnej na wspólnej powierzchni.
  • wytyczne dla hydraulika i elektryka – należy również przewidzieć instalację hydrauliczną odprowadzenia skroplin z rekuperatora oraz odpowiednio zabezpieczone zasilanie elektryczne.
  • GWC – na etapie projektu warto jest również przewidzieć przygotowanie budynku pod montaż Gruntowego Wymiennika Ciepła, jeśli taki będzie. Dobór odpowiedniego GWC oraz jego rozplanowania to jest osobna kwestia. Jednak w odniesieniu do rekuperatora istotne znaczenie będzie miało wejście przez fundament lub ścianę piwnicy do budynku, które powinno być wcześniej odpowiednio  przygotowane.
  • system chłodzący – jeśli rezygnujemy z GWC lub jego wykonanie nie jest możliwe warto również przewidzieć montaż instalacji systemu chłodzącego lub możliwość jego późniejszej rozbudowy.

Jak widać jest wiele istotnych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Warto wiec już na etapie projektu budowlanego planować montaż instalacji wentylacyjnej najlepiej przy udziale firmy wykonującej tego typu instalacje. Powyższy opis ma jedynie charakter orientacyjny – po więcej szczegółów i pomoc w prawidłowym zaprojektowaniu instalacji rekuperacji zapraszamy do Inżynierów Eco Comfort

Szybka
wycena

Szybka wycena