Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Pompy ciepła

Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła oraz jej użytkowanie?

Szerokość geograficzna Polski wymusza na właścicielach budynków jednorodzinnych decyzję o zainstalowaniu niezawodnego systemu grzewczego, który sprawnie ogrzeje dom zarówno w wysokim sezonie na ogrzewanie (zima), jak i podczas jesiennych słot czy w przejściowych okresach. Gdyby zsumować czas, w których potrzebne jest nam niezawodne źródło ciepła dla domu w naszej strefie klimatycznej jest to aż pół roku! Decyzja o rodzaju instalacji grzewczej powinna być zatem skrupulatnie przemyślana, a przede wszystkim precyzyjnie oszacowana. Ogrzewanie domu jest inwestycją długofalową, niedoszacowana moc urządzenia może przynieść spore straty finansowe i nie zapewnić inwestorowi komfortu termicznego chłodną porą roku.

Ogrzewanie pompą ciepła to alternatywa dla tradycyjnych kotłów angażujących inwestora oraz systemów opartych na surowcach nieodnawialnych. Pompy ciepła typu powietrze woda, a także gruntowa pompa ciepła, czy pompa czerpiąca energię z wód gruntowych i zbiorników wodnych, służą nie tylko pokryciu zapotrzebowania na ciepło w budynku. Pompy wykorzystamy także do tego, aby przygotowały ciepłą wodę użytkową, a część zaawansowanych technicznie modeli ochłodzi wnętrze budynku latem, dzięki odwróconemu biegowi termodynamicznemu.

Chcesz poznać orientacyjny koszt instalacji pompy ciepła, różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami urządzeń, dowiedzieć się jak oszacować sprawność pompy ciepła oraz czy pompa wymaga użycia energii elektrycznej i jakie będzie miało to przełożenie na rachunki za pobór prądu i roczne koszty ogrzewania domu? W poniższym artykule zebraliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące instalacji grzewczej opartej na pompach ciepła oraz rozwiewamy wątpliwości dotyczące tego, ile kosztuje pompa ciepła!

koszty ogrzewania pompa ciepła

Jak działa pompa ciepła? Czym jest dolne i górne źródło ciepła w przypadku pompy ciepła?

pompa ciepła przy domu

Pompy ciepła to nowoczesne, oparte na zielonej, całkowicie odnawialnej energii pochodzącej z naturalnych zasobów środowiska, urządzenia, które nie wytwarzają samo energii cieplnej, lecz transportują ją z dolnego źródła ciepła do instalacji grzewczej w budynku (górne źródło). Dolnym źródłem dla pompy jest energia termiczna pochodząca z gruntu (gruntowa pompa ciepła), z powietrza atmosferycznego (powietrzna pompa ciepła) czy też ze zbiorników wodnych (wodna pompa ciepła). Zarówno w przypadku powietrznej pompy ciepła, jak i pompy gruntowej czy w przypadku pomp wodnych, urządzenie działa na tej samej zasadzie, tworząc obieg ciepła pomiędzy obszarami o zróżnicowanych temperaturach.

Odzyskane z otoczenia ciepło jest użyteczne dzięki przekazaniu go do instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, grzejniki), a proces ten zachodzi dzięki elementom pomp ciepła, z których każdy ma swoją określoną funkcję. W przypadku gruntowych pomp ciepła, jak i pomp wodnych, ciepło pobierane jest dzięki roztworowi glikolu, powietrzna pompa ciepła zasysa energię termiczną do wentylatorów. W parowniku, będącym wymiennikiem ciepła dochodzi do odparowana czynnika chłodniczego, para czynnika chłodniczego jest pobierana przez sprężarkę. Rolą sprężarki jest doprowadzenie do wzrostu temperatury czynnika chłodniczego. Następnie w skraplaczu gorący czynnik chłodniczy w postaci gazu pod wysokim ciśnieniem jest skraplany i oddaje ciepło. W takiej formie czynnik termodynamiczny trafia do zaworu rozprężnego. Tam ponownie zmniejsza się jego ciśnienie, a czynnik zmienia stan skupienia na ciekły. W ogrzewanym budynku znajduje się instalacja grzewcza i zbiorniki magazynujące ciepłą wodę. Woda przejmuje ciepło, które czynnik chłodniczy oddał w skraplaczu i transportuje go do systemu grzewczego, do zbiornika wody grzewczej lub ciepłej wody użytkowej.

Jaką pompę ciepła wybrać dla swojej inwestycji?

Nim odpowiemy na pytanie o koszty ogrzewania domu pompą ciepła, warto przeanalizować sam montaż pompy ciepła, a dokładniej rodzaj urządzenia, które sprawdzi się w przypadku danej inwestycji oraz wpłynie na późniejsze koszty ogrzewania pompą ciepła.

Jaki rodzaj pompy ciepła będzie odpowiedni dla Ciebie?

Podczas doboru urządzenia należy sugerować się kilkoma kryteriami, z których najważniejsze dla gospodarstw domowych skupiają się wokół tego, jaka jest sprawność pompy ciepła. Warto zdawać sobie sprawę, że pompy ciepła gruntowe, bazujące na energii gruntu o raczej stałej temperaturze będzie wyróżniała się niższymi kosztami użytkowania i eksploatacji, aniżeli powietrzna pompa ciepła zasilająca system powietrzem o zmiennej temperaturze. Ale to właśnie pompy powietrzne wyróżniają się niższymi kosztami inwestycyjnymi, aniżeli pompa gruntowa, czy pompa wodna. Pompa ciepła powietrze woda nie wymaga od inwestora kosztownej budowy dolnego źródła ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku gruntowych pomp ciepła (kolektor pionowy, wymiennik poziomy) czy wodnej pompy ciepła (studnia czerpna i zrzutowa).

Gruntowa pompa ciepła: ile kosztuje? O czym należy wiedzieć nim zdecydujesz się na ogrzewanie gruntową pompą ciepła?

Decydując się na ogrzewanie gruntową pompą ciepła należy liczyć się z kosztami zaczynającym się od 80 tysięcy złotych, a sama instalacja pompy ciepła tego typu jest wskazaniem do badań technicznych gruntu, ponieważ niedostateczne warunki takie jak sucha gleba mogą uniemożliwić wydajną pracę pompy ciepła.

Powietrzna pompa ciepła: różnice między gruntową pompą ciepła, a pompą typu powietrze woda

Znacznie tańszą alternatywą jest powietrzna pompa ciepła: nie nakłada ona na inwestora konieczności budowy dolnego źródła, studni, ani adaptacji pomieszczenia na profesjonalną kotłownię. Stosunkowo niewielkie wymiary pompy ciepła typu powietrze woda sprawiają, że urządzenie może być częścią wyposażenia pralni czy też pomieszczenia technicznego.

Pompa ciepła powietrze woda wiąże się z budową niewielkiego rozmiaru betonowego fundamentu: to koszt zaczynający się od kwoty 2 tysięcy złotych. Również sama cena pompy ciepła tego typu jest niższa: powietrzne pompy ciepła o mocy 5 kW (jest to moc, która sprawdzi się w ergonomicznych budynkach o powierzchni ok.70-100 m2) kosztuje w podstawowej wersji około 17 tysięcy złotych i więcej. Jest to cena urządzenia dwufunkcyjnego: służącego do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Cena pompy ciepła dla ogrzewania domu o powierzchni wynoszącej powyżej 100 metrów, o mocy 9 kW to koszty zaczynającej się od 19 tysięcy złotych. Pompy powietrzne do ogrzewania budynków o dużym metrażu, a więc i większej mocy kosztują kilka tysięcy złotych więcej.

Montaż pompy ciepła typu powietrze: koszty

Jaki jest koszt instalacji pompy ciepła typu powietrze? Na rachunek za tę usługę składa się wielkość instalacji grzewczej, zakres prac hydraulicznych, jak i dodatkowe prace montażowe. Duże znaczenie ma rodzaj górnej instalacji grzewczej: czy pompa ciepła będzie współpracowała z ogrzewaniem podłogowym, czy tradycyjnymi grzejnikami. Mieszany układ (podłogówka na parterze, grzejniki na piętrze) zapewne podwyższy koszt instalacji pompy ciepła.

Warto pamiętać także o dodatkowych kosztach, związanych z zasobnikiem do ciepłej wody użytkowej, czy buforem, stabilizującym pompę ciepła. Koszty generują także elementy hydrauliczne: zawory, separatory i sterowniki.

montaż pompy ciepła

Zakup pompy ciepła: jak się przygoetować? Co należy wiedzieć przed decyzją o ogrzewaniu domu pompą ciepła?

Choć dużo miejsca poświęca się kwestiom związanym z odpowiednim doszacowaniem mocy pompy ciepła do rodzaju inwestycji i warunków technicznych budynku, pomija się wpływ niewłaściwie zaizolowanego domu z mostkami termicznymi lub co gorsza, brak jakiejkolwiek termomodernizacji na koszt ogrzewania pompą ciepła.

Nim podejmiemy decyzję o pompie ciepła i uczynienie jej jedynym źródłem ciepła dla budynku, warto pomyśleć o szczelnej stolarce okiennej i drzwiowej, eliminacji mostków termicznych i solidnej izolacji ścian. Jeśli planujemy montaż pompy ciepła w modernizowanym domu, dobrze skorzystać z usług audytora, tak, by możliwie jak najbardziej zbliżyć się do współczynników określających obecny standard energetyczny.

Zarówno eksploatacja pompy ciepła, jak i koszt ogrzewania pompą ciepła szczelnego budynku, z dobrym współczynnikiem przenikania ciepła wypadną korzystniej, aniżeli instalacja pompy ciepła w domu nie poddanym wcześniej pracom termomodernizacyjnym.

Koszt ogrzewania pompa ciepła: jak obliczyć zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła?

koszt ogrzewania

Pompy ciepła wyróżnia wysoka efektywność energetyczna, którą obrazują współczynniki COP i SCOP, obrazujące ogółem sprawność pompy. Przykładowo, jeżeli urządzenie charakteryzuje się COP na poziomie 5 oznacza to, że oddaje pięciokrotnie więcej energii grzewczej, aniżeli zużyło energii elektrycznej.

COP obrazuje jednak zużycie prądu w danej chwili, by poznać roczne koszty ogrzewania pompą ciepła, trzeba wiedzieć jaki jest SCOP pompy ciepła, będący współczynnikiem efektywności rocznej, lub średniorocznej (okresu grzewczego).

Znając wartość współczynnika SCOP, a także obowiązujące ceny prądu, możemy poznać roczne zapotrzebowanie domu na energię elektryczną i roczny koszt ogrzewania domu pompą ciepła.

Poznaj roczny koszt ogrzewania domu pompą ciepła dzięki prostym obliczeniom!

Znając wartość współczynnika SCOP, ale także zapotrzebowanie energetyczne i zapotrzebowanie na energię grzewczą budynku można w prosty sposób oszacować koszty ogrzewania pompą ciepła. Konieczna będzie także informacja o cenie za energię elektryczną.

Mając wszystkie dane, koszt ogrzewania pompą ciepła obliczamy w następujący sposób:

Zużycie energii elektrycznej jest równe zapotrzebowaniu na energię grzewczą w budynku/SCOP

Mnożymy zużycie energii elektrycznej przez 1 kW prądu, otrzymując w ten sposób odpowiedź na pytanie o koszt ogrzewania pompą ciepła.

Ogrzewanie pompą ciepła: jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu pompą ciepła?

Koszty związane z ogrzewaniem domu pompą ciepła choć i tak są niewielkie w porównaniu do innych systemów (ogrzewanie domu przy pomocy instalacji gazowej jest niemal 3 razy droższe!) można jeszcze bardziej zminimalizować.

Gruntowa pompa ciepła, zasilanie systemu przy pomocy wodnej pompy ciepła, czy może powietrzne pompy ciepła? Ważne, by wybór jednego z tych źródeł ciepła był dokładnie przemyślany, a cały system zaprojektowany przez doświadczonego inżyniera specjalizującego się w systemach opartych na OZE. Pamiętajmy, że przewymiarowana pompa ciepła, ale i ogrzewanie domu pompą ciepła o niewystarczającej mocy to straty finansowe w obu tych scenariuszach. Dobór pompy ciepła dla gospodarstw domowych powinien zostać poprzedzony szczegółową analizą, w której projektant weźmie pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne i cieplne budynku, jego izolację, ilość mieszkańców, ale i ich tryb życia (np. pracę zdalną).

Warto pomyśleć także o dobraniu odpowiedniej taryfy u sprzedawcy prądu oraz skonfigurowanie pracy pompy ciepła, tak by umożliwić urządzeniu większe zużycie energii elektrycznej np. w tańszej porze nocnej.

Jeżeli interesuje nas ogrzewanie domu w przypadku modernizowanych budynków, przed inwestycją w powietrzne pompy ciepła lub pompę ciepła bazującą na temperaturze gruntu, warto pomyśleć o termomodernizacji nieruchomości, wymianie okien i drzwi i dociepleniu ścian. Eksploatacja pompy ciepła w starych budynkach, w których istnieje sporo mostków termicznych może okazać się trudna, a ogrzewanie domu przez pompę ciepła, w takim wypadku drogie.

Pompa ciepła i fotowoltaika: czy hybrydowa instalacja się opłaca?

Wiesz już, ile kosztuje ogrzewanie domu pompą ciepła, a także, że pompa zasilana jest energią elektryczną, konieczną do pracy sprężarki.

Koszty ogrzewania można zredukować niemal do zera dzięki mikroinstalacji: instalacja fotowoltaiczna, będąca również systemem opartym na czerpaniu odnawialnej energii ze słońca, zapewni nie tylko prąd do zasilenia urządzeń elektrycznych w domu, przygotuje ciepłą wodę użytkową, ale pokryje także zapotrzebowanie energetyczne konieczne do pracy pompy ciepła.

Co istotne, w przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz ogrzewaniu pompą ciepła można liczyć na szybki zwrot inwestycji dzięki dofinansowaniom pochodzacych z programów „Mój Prąd” (fotowoltaika) oraz „Moje ciepło” (program skierowany do właścicieli nowo powstałych budynków, decydujących się na inwestycję w pompę ciepła). W przypadku domów modernizowanych dofinansowania uzyskać można także z „Czystego Powietrza„.

fotowoltaika

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Podsumowanie opinii

Koszty ogrzewania pompą ciepła, choć zróżnicowane i zależne od wielu czynników, a także samego rodzaju pompy ciepła czynią inwestycję w taki system grzewczy, przedsięwzięciem opłacalnym finansowo.

Dzięki inwestycji w pompę ciepła możemy zrezygnować w całości z budowy kominów, kotłowni a także nie musimy martwić się o przyłącze do sieci, konieczne w przypadku instalacji gazowej, a nierzadko niemożliwe ze względów odmowy dystrybutora lub braku zgody na przyłącz przebiegający przez działkę innego właściciela.

Ogrzewanie domu pompą ciepła będzie jednak najbardziej wydajne i efektywne kiedy cały system wraz z montażem pompy inwestor powierzy profesjonalnej firmie zajmującej się instalacjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, która również . Doświadczony projektant nie tylko zadba o właściwy przebieg systemu, ale dobierze pompę ciepła o dopasowanej do inwestycji mocy, która w pełni pokryje zapotrzebowanie na energię grzewczą oraz ciepłą wodę użytkową w Twoim domu.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?