RekuperatorRekuperator jest centralą wentylacji mechanicznej. Zaopatrzony został w wymiennik, który ma za zadanie odzyskiwać ciepło z zużytego, wywiewanego z budynku powietrza i przekazywać je świeżemu, nawiewanemu do środka powietrzu. To nowoczesne rozwiązanie zyskujące na rynku budowlanym coraz większą popularność, głównie za sprawą oszczędności, które generuje.

System rekuperacji stwarza możliwości kontrolowania systemu wentylacji w budynkach oraz dostosowywania jej mocy do potrzeb użytkowników. Za sprawą rekuperatora powietrze nawiewane do pomieszczeń jest ogrzewane bez wykorzystywania dodatkowej energii. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła okazała się rozwiązaniem, które odmieniło sposób patrzenia na budownictwo domów jednorodzinnych. Obecnie jest ona obowiązkowym wyposażeniem budynków wznoszonych w technologii energooszczędnej i pasywnej.

Rekuperator

Czym jest rekuperator?

Rekuperator jest sercem rekuperacji, czyli centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Zasilany jest za pomocą energii elektrycznej. Jego głównym zadaniem jest nawiewanie świeżego powietrza do wnętrza domu oraz wywiewanie na zewnątrz zużytego. Jeżeli rekuperator został podłączony do dobrze wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej, zagwarantuje odzysk ciepła z zużytego powietrza, co przełoży się na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

W centralnym miejscu rekuperatora znajduje się wymiennik ciepła, czyli najważniejsza część urządzenia, od której zależą parametry odzysku ciepła. Wśród dostępnych wymienników możemy wyróżnić:

 • wymiennik krzyżowy,
 • wymiennik przeciwprądowy,
 • wymiennik obrotowy.

Najwyższej jakości są wymienniki przeciwprądowe – odzyskują znaczny procent ciepła z wywiewanego powietrza.

Na czym polega wyjątkowość wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? We wspomnianym wymienniku, powietrze zużyte, wywiewane z budynku, mija się z powietrzem świeżym, nawiewanym. Strumienie te mijają się, ale nie mieszają się ze sobą. Dochodzi między nimi do wymiany energii, dzięki czemu świeże powietrze nawiewane do wnętrza domu, zostaje ogrzane.

W rekuperatorze znajdują się też filtry, których zadaniem jest zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń powietrza, kurzu oraz owadów. Stanowią one nie tylko ochronę kanałów i wymiennika ciepła, ale także gwarantują, przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju filtrów, nawiewanie do domu świeżego, czystego powietrza, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, zważając na coraz bardziej przekraczane normy zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Z czego składa się rekuperator?

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła musi spełniać określone normy i przepisy obowiązujące w zakresie wentylacji. W związku z tym, każdy rekuperator zbudowany jest z:

 • dwóch wentylatorów, wśród których rozróżnia się wentylatory stałoprądowe uważane za energooszczędne i zmiennoprądowe, zużywające więcej energii,
 • wymiennika ciepła, który może mieć konstrukcję krzyżową, przeciwprądową bądź obrotową,
 • automatyki sterującej, dzięki której dokładnie dostosowuje się wentylację do potrzeb mieszkańców, ograniczając jednocześnie potrzebę ingerencji użytkowników,
 • obudowy, gwarantującej solidność wykonania i odpowiednie zaizolowanie,
 • filtrów, poprawiających jakość powietrza w budynku,
 • podzespołów, wspomagających jego pracę np. by pass, nagrzewnica, system antyzamrożeniowy.

Na rynku dostępne są róże rodzaje i modele rekuperatorów, a wybierając urządzenie dla siebie, warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się z ich charakterystyką, parametrami pracy, kosztami eksploatacji, a także warunkami gwarancji i organizacją jednostek serwisowych poszczególnych producentów.

Co warto wiedzieć o rekuperatorach?

Rekuperator jest najważniejszą częścią systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Bardzo często określany jest jako centrala wentylacyjna. To właśnie w tym miejscu dochodzi do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza i przekazanie go świeżemu, nawiewanemu powietrzu. W rekuperatorze umieszczone są też filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia.

W zależności od rodzaju wymiennika w rekuperatorze, urządzenie to ma zróżnicowane parametry odzysku ciepła. Rekuperatory przeciwprądowe odznaczają się nawet 95% sprawnością, przez co są najkorzystniejszym rozwiązaniem na rynku.

Rekuperator jest zasilany za pomocą energii elektrycznej. Posiada układ sterowania, który umożliwia również jego współpracę z innymi urządzeniami, takimi jak jednostka chłodząca czy gruntowny wymiennik ciepła.

Wybór odpowiedniej wydajności rekuperatora jest bardzo ważny, ponieważ tylko dzięki temu inwestor ma pewność, że do budynku trafia odpowiednia ilość powietrza. Zbyt niska moc urządzenia poskutkuje niewystarczającą ilością powietrza, co z kolei przełoży się na brak komfortu wentylacyjnego w domu. W doborze odpowiedniej mocy urządzenia pomoże profesjonalna firma. Nie bez znaczenia pozostaje tu metraż budynku oraz ilość zamieszkujących go osób.

Jak działa rekuperator?

Zasada działania rekuperatora jest względnie prosta i polega na tym, że strumień powietrza wyciąganego z budynku, przechodząc przez wymiennik, przekazuje energię cieplną strumieniowi powietrza nawiewanego z zewnątrz, przez co do budynku zostaje wprowadzone powietrze o wyższej temperaturze. Oba strumienie dzieli cienka płyta, przez którą temperatura zostaje przekazana.

Płyta stworzona jest zazwyczaj z tworzywa sztucznego, które daje możliwość odzyskania wilgoci z wywiewanego powietrza. Specjalna konstrukcja płyty sprawia, że choć oba strumienie powietrza przepływają obok siebie, nie dochodzi do ich zmieszania.

Rekuperacja często postrzegana jest jako zawracanie ciepłego powietrza z powrotem do pomieszczenia. Błąd! Rekuperacja to odzyskanie ciepła z wywiewanego powietrza.

W wymienniku ciepła w rekuperatorze dochodzi do przekazania temperatury pomiędzy świeżym powietrzem nawiewanym, a zużytym, wywiewanym. Takie rozwiązanie gwarantuje podnoszenie temperatury świeżego powietrza zimą oraz jego obniżanie latem.

Rekuperator gwarantuje stałą wymianę powietrza w budynku, która podobna jest do tradycyjnego wietrzenia, jednak bez obniżania temperatury w pomieszczeniach, przeciągów i wpuszczania do domu zanieczyszczeń oraz insektów.

Latem rekuperator dąży do obniżenia temperatury w budynku, ponieważ w domu powietrze jest chłodniejsze niż na zewnątrz. Nawiewane, świeże powietrze jest schładzane przez zużyte, wywiewane. Wymiennik ciepła wymienia temperaturę między powietrzem wwiewanym a wywiewanym. Jeżeli inwestorowi zależy na znaczniejszym schłodzeniu powietrza przez rekuperator, latem, może on podłączyć do niego jednostkę chłodzącą lub gruntowny wymiennik ciepła. Urządzenie będzie wówczas pełniło rolę zdrowej klimatyzacji – powietrze w budynku nie będzie „mielone” i schładzane bez jego wymiany. Rekuperator zadba o ciągłą wymianę powietrza w domu, przy jednoczesnym obniżaniu temperatury wwiewanego powietrza.

Dlaczego warto inwestować w rekuperację?

System rekuperacji jest niezwykle ważny dla domu. Rekuperator umożliwia nadzorowanie wentylacji w domu i jej indywidualnie dostosowanie. Niezawodna i energooszczędna wentylacja w domu związana jest właśnie z rekuperacją. Niestety, tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie zapewni wymiany powietrza z jednoczesnym zachowaniem ciepła, ponieważ w czasie wymiany powietrza nawiewane jest świeże, ale zimne powietrze, które dodatkowo musi zostać ogrzane wewnątrz budynku.

Jak działa wymiennik ciepła w rekuperatorze?

Wymiennik ciepła znajduje się w środku rekuperatora. Przepływa przez niego powietrze, zarówno wwiewane jak i wywiewane. To w tym miejscu dochodzi do odzysku ciepła.

Powietrze w tym miejscu nie miesza się, oba strumienie przepływają blisko siebie w kanalikach wymiennika, przekazując sobie energię. Kierunek powietrzu nadają wentylatory.

Budowa wymiennika ciepła umożliwia wymianę energii pomiędzy poszczególnymi strumieniami powietrza. W czasie ich przepływu, ogrzane powietrze oddaje część swojej energii powietrzu chłodnemu, ogrzewając je.

Instalacja rekuperatora

System rekuperacji wymaga zaprojektowania i montażu nie tylko samego rekuperatora, ale także przewodów wentylacyjnych do wszystkich pomieszczeń, za pomocą których powietrze będzie nawiewane i wywiewane. Z tego też powodu rekuperator na pewno łatwiej zamontować w domu, który jest dopiero budowany, niż w wykończonym, choć oczywiście nie jest to niemożliwe.

Montaż rekuperatora to ostatnia rzecz, jaką ma do wykonania firma instalująca rekuperację. Na czynność tę należy poczekać, aż do zakończenia wszystkich prac wykończeniowych. Po podłączeniu urządzenia bardzo ważne jest wyregulowanie całego systemu, by zagwarantować mieszkańcom wysoki komfort wentylacyjny. Bez prawidłowo wykonanej regulacji, rekuperacja nie będzie prawidłowo funkcjonować, a co za tym idzie – nie zagwarantuje oszczędności na ogrzewaniu.

Inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na tę czynność. Niedoświadczeni instalatorzy pomijają ją lub wykonują bardzo pobieżnie. Do przeprowadzenia regulacji niezbędny jest anemometr, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie potrzebnej ilości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach, a także przy każdym z punktów nawiewnych i wywiewnych.

Wentylacja mechaniczna zaczyna działać w chwili podłączenia rekuperatora do gotowej instalacji. Wentylatory wprawiają w ruch dwa strumienie powietrza, rozpoczynając tym samym regularną wymianę powietrza w budynku.

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia i wyregulowaniu go, należy jeszcze zaprogramować sterownik. Do tego celu wykorzystywany jest zazwyczaj tryb tygodniowy, uwzględniając przy tym indywidualne zapotrzebowanie wentylacyjne mieszkańców.

Zalety posiadania rekuperatora

Korzystanie z rekuperatora daje możliwość zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania nawet 40%, ponieważ odzysk ciepła w przypadku wymienników przeciwprądowych osiąga poziom nawet 95%. Jak to jest możliwe?

Powietrze, które pojawia się w pomieszczeniu ogrzewane jest powietrzem wywiewanym. Dzięki temu, układ centralnego ogrzewania uzupełnia znacznie mniejsze różnice temperatur, między powietrzem nawiewanym, a temperaturą oczekiwaną w pomieszczeniach. Ponadto, nawiewane powietrze jest czyste w porównaniu do tradycyjnej wentylacji. Rekuperatory posiadają filtry, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń. Istnieją również filtry stworzone specjalnie dla alergików, które odznaczają się większym poziomem filtracji. Rekuperatory umożliwiają montaż dodatkowych układów uzdatniających powietrze np. filtrów węglowych, jonizatorów, czujników CO2 czy wilgotności. Wentylację można także podpiąć pod inteligentny system zarządzania domem. Rekuperator bez względu na pogodę zapewnia odpowiednią wymianę powietrza. Ponadto tylko on daje możliwość odzyskiwania ciepła, które w przypadku tradycyjnej wentylacji, tracone jest bezpowrotnie.

Rekuperator to przede wszystkim oszczędności!

Wentylację mechaniczną można zamontować w budynku w dowolnym momencie, jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest uwzględnienie jej jeszcze na etapie projektowania. Pomoże to zaoszczędzić inwestorowi np. na budowie kanałów wentylacji grawitacyjnej, co przełoży się na niższą końcową cenę instalacji.

Skandynawowie pokochali rekuperację. Po raz pierwszy zastosowano tam wentylację mechaniczną około 20 lat temu. Współcześnie jest to rozwiązanie, wykorzystywane przez 95% nowo powstających budynków. W naszym kraju jest to ciągle nowa technologia, sukcesywnie rozpowszechniana.

Podjęcie decyzji o montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jeszcze na etapie projektu domu wyeliminuje niepotrzebne wydatki związane, na przykład, ze wznoszeniem komina wentylacyjnego, czy zakupem okien wyposażonych w mikrowentylację. W przypadku zastosowania rekuperacji, inwestor może zdecydować się na wybór tańszych okien nieotwieranych.

Podsumowując, rekuperator przede wszystkim:

 • umożliwia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z budynku,
 • zapewnia wymianę powietrza zużytego na świeże,
 • umożliwia sterowanie ilością powietrza w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • zapewnia komfort i dobre samopoczucie.

Rekuperatory : Strefa Specjalisty

Szybka
wycena

Szybka wycena