Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Rekuperacja

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna stanowi jeden z rodzajów wentylacji, i znajduje się tuż obok wentylacji grawitacyjnej, naturalnej, czy też hybrydowej. Każdy z typów wentylacji pełni istotną rolę w budynkach, a dokładniej – zapewniają swobodną cyrkulację powietrza. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem zapewnia dodatkową możliwość w postaci zmniejszania kosztów ogrzewania, poprawia jakość powietrza, a tym samym podnosi komfort życia. Jakie są zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Czy montaż instalacji jest skomplikowany i jak działają poszczególne jej elementy? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele szczegółowych informacji o wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła znajdują się w dalszej części artykułu!

wentylacja mechaniczna - skarbonka i ekologiczny dom

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Sama wentylacja mechaniczna ma na celu dostarczanie do pomieszczeń odpowiedniej ilości świeżego powietrza i jednocześnie usuwania z nich powietrza brudnego, zanieczyszczonego. Dużym plusem tego rodzaju wentylacji w porównaniu, np. do wentylacji grawitacyjnej, jest to, iż można w tym systemie regulować ilość powietrza jakie ma być dostarczane do budynku i to bez względu na aktualne warunki pogodowe. Wiele instalacji wentylacji mechanicznej jest rozszerzanych o tzw. opcje odzysku ciepła. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Sprawnie funkcjonująca wentylacja powinna działać nieprzerwanie w każdym z pomieszczeń w danym budynku. Jest to bardzo ważne, gdyż ciągle w pomieszczeniach powinna odbywać się wymiana powietrza, przez co usuwana jest nadmierna wilgoć, jak i zanieczyszczenia. Brak dobrze działającej instalacji wentylacyjnej jest najczęstszym powodem gromadzenia się wilgoci, a co za tym idzie – powstawania na ścianach grzybów i pleśni, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

ZASADA DZIAŁANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERATOREM

Funkcjonowanie rekuperacji nie jest skomplikowane. Proces ten polega na tym, iż świeże powietrze jest pobierane z zewnątrz za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. czerpni. Następnie gazy są transportowane poprzez przewody wentylacyjne do rekuperatora, czyli urządzenia, za pomocą którego odzyskuje się ciepło i gdzie filtrowane jest powietrze. We wspomnianym rekuperatorze powietrze przechodzi przez wymiennik, gdzie następuje wymiana ciepła z powietrzem wyciąganym z poszczególnych pomieszczeń w budynku. Powietrze, które przeszło przez rekuperator, za pomocą instalacji nawiewnych jest dostarczane do pomieszczeń np. do salonu, kuchni, jak i pozostałych pokojów w gospodarstwie domowym. Dzięki odpowiednio zaplanowanej i zbudowanej instalacji, świeże powietrze dociera do każdego miejsca w domu, m.in za pomocą kratek wentylacyjnych, czy szpar pod drzwiami. Z łazienek, garderób i pomieszczeń dodatkowych zanieczyszczone powietrze jest usuwane za pomocą specjalnych elementów wyciągowych. Zużyte gazy trafiają do rekuperatora przez przewody wentylacyjne, gdzie przekazują energię cieplną świeżemu, czerpanemu z zewnątrz powietrzu, które trafia do pomieszczeń w danym budynku, a zanieczyszczona mieszanina gazów i aerozoli jest usuwana na zewnątrz za pomocą wyrzutni i przewodów wentylacyjnych.

wentylacja mechaniczna - zasada działania

REKUPERACJA I JEJ PODSTAWOWE ELEMENTY

Na prawidłowo działającą rekuperację składa się kilka ważnych elementów, które zostały wymienione poniżej.

 

REKUPERATORY

Rekuperator to potoczna nazwa na centralną wentylację z odzyskiem ciepła, tzw. wymiennik ciepła. To urządzenie, za pomocą, którego możliwy jest odzysk ciepła i filtracji powietrza, a przy dodatkowych opcjach istnieje także możliwość odzyskania wilgoci. Wyróżnia się trzy grupy rekuperatorów, których podział zależny jest od ich efektywności.

 • I grupa, to rekuperatory standardowe, których efektywność oscyluje w granicach od 40 do 60%.
 • II grupa, to wymienniki o średniej efektywności, wynoszącej od 60 do 80%.
 • III grupa, to rekuperatory wysokoefektywne – efektywność powyżej 80%.

 

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne to sieci rur zamontowanych w budynku, których celem jest transport powietrza. Przy wentylacji z rekuperatorem są wyznaczane cztery rodzaje przewodów/sieci.

 • przewody czerpnie – to połączenie rekuperatora z czerpnią powietrza, które transportuje powietrze z zewnątrz do wymiennika (rekuperatora), w którym powietrze jest filtrowane i poddawane obróbce cieplnej.
 • przewody wywiewne – na te przewody składają się rury do rekuperacji prowadzące z centrali wentylacyjnej do wywiewników rozmieszczonych w budynku w dodatkowych pomieszczeniach i łazienkach, za ich pomocą zanieczyszczone i wilgotne powietrze jest przenoszone do rekuperatora, a następnie zostaje usunięte.
 • przewody nawiewne – tymi przewodami przepływa powietrze, które zostało przefiltrowane i poddane obróbce termicznej w rekuperatorze, przewody te łączą rekuperator z elementami nawiewnymi w całym budynku.
 • przewody wylotowe – znajdują się one na dachu lub na ścianie budynku, łączą rekuperator i wyrzutnie, a głównym celem opisywanych przewodów, jest transport powietrza na zewnątrz budynku, które oddało energię w centrali wentylacyjnej.

 

CZERPNIA

Czerpnia to bardzo ważny element całego systemu wentylacyjnego. Dlaczego? Ponieważ stanowi ona element początkowy całej instalacji. Zazwyczaj czerpnię montuje się na ścianie lub w dachu. Głównym zadaniem charakteryzowanego narzędzia jest pobieranie powietrza o jak najwyższej jakości, jeśli chodzi o jego czystość.

 

WYRZUTNIA

Wyrzutnia to przeciwieństwo czerpni, gdyż jest to element końcowy całej instalacji wentylacyjnej. Montuje się wyrzutnie w podobnych miejscach, jak czerpnie, czyli – w dachu lub w ścianie. Celem wyrzutni jest odprowadzanie zużytego powietrza na zewnątrz budynku.

 

WYWIEWNIKI

Bardzo ważne jest aby wywiewniki znajdowały się w jak najwyższym punkcie w pomieszczeniu. Zadaniem tych elementów jest wyprowadzanie powietrza z pomieszczeń.

REKUPERACJA A PROJEKT INSTALACJI

Bardzo ważną rzeczą przy omawianym rodzaju wentylacji jest jej projekt. Bez dobrze przygotowanego planu instalacji i analizy projektu budowlanego domu nie jest możliwe zamontowanie prawidłowo i efektywnie funkcjonującej wentylacji. Jakie podstawowe elementy powinny zostać w projekcie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem?

Najważniejsze to:

 • umiejscowienie czerpni, wyrzutni, nawiewników i wywiewników,
 • miejsca prowadzenia i średnice kanałów wentylacyjnych,
 • obliczenia bilansu powietrza,
 • rozmiary centrali wentylacyjnej,
 • lokalizację rekuperatora.
wentylacja mechaniczna - anemostaty nawiewno-wywiewne

Poza wyznaczonymi elementami projektu, stworzony powinien zostać opis, w którym zostaną uwzględnione informacje o sposobie funkcjonowania rekuperacji, o użytych materiałach oraz o danych technicznych wszystkich urządzeń wykorzystanych do stworzenia instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

REKUPERACJA – CZY WARTO INWESTOWAĆ W TO ROZWIĄZANIE?

Omawiana wentylacja mechaniczna staje się w domach elementem powszechnym, jednak stale pożądanym, a wszystko dlatego gdyż rozwiązanie to daje użytkownikom wiele korzyści w kwestiach komfortuzdrowia oraz energooszczędności. Co daje i co zmienia rekuperacja oraz jakie są jej największe zalety? Odpowiedzi na to pytanie zostały wyszczególnione poniżej.

Co daje wentylacja mechaniczna z rekuperatorem?

wentylacja-mechaniczna-jako-pomoc-w-walce-z-plesnia-i-grzybami
 • umożliwia kontrolę nad ilością związaną z wymianą powietrza,
 • zapewnia realne oszczędności związane z ogrzewaniem,
 • dostarcza stale świeże i przefiltrowane powietrze,
 • funkcjonuje niezależnie od warunków pogodowych,
 • zapobiega gromadzeniu się wilgoci, a tym samym powstawaniu groźnych dla zdrowia pleśni i grzybów,
 • eliminuje przeciągi,
 • pozwala alergikom na ograniczenie objawów choroby, dzięki temu, iż powietrze jest filtrowane,
 • pozwala na redukcję dotychczasowych rachunków za ogrzewanie nawet do 40%,
 • usuwa nieprzyjemne zapachy, które gromadzą się np. podczas gotowania,
 • ogranicza otwieranie okien w celu wietrzenia co pozwala zabezpieczyć pomieszczenia przed insektami z zewnątrz,
 • instalacja jest nieuciążliwa w konserwacji i czyszczeniu,
 • na żądanie można szybko przewietrzyć cały budynek,
 • pozwala na szybkie schnięcie czyszczonych powierzchni, np. umytych podłóg,
 • ogranicza pyłki i kurz w domu, co przekłada się na ich mniejszą ilość, a co za tym idzie np. rzadsze odkurzanie,
 • odpowiednia wentylacja wpływa na szybsze schnięcie prania,
 • możliwość rozbudowania instalacji o opcje chłodzenia i podgrzewania powietrza,
 • wentylację mechaniczną z rekuperatorem można podłączyć pod instalację inteligentnego budynku,
 • wpływa na wyższą wartość gospodarstwa domowego,
 • podnosi komfort życia domowników.

EKSPLOATACJA INSTALACJI

Jak o każdą instalację czy przedmiot, który ma służyć użytkownikom i inwestorom jak najdłużej, także o rekuperację zaleca się dbać. Konserwacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nie jest skomplikowana. Do podstawowych działań konserwujących system należy:

 • wymiana oraz kontrola filtrów w centrali wentylacyjnej przynajmniej raz na 3-6 miesięcy.
 • czyszczenie elementów, tj. czerpnia i wyrzutnia powietrza – przynajmniej raz w roku.

Ponadto zaleca się zlecanie specjalnych zadań firmom serwisującym i specjalizującym się w systemach wentylacji z rekuperacją. Do zadań tych należy:

 • skontrolowanie całej regulacji instalacji, czy wszystko działa poprawnie,
 • wyczyszczenie wnętrza centrali wentylacyjnej i rekuperatora,
 • sprawdzenie poprawności działania centrali wentylacyjnej i jej parametrów.

Co więcej, raz na 8 lat należy wykonać inspekcję instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem pod względem jej czystości. Cała wentylacja i jej elementy powinny przez cały czas użytkowania być zadbane i regularnie czyszczone, aby rekuperacja dawała zadowalające efekty.

wentylacja mechaniczna podnosi komfort życia całej rodziny

REKUPERACJA KOSZT A WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest wyższy niż sama wentylacja grawitacyjna. Rekuperacja jest po pierwsze bardziej rozbudowana, co ma swoje zalety uzyskiwane poprzez zdecydowanie płynniejszą wymianę powietrza, możliwościach sterowania instalacją i dopasowaniu jej do potrzeb użytkowników. Po drugie przy samej wentylacji grawitacyjnej nie jest możliwa energooszczędność i ograniczenie wydatków za ogrzewanie do 40%, jak to jest przy systemie z rekuperacją. Należy mieć na uwadze, iż każdy projekt wentylacji mechanicznej z rekuperatorem wycenia się indywidualnie, ponieważ na cenę końcową instalacji ma wpływ kilka elementów, jak:

 • wielkości domu, w którym ma zostać zamontowany system wentylacji z rekuperatorem,
 • rodzaj oraz wielkość wybranego modelu rekuperatora,
 • wyboru typu sterowania,
 • systemu dystrybucji powietrza w domu.

Przykład:
Inwestor, który decyduje się na rekuperator z III grupy, o najwyższej efektywności (powyżej 80%) oraz na pozostałe niezbędne elementy do stworzenia instalacji najwyższej jakości, to średnie koszty roczne za prąd najprawdopodobniej będą wahać się od 140 do 160 zł.

Co więcej, jeżeli zależy nam na ekologicznym ogrzewaniu, warto na bieżąco monitorować kwestie dofinansowań. Szczegółowe informacje o dotacjach i dopłatach na wymianę kotłów grzewczych znajdują się na poniższych stronach:

wentylacja mechaniczna - ekologiczny rodzinny dom

PODSUMOWANIE

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stanowi dobre i atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na utrzymaniu prawidłowej temperatury i poziomu wilgoci w budynku. Zbyt duże zawilgocenie pomieszczeń jest groźne dla osób, które je użytkują, gdyż może powodować to: powstanie grzybów i pleśni na ścianach, złe samopoczucie, alergie, a nawet bardzo groźne choroby układu oddechowego czy nerek. Dobrze dopasowana do danego projektu rekuperacja jest źródłem wielu pozytywnych reakcji ze strony użytkowników, którzy w zamian za poniesioną inwestycję w wentylację z rekuperatorem otrzymują niższe rachunki za ogrzewanie, stałe dostawy czystego i przefiltrowanego powietrza, szybką opcję związaną z przewietrzeniem każdego z pomieszczeń i wiele innych wyżej wymienionych zalet. To wszystko przekłada się na podniesienie komfortu życia i poprawy samopoczucia osób, które na co dzień korzystają z instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?