Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

Dofinansowanie na fotowoltaikę w 2019 roku – jak uzyskać dotację?

System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Inwestorzy, zależnie od regionu, w którym mieszkają, mogą uzyskać nawet 90% dofinansowania.

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Wszystko przez rosnącą świadomość społeczeństwa i chęć ochrony środowiska. Ogromną zaletą instalacji fotowoltaicznej jest również jej opłacalność, która ze względu na koszty zakupu i montażu zaczyna się zwracać dopiero po około 10 latach.

dotacje do fotowoltaiki

Działanie fotowoltaiki

Często można spotkać się z opinią, że fotowoltaika w naszych warunkach klimatycznych nie ma racji bytu i jest zbędnym wydatkiem. Oczywiście to nieprawda – panele fotowoltaiczne działają przez cały rok, również zimą, kiedy słońce jest przysłonięte chmurami, a dzień krótszy. Jednak, by instalacja była opłacalna, należy zadbać o odpowiednie miejsce, które jest dobrze nasłonecznione i nie pozostaje przysłonięte przez inne budynki czy drzewa. Zaleca się montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skierowanym na południe, najlepiej pod kątem 35 stopni.

Dobrej jakości fotowoltaika pozwala inwestorowi uniezależnić się od cen prądu lub przynajmniej zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Zdecydowana większość osób decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej stara się, by energia słoneczna całkowicie pokryła zapotrzebowanie na prąd. Jednak nawet w przypadku, kiedy fotowoltaika wytwarza mniejszą ilość energii niż jest potrzebna, oszczędności są ogromne – nawet do 95% rocznych kosztów.

Prywatna elektrownia słoneczna daje możliwość wytwarzania prądu na bieżąco, dzięki czemu inwestor uniezależnia się zarówno od cen energii elektrycznej, jak i samej dostawy. Każda kilowatogodzina pochodząca z nadwyżki może zostać oddana do zakładu energetycznego i odebrana w dowolnym momencie, o ile działanie to pozostaje w jednym roku rozliczeniowym. Inwestor nie ponosi żadnych opłat dystrybucyjnych. Sama instalacja fotowoltaiczna jest praktycznie bezobsługowa i nie wytwarza dużych kosztów, jeśli chodzi o jej utrzymanie.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z lipca 2016, reguluje również kwestię fotowoltaiki. Sposób rozliczenia właściciela paneli fotowoltaicznych z zakładem energetycznym został dokładnie określony. Inwestor oddaje ewentualne nadwyżki energii, które wyprodukowała jego domowa instalacja, w zamian za co otrzymuje opust w chwili, gdy jego zapotrzebowanie na prąd wzrosło, np. zimą. W czasie trwania cyklu rozliczeniowego, który został zawarty w umowie, użytkownik płaci zakładowi energetycznemu jedynie różnicę między pobraną a oddaną energią.

W praktyce, inwestorzy mogą liczyć na opust w stosunku 1 do 0,8, jeśli ich instalacja ma moc do 10 kW, co oznacza, że wysyłając do sieci 1000 kWh, mogą z niej odebrać 800 kWh. Natomiast instalacje od 10 do 40 kW mogą skorzystać z opustu w stosunku 1 do 0,7.

W takiej sytuacji rachunek obejmuje jedynie opłaty stałe, które wynoszą około 170 zł rocznie. W kwocie tej została ujęta opłata abonamentowa, przejściowa, jakościowa i handlowa.

Instalacja fotowoltaiczna będzie działała bez zarzutu, jeżeli inwestor zdecyduje się na dobrej jakości zestawy, cenionych producentów. Koszt zakupu i montażu fotowoltaiki zależy głównie od zapotrzebowania budynku na prąd oraz miejsca, w którym instalacja ma zostać umieszczona (dach, wzniesienie obok domu). Zdecydowana większość paneli fotowoltaicznych objęta zostaje 25-letnią gwarancją na moc i 10-letnią na produkt.

W czasie zakupu paneli fotowoltaicznych należy pamiętać, że jest to zupełnie inna instalacja niż kolektory słoneczne. Wyglądają podobnie, korzystają z promieni słonecznych, jednak na tym podobieństwa się kończą. Panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na prąd, a kolektory słoneczne – podgrzewają wodę użytkową.

Fotowoltaika działa nawet w przypadku, gdy znajduje się w miejscu częściowej ekspozycji na słońce, ponieważ wykorzystuje wówczas promieniowanie rozproszone i rozbite. W takiej sytuacji wydłużony zostaje czas na zwrot poniesionych kosztów w związku z zakupem i montażem, bo sprawność fotowoltaiki mocno spada. Nie da się ukryć, że instalacja najskuteczniejsza jest wtedy, gdy znajduje się w miejscu, w którym nic nie przysłania promieni słonecznych.

Opłacalność fotowoltaiki

dotacje_na_fotowoltaike-1024×807

Zarówno sama fotowoltaika, jak i inne instalacje wchodzące w skład Odnawialnych Źródeł Energii zyskują na coraz większej popularności, głównie przez rosnącą świadomość społeczeństwaOchrona środowiska połączona z opłacalnością to bardzo mocne argumenty, które przemawiają za instalacją paneli fotowoltaicznych.

Każda 1 kWh, wyprodukowana za pomocą fotowoltaiki stanowi oszczędności na poziomie około 0,65 zł. Nadwyżki energii mogą zostać odsprzedane do zakładu energetycznego.

Fotowoltaika – dotacje w 2018 roku

Zakup i montaż fotowoltaiki wiąże się ze sporymi kosztami. Problem ten rozwiązują liczne dotacje ? unijne, ministerialne, czy samorządowe. Program Prosument został wygaszony (jego wydatkowanie zaplanowane jest do końca 2019 roku), dlatego większość projektów związanych z dofinansowaniem została przeniesiona na szczebel regionalny. Tam też należy szukać szczegółowych informacji na temat dotacji na fotowoltaikę, która w poszczególnych gminach może mieć różną wysokość i obejmować inne instalacje z zakresu OZE.

Do tej pory Polacy niechętnie inwestowali w Odnawialne Źródła Energii, dlatego też Unia Europejska dała Polsce czas do 2020 roku na zwiększenie udziału energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym do 15%.

W związku z zarządzeniem UE oraz stale rosnącą świadomością społeczeństwa, uruchamiane są programy dofinansowań, by zachęcić Polaków do korzystania z alternatywnych źródeł energii i tym samym ochrony środowiska.

Nabór wniosków odbywa się zazwyczaj na początku roku.

Otrzymanie dotacji na fotowoltaikę jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku oraz dołączeniu do niego wymaganych dokumentów. Zazwyczaj są to:

 • certyfikat,
 • projekt instalacji fotowoltaicznej,
 • poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sam projekt powinien posiadać:

 • kosztorys,
 • schemat,
 • opis,
 • licznik wytworzonej energii,
 • parametry techniczne.

Projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Jeszcze przed złożeniem wniosku warto upewnić się, jakie instytucje prowadzą dotację na fotowoltaikę oraz w jakim zakresie. Należy udać się do urzędu miasta lub gminy w celu sprawdzenia lokalnych programów, które w zdecydowanej większości są bardziej opłacalne dla inwestora niż te ogólnokrajowe.

W przypadku, gdy gmina nie prowadzi lub nie ma informacji na temat dostępnych dofinansowań, inwestor powinien udać się do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bezpośrednio na miejscu lub za pośrednictwem strony internetowej uzyska wszystkie potrzebne informacje.

Dotacja na fotowoltaikę a założenie farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności w Europie, ponieważ korzystają z Odnawialnych Źródeł Energii, nie emitują hałasu, zanieczyszczeń ani odpadów. Nie są też w żaden sposób zasilane.

W naszym kraju farmy fotowoltaiczne nie są tak popularne jak elektrownie wiatrowe. Pierwsza farma powstała pod Tarnowem w 2011 roku. Złożona z 4 445 paneli, każdy o mocy 225 W. Jej budowa trwała niemal trzy miesiące. Sfinansowana została z funduszy Unii Europejskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie dotacje na założenie farm fotowoltaicznych jest przyznawane na szczeblu lokalnym.

fotowoltaika_dotacje

Dotacje na fotowoltaikę w poszczególnych regionach Polski

Dofinansowanie na fotowoltaikę są przyznawane regularnie, podobnie jak dotacje na wymianę pieca. Poszczególne województwa przyjęły własne warunki oraz maksymalną wysokość udzielanej pomocy.

Dzięki rosnącej popularności Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, zapotrzebowanie na dofinansowanie jest coraz większe. Pomaga w tym wzrastająca świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska i sama dostępność dotacji na OZE, które pozwalają inwestorom wykorzystywać równocześnie, co najmniej dwie instalacje, co generuje podwójne oszczędności, bez zanieczyszczania przyrody.

Instalacje można ze sobą dowolnie łączyć, jednak przed zakupem warto upewnić się, które zestawienie będzie dla nas najkorzystniejsze.

Za jedno z najkorzystniejszych połączeń uważane jest zastosowanie rekuperacji wraz z pompą ciepła. Ciepło, które będzie ogrzewać dom zimą pochodzi z Odnawialnych Źródeł Energii, dzięki czemu nie zatruwa środowiska, natomiast wentylacja mechaniczna zagwarantuje skuteczny odzysk ciepła z zużytego, wywiewanego powietrza.

Województwo śląskie

Dofinansowanie na fotowoltaikę prowadzone w Tychach odbywa się w ramach programu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości w Tychach”. Dotacje obejmowały:

 • panele fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompy ciepła.

Mieszkańcy mogli liczyć na sfinansowanie nawet 95% kosztów kwalifikowanych. Projekt zostanie wznowiony na początku 2019 roku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego obejmowało zakup instalacji o mocy 1,8 kWp, 3 kWp oraz 4,8 kWp. Wydatki w części mogą zostać pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych. Wówczas jedyne wydatki jakie ponosi inwestor to podatek VAT i ewentualne koszty niekwalifikowane.

O dofinansowanie do fotowoltaiki mogą się ubiegać:

 • właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych,
 • osoby posiadające minimum 17 m2 wolnej powierzchni na dachu dla instalacji o mocy 3 kWp,
 • osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Województwo mazowieckie

fotowoltaika_dotacje_2018

Urząd miasta stołecznego Warszawy prowadzi program dotacji na fotowoltaikę, skierowany do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Prywatni inwestorzy mogą liczyć na nawet 40% dofinansowania w przypadku fotowoltaiki i 30% dotacji na zakup pompy ciepła.

Korzystanie z dotacji nie musi wiązać się z zaciąganiem kredytu.

Województwo dolnośląskie

Władze województwa dolnośląskiego zaplanowały sfinansowanie w latach 2018-2019 minimum tysiąca instalacji OZE. Według założeń mają to być głównie panele fotowoltaiczne, jednak dotacja obejmuje również pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz kotły na biomasę. Inwestycje mogą zostać zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Przewidziany został montaż około 600 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,01 MW w 13 gminach. Plany przewidują ukończenie realizacji projektu do sierpnia 2019 roku.

Dofinansowanie na fotowoltaikę pochodzi z funduszy unijnych. Koordynatorem projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.

Natomiast w gminach Bardo, Szczytna, Złoty Stok oraz Lewin Kłodzki ma powstać około 580 instalacji OZE. Również mają to być głównie panele fotowoltaiczne, jednak dotacje obejmą również kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

Trzecia część dotacji została przyznana gminie Głuszyca, gdzie kolejny raz przeprowadzono akcję montażu i instalacji fotowoltaiki.

Województwo małopolskie

W Krakowie dofinansowanie do OZE przybiera postać pożyczki z możliwością umorzenia do 15%. Fotowoltaika musi mieć przynajmniej 10 kW mocy.

Sama pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych posiada oprocentowanie do 3,6% w skali roku, bez prowizji i dodatkowych opłat.

Województwo kujawsko-pomorskie

Władze województwa kujawsko-pomorskiego przewidziały montaż około 1,5 tys. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła lub kolektorów słonecznych w domach jednorodzinnych.

W Bydgoszczy zaplanowano montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej – szkołach, basenach, itp. Władze Torunia uzyskały dotacje na umieszczenie fotowoltaiki na pięciu budynkach publicznych – głównie są to szkoły. W Inowrocławiu mieszkańcy otrzymali fundusze na montaż 17 instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych.

W Toruńskim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inwestorzy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat dotacji do fotowoltaiki. Obecnie możliwe jest otrzymanie preferencyjnej pożyczki z częściowym umorzeniem. Może ona wynieść 100% kosztów, jednak jej spłata musi trwać od 4 do 10 lat.

O kredyt mogą starać się przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Województwo opolskie

WFOŚiGW w Opolu uruchomił program dotacji na instalacje OZE. Skorzystać z niego mogą zarówno inwestorzy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny, jak i właściciele już istniejących budynków.

Dofinansowanie występuje pod postacią pożyczki, powyżej 95% kosztów kwalifikowanych, która po spełnieniu warunków może zostać umorzona w 20%. Instalacja fotowoltaiczna nie może przekraczać 40kWp.

Województwo podkarpackie

dofinansowanie do fotowoltaiki

W Rzeszowie środki na instalacje OZE pochodzą z Unii Europejskiej. Sam program realizowany jest przy współpracy z sąsiednimi gminami. Głównym założeniem władz miasta jest redukcja poziomu zanieczyszczeń powietrza w okolicy, w czym pomóc ma również fotowoltaika montowana na domach jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać nawet 85% dofinansowania. Program skierowany jest do mieszkańców Rzeszowa oraz 12 sąsiednich gmin.

Zaplanowanych jest około 2800 instalacji paneli fotowoltaicznych. Przez 5 lat mają one stanowić własność miasta. Po upływie tego czasu zostają nieodpłatnie przekazane właścicielowi obiektu, na którym fotowoltaika została zamontowana.

Województwo świętokrzyskie

Dofinansowanie instalacji OZE w województwie świętokrzyskim ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Dotacje na zakup i montaż fotowoltaiki na domach jednorodzinnych są dostępne w gminach:

 • Klimontów,
 • Staszów,
 • Pawłów,
 • Wiślica,
 • Kluczewsko,
 • Obrazów,
 • Kazimierza Wielka,
 • Słupia,
 • Chmielnik,
 • Morawica,
 • Sędziszów,
 • Zagnańsk,
 • Górno,
 • Raków,
 • Łopuszno,
 • Dwikozy,
 • Włoszczowa,
 • Jędrzejów,
 • Połaniec.

Województwo podlaskie

Województwo podlaskie przyjęło nieco inną strategię działania z wykorzystaniem fotowoltaiki. 27 firm ma uzyskać dotację z Unii Europejskiej na budowę farm fotowoltaicznych. Mają one powstać w każdej części województwa.

Dofinansowanie mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego z wybranych gmin. Same dotacje nie mogą przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Województwo łódzkie

Władze województwa łódzkiego bardzo chętnie wspierają wszystkie inwestycje, które mają na celu poprawę jakości powietrza. W tym przypadku dotacja na fotowoltaikę obejmuje wszystkie działania związane z tą instalacją, czyli budowę, przebudowę i modernizację.

Dofinansowanie może osiągnąć maksymalny poziom 85% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja jest skierowana do:

 • organizacji pozarządowych,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek naukowych,
 • przedsiębiorców,
 • podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • PGL Lasy Państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy administracji rządowej,
 • stowarzyszenia i związki JST.

Województwo warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim, osoby zainteresowane dotacją na fotowoltaikę mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki. Regularna spłata kredytu zagwarantuje jej umorzenie w wysokości 10%. Maksymalny czas spłaty to 5 lat.

Pożyczka posiada oprocentowanie w wysokości 2% w skali roku, które nie ulegnie wzrostowi.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dofinansowanie do fotowoltaiki w województwie lubuskim przeznaczone jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Warunkiem skorzystania z dotacji jest zlikwidowanie starego typu źródła ciepła, które zasilane było na paliwa stałe.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych, co oznacza:

 • 5 000 zł dla domów jednorodzinnych,
 • 3 000 zł dla mieszkań w blokach.

Województwo pomorskie

Władze województwa pomorskiego nie przewidziały dotacji na fotowoltaikę dla osób fizycznych. Mogą się o nią starać przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyjmuje postać pożyczki w wysokości do 80% kosztów. Oprocentowanie w skali roku wynosi 3%, a maksymalny okres spłaty to 6 lat.

Inwestor może liczyć na umorzenie 15% zaciągniętego kredytu.

dofinansowanie_na_fotowoltaike

Województwo zachodniopomorskie

W Szczecinie z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do Odnawialnych Źródeł Energii. Przybiera ona postać pożyczki i obejmuje:

 • do 50% na pompy ciepła,
 • do 50% na kotły na pelet,
 • do 30% na instalacje fotowoltaiczne.

Zaciągnięty kredyt inwestor powinien spłacać minimum przez 5 lat, jednak nie dłużej niż przez 15 lat. Oprocentowanie w skali roku to 2%.

Podsumowanie

Stale rosnąca popularność Odnawialnych Źródeł Energii przyczyniła się do wzrostu zainteresowania dotacją na fotowoltaikę. Nie bez znaczenia pozostaje opłacalność inwestycji i coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska. Jednak osoby decydujące się na montaż paneli fotowoltaicznych powinni się spieszyć – fundusze są wręcz rozchwytywane, a ich wysokość z roku na rok jest coraz niższa.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?