Zdobądź 500 zł za każde polecenie naszej firmy!
Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego?

Na pierwszy rzut oka koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego jest wysoki. Trzeba jednak pamiętać, że panele fotowoltaiczne należą do jednych z najtańszych instalacji odnawialnych źródeł energii. Obecnie dostępnych jest wiele dotacji, które mają pomóc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia i umożliwić uniezależnienie się od cen oraz dostaw energii elektrycznej pochodzącej z sieci.

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika na dachu

Przy pomocy instalacji fotowoltaicznej prywatny inwestor może produkować własny prąd, który wykorzysta do zasilenia gospodarstwa domowego. W zależności od mocy fotowoltaiki, wyprodukowana energia może całkowicie lub częściowo pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku, co z kolei wpłynie na znaczne zmniejszenie rachunków. Jeżeli panele fotowoltaiczne produkują większą ilość prądu niż zużywa inwestor, nadwyżki zostają odesłane do sieci i tam zmagazynowane. Mogą zostać odebrane w dowolnym momencie większego zapotrzebowania energetycznego. W ten sposób inwestor może całkowicie uniezależnić się od cen i dostaw prądu, wykorzystując jedynie własną, ekologiczną energię. Wówczas jedyne koszty, jakie ponosi do sieci to tak zwana opłata stała, wynosząca około 150 zł rocznie.

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego nie jest wysoki, jeżeli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe rachunki za energię elektryczną oraz perspektywę nadchodzących podwyżek. Już teraz zwrot z inwestycji wynosi 6-8 lat, jednak może on ulec skróceniu, jeżeli zapowiadany wzrost cen za prąd okaże się znaczny.

Najważniejsze informacje na temat instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego

Za montażem instalacji fotowoltaicznej przemawia przede wszystkim opłacalność systemu. Pomimo wysokich początkowych kosztów związanych z montażem, całe przedsięwzięcie zwraca się w postaci oszczędności, stosunkowo szybko, bo już po 6-8 latach w zależności od sposobu finansowania. Mówi się jednak o tym, że okres ten zostanie skrócony, gdy tylko zostaną wdrożone zapowiadane od dłuższego czasu, znaczne podwyżki cen energii elektrycznej.

Na efektywność instalacji wpływa miejsce jej montażu. Specjaliści zalecają, by panele umieszczane były na południowym dachu pod kątem około 35 stopni. Na uwagę zasługują wysokie obiekty, znajdujące się w pobliżu, ponieważ mogą one rzucać cień w określonych godzinach, co wpłynie na zmniejszenie efektywności systemu. Nawet niewielkie zacienienie paneli może znacznie wydłużyć okres zwrotu z inwestycji. Również końcowa cena instalacji może zależeć od miejsca montażu, jego skomplikowania i oddalenia od budynku. Rzetelnych informacji, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, udzielą specjaliści, którzy na podstawie zapotrzebowania energetycznego ustalą moc domowej elektrowni słonecznej oraz określą najbardziej optymalne miejsce montażu systemu fotowoltaicznego.

Odpowiednio dobrana moc fotowoltaiki pozwala całkowicie pokryć własne potrzeby energetyczne, dzięki czemu inwestor nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z pobieraniem prądu z sieci. Moc systemu wpływa na to, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna.

Latem, kiedy słońce świeci najintensywniej, a zapotrzebowanie na prąd nie jest tak duże, wyprodukowanej energii jest znacznie więcej, przez co powstają nadwyżki prądu. Są one odsyłane do sieci, gdzie zostają zmagazynowane. Inwestor może je wykorzystać w dowolnym momencie większego zapotrzebowania energetycznego, które występuje najczęściej zimą, kiedy nasłonecznienie jest krótkotrwałe i mniej intensywne. Jeżeli moc instalacji jest odpowiednio dobrana, wówczas produkowany zimą prąd jest wykorzystywany na bieżąco, a ewentualne braki zostają uzupełnione zgromadzonymi latem zapasami energii. W ten sposób inwestor całkowicie uniezależnia się od cen i dostaw energii elektrycznej i tym samym uiszcza do zakładu jedynie opłatę stałą, wynoszącą około 150 zł w skali roku.

Instalacja fotowoltaiczna może zostać podłączona do sieci lub nie. Decyzja należy do inwestora. Ważne jednak, by podjął on ją jeszcze przed rozpoczęciem działań mających na celu montaż systemu. Warto pamiętać, że instalacja off-grid, czyli ta niepodłączona do sieci wymaga dodatkowej inwestycji w zakup agregatów. Sama moc paneli musi być dobrana tak, by system mógł produkować oraz magazynować wystarczającą ilość prądu. W tej sytuacji inwestor nie ma możliwości czerpania energii z sieci, jeżeli sam uzyska jej zbyt mało.

Aby prąd pochodzący z fotowoltaiki mógł zasilić gospodarstwo domowe, konieczny jest zakup inwertera. Panele fotowoltaiczne przy pomocy energii słonecznej produkują prąd stały, który nie nadaje się do bezpośredniego użytku. Zostaje zatem odesłany do inwertera, gdzie jest przekształcany w prąd zmienny, który może już zasilić urządzenia znajdujące się w gospodarstwie domowym. Sam inwerter, nazywany również falownikiem, możemy podzielić na trzy rodzaje:

  • inwerter sieciowy jest najczęściej wykorzystywanym falownikiem. Przetwarza prąd stały produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny wykorzystywany w gospodarstwie domowym. Inwerter sieciowy współpracuje z siecią energetyczną i oddaje do niej nadwyżkę energii, która nie została zużyta w danym czasie. Zostaje on zamontowany przez ekipę monterską razem z instalacją fotowoltaiczną. Mierzy ilość wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii.
  • falownik hybrydowy umożliwia częściowe uniezależnienie się od dostaw prądu. Kiedy następuje przerwa w dostawie energii z sieci, zazwyczaj dotyczy ona również inwestorów produkujących własny prąd. W przypadku zastosowania falownika hybrydowego, system działa nadal, zasilając gospodarstwo domowe.
  • inwerter wyspowy stosowany w instalacjach off-grid umożliwia magazynowanie wyprodukowanego prądu w akumulatorach. Inwestor musi zdecydować się na zakup akumulatorów, które będą przechowywać wytworzoną energię, gdyż instalacja nie jest połączona z zakładem energetycznym i stanowi odrębną domową elektrownię.

System fotowoltaiczny doskonale współpracuje z innymi instalacjami. Odnawialne źródła energii, takie jak pompa ciepła, zasilane są energią elektryczną, co z kolei wpływa na rachunki za prąd. Dzięki własnej instalacji opartej na energii ze słońca, urządzenia zasilane prądem działają bezpłatnie. Dotyczy to nie tylko instalacji odnawialnych źródeł energii, ale także rekuperacji, pompy ciepła czy kotła elektrycznego, zasilającego na przykład ogrzewanie podłogowe.

Kolektory słoneczne, pompy ciepła i oczywiście instalacje fotowoltaiczne, należą do odnawialnych źródeł energii. Każda z nich wykorzystuje w określonym celu źródło energii, które jest niewyczerpalne lub które bardzo szybko się regeneruje. Fotowoltaika i kolektory słoneczne korzystają z promieniowania słonecznego, natomiast w przypadku pomp ciepła dotyczy to energii znajdującej się w gruncie.

Panele fotowoltaiczne

Działanie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne na gruncie

Na panele fotowoltaiczne składają się ogniwa, które zostały połączone w moduły. Same ogniwa mogą zostać podzielone na monokrystaliczne oraz polikrystaliczne.

Ogniwa polikrystaliczne są tańsze w zakupie, ponieważ ich technologia produkcji jest mniej skomplikowana niż w przypadku ogniw monokrystalicznych. Różnią się one nie tylko sposobem produkcji, ale także wyglądem. Poszczególne rodzaje paneli fotowoltaicznych można rozpoznać po kolorze, ale także zaokrąglonych rogach.

Na panele fotowoltaiczne padają najmniejsze jednostki światła – fotony, które wprawiają w ruch elektrony i w ten sposób powstaje prąd stały. Nie nadaje się on jeszcze do zasilenia sprzętów znajdujących się w gospodarstwie domowym, dlatego kierowany jest do inwertera, nazywanego również falownikiem, gdzie zostaje przekształcony w prąd zmienny.

Produkowana przez fotowoltaikę energia jest ekologiczna, ponieważ system w czasie swojej pracy nie wytwarza szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto panele fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe, a ich prosta budowa sprawia, że nie ulegają awariom. Żywotność fotowoltaiki jest określana, w zależności od producenta, na nawet 35 lat, przy czym pozostają one na gwarancji przez około 25 lat.

Energia słoneczna należy do niewyczerpanych źródeł. Darmowy i nieograniczony dostęp do niej mają wszyscy ludzie. Dlaczego by zatem nie wykorzystywać jej do własnych celów? Niewiele osób wie, w jaki sposób zakład energetyczny produkuje prąd. Niestety, nie ma to nic wspólnego z ekologicznym rozwiązaniem, jakim jest fotowoltaika. W celu wytworzenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej, spalane są tony węgla, który jest surowcem nieodnawialnym, a jego pokłady bardzo szybko się kurczą, co wpływa na jego cenę. Najlepsze potwierdzenie znajdziemy w rachunkach za prąd, które mają w najbliższym czasie poszybować w górę.

Energia elektryczna wytworzona przy pomocy paneli fotowoltaicznych jest całkowicie darmowa. Jedyną inwestycją jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zwrot nakładów finansowych odbywa się już po 6-8 latach, a oszczędności występują w postaci niższych rachunków za prąd lub poprzez całkowite uniezależnienie się od cen i dostaw energii elektrycznej. Roczny uzysk prądu z całego systemu pozwoli określić, kiedy dokładnie zakończy się okres zwrotu inwestycji.

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego

Koszt fotowoltaiki zależy przede wszystkim od mocy instalacji, która jest ściśle związana z ilością oraz z  wymiarami paneli fotowoltaicznych. Istotne jest również miejsce montażu, ponieważ im bardziej skomplikowana czy oddalona od budynku mieszkalnego instalacja, tym koszty mogą być wyższe.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej, podczas określania optymalnej mocy systemu bierze się zazwyczaj pod uwagę dotychczasowe rachunki za energię elektryczną. Jednak jeżeli decyzja podejmowana jest, kiedy dom jednorodzinny jest nowy i nikt w nim jeszcze nie zamieszkał, zużycie należy określić na podstawie urządzeń, które się w nim znajdują. Warto jednak pamiętać że większość z nich nie pracuje jednocześnie, co może mieć wpływ na zmniejszenie docelowej mocy
instalacji.

Im większa moc instalacji tym więcej paneli, co z kolei wiąże się ze zwiększonymi kosztami. Dla przykładu – jeżeli optymalna wielkość systemu dla przeciętnej rodziny wynosi 3 kW, oznacza to zakup około 10 paneli fotowoltaicznych. Możemy przyjąć uśrednioną cenę paneli pv na około 600 zł za sztukę. Do kosztów tych należy doliczyć jeszcze zakup inwertera, potrzebnego okablowania, systemu mocującego oraz sam montaż. W każdej chwili moc instalacji solarnej może zostać zwiększona, jednak trzeba się wówczas liczyć z większymi kosztami końcowymi oraz tym, że czas zwrotu zostanie wydłużony o dodatkowe kilka lat.

Na koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wpływa również miejsce jej instalacji. Wbrew pozorom montaż paneli na dachu jest mniej kosztowny, ponieważ w czasie instalacji systemu na gruncie, należy wziąć pod uwagę zakup i montaż osobnych konstrukcji, które muszą dodatkowo spełniać wymogi dotyczące ich wysokości i stabilności. Trzeba jednak pamiętać, że najważniejsze w efektywności systemu jest miejsce montażu paneli fotowoltaicznych, które musi być możliwie najbardziej nasłonecznione.

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego bywa wysoki i niejednokrotnie przekracza możliwości prywatnych inwestorów. Aby każda zainteresowana osoba mogła sobie pozwolić na prywatną elektrownię słoneczną, uruchomione zostały programy dofinansowań dla poszczególnych grup – od osób prywatnych, poprzez przedsiębiorców, aż do rolników. Niektóre z dotacji przybrały postać pożyczki – jak program Czyste Powietrze, inne przewidują dofinansowanie w formie określonej kwoty (Mój Prąd), jeszcze inne dotyczą ulgi podatkowej.

Biorąc pod uwagę montaż paneli słonecznych, należy pamiętać o oszczędnościach, jakie wygeneruje system w postaci niższych rachunków za energię elektryczną. Obecnie zwrot z nakładów następuje już po 6-8 latach, ale jeżeli ceny prądu poszybują w górę, wówczas inwestorzy mogą liczyć na szybszy zwrot z inwestycji. Przez cały ten czas cieszą się oni darmowym prądem, pochodzącym ze słońca. Dokładny uzysk energii, a co za tym idzie – zwrot inwestycji pomogą określić specjaliści.

PODSUMOWANIE

Koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego nie musi być wysoki – może zostać sfinansowany przy pomocy dostępnych dotacji. Cena fotowoltaiki zależy głównie od mocy systemu i zapotrzebowania energetycznego mieszkańców budynku.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?