Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Fotowoltaika

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?

Chcesz dowiedzieć się ile kosztuje 1kWh energii elektrycznej? Cena energii elektrycznej wbrew pozorom nie dla każdego będzie dokładnie taka sama. Na jej wysokość wpływa nie tylko ilość zużytego prądu w gospodarstwie domowym, ale przede wszystkim wybór sprzedawcy oraz odpowiedniej taryfy. Cena prądu będzie zależała także od lokalizacji, w której mieszkamy i od tego, z jakiego systemu dystrybucyjnego będziemy korzystali, zaopatrując nasz dom w energię elektryczną. By zatem znaleźć odpowiedź na  pytanie o cenę prądu w Polsce, należy nieco bardziej zagłębić się w tematykę producentów, dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju.

Sieć

KIM JEST DYSTRYBUTOR, A KIM SPRZEDAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Sieć elektryczna

Odpowiadając na pytanie, kim jest dystrybutor, a kim sprzedawca energii elektrycznej nie możemy pominąć roli wytwórcy prądu. Czołowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce są elektrownie węglowe, które w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego zaspokajają ponad 75% zapotrzebowania energetycznego naszego kraju. Na dalszym miejscu znajdują się elektrownie fotowoltaicznegazoweolejoweszczytowo-pompowe, a także elektrownie wodnewiatrowe elektrociepłownie. Wytworzona w elektrowni energia elektryczna transportowana jest za pośrednictwem sieci przesyłowej wysokiego napięcia (220 i 440 kV) do Głównych Punktów Zasilających, a z nich za pomocą sieci dystrybucyjnej o napięciu 230 V – 110 kV prąd trafia do punktów poboru energii czyli do domów i przedsiębiorstw.

Dystrybutorzy energii elektrycznej to właściciele sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, czyli podmioty odpowiedzialne za konserwację i utrzymanie tych instalacji. To, kim jest nasz dostawca prądu zależy tylko i wyłącznie od lokalizacji naszego domu lub przedsiębiorstwa. Dostawcami prądu w Polsce są:

 • Energa – właściciel sieci dystrybucyjnej w Polsce północnej oraz centralnej,
 • Enea Spółka Akcyjna – która prowadzi dystrybucję w północno zachodniej części kraju,
 • PGE – obejmujące swoim zasięgiem działania w centralnej oraz w całej wschodniej części Polski,
 • Tauron – dystrybuujący energię elektryczną w Polsce południowej i południowo-zachodniej,
 • Innogy – będący właścicielem sieci dystrybucyjnej w Warszawie.

Sprzedawcy energii elektrycznej zajmują się rozliczaniem odbiorców końcowych, czyli gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z zużytej przez nich energii. Co ciekawe, sprzedawca wcale nie musi być właścicielem sieci dystrybucyjnej, aby móc sprzedawać energię i w przeciwieństwie do dystrybutora możemy wybrać kto będzie naszym sprzedawcą energii elektrycznej.  Do sprzedawców prądu w Polsce zaliczamy firmy takie jak: EnergaInnogyTauronPGEEneaOrangeLumiFortum oraz PPE.

CENA PRĄDU W ZALEŻNOŚCI OD DYSTRYBUTORA I SPRZEDAWCY

Korki

Cena energii elektrycznej nawet w tej samej miejscowości nie dla każdego będzie taka sama,  z uwagi na różnice pomiędzy ofertami różnych sprzedawców. Przykładowo, w obecnej chwili średnia cena prądu dla duetu dystrybutorów i sprzedawców: Tauron Enea S.A – wynosi 0,59 zł za 1kWh, dla PGE Innogy to 0,56 zł za 1 kWh. Jak średnia cena energii elektrycznej przedstawia się w przypadku najbardziej popularnych i największy sprzedawców i dystrybutorów w Polsce w marcu 2021 roku?

Koszt 1 kWh prądu w przypadku gdy naszym dystrybutorem jest Tauron, a sprzedawcą:

 • Enea S.A. – 0,60 zł
 • Energa Obrót – 0,60 zł
 • PGE Obrót – 0,60 zł
 • Innogy – 0,63 zł
 • Tauron – 0,60 zł.

 

Jeśli nasze gospodarstwo domowe znajduje się na obszarze dystrybucji energii elektrycznej Enea, a sprzedawcą jest:

 • Enea S.A. – 0,59 zł
 • Energa Obrót – 0,59 zł
 • PGE Obrót – 0,59 zł
 • Innogy – 0,62 zł
 • Tauron PE – 0,59 zł.

 

Na obszarze dystrybucji koncernu Energa, w przypadku korzystania z usług sprzedawcy:

 • Enea S.A. – 0,67 zł
 • Energa Obrót – 0,67 zł
 • PGE Obrót – 0,67 zł
 • Innogy – 0,71 zł
 • Tauron PE – 0,67 zł

 

W systemie dystrybucyjnym PGE, oraz w sprzedaży realizowanej przez:

 • Enea S.A. – 0,65 zł
 • Energa Obrót – 0,64 zł
 • PGE Obrót – 0,64 zł
 • Innogy – 0,68 zł
 • Tauron PE – 0,65 zł

 

W dystrybucji Innogy oraz sprzedaży realizowanej przez:

 • Enea S.A – 0,56 zł
 • Energa Obrót – 0,56 zł
 • PGE Obrót – 0,56 zł
 • Innogy – 0,59 zł
 • Tauron PE – 0,56 zł

Jak widać,  w zależności od tego kto jest naszym dostawcą, a kto sprzedawcą oraz biorąc pod uwagę różne części kraju, ceny energii elektrycznej wahają się między 0,56 zł, a 0,67 zł za 1 kWh. Można powiedzieć, że ceny prądu w Polsce nie są stałe ale cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi średnio obecnie około 0,63 zł.

Warto zwrócić również uwagę na to, jak koszty energii elektrycznej ponoszone przez gospodarstwa domowe uplasowały się w ubiegłych latach i jakie są prognozy na przyszłe lata. Średnia cena prądu w Polsce w 2001 roku wynosiła 0,36 zł za 1 kWh. W roku 2010 za taki sam pobór prądu, koszty wzrosły do 0,55 zł. Obecnie każde gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo ponosi koszt średnio 0,63 zł za 1 kWh. Rocznie, rachunek przeciętnego gospodarstwa domowego rozliczającego się według taryfy G11 i zużywającego 1200 kWh będzie wynosił około 900 – 1000 zł. Jeśli zużycie prądu sięgnie poziomu 2000 kWh, rachunek za prąd wyniesie około 1500 zł rocznie. Gospodarstwa domowe wykorzystujące około 2800 kWh rocznie, zapłacą średnio około 2000 zł.

Nieuniknionym jest dalszy wzrost cen energii elektrycznej w Polsce, dlatego istotną kwestią jest wybór operatora systemu sprzedaży energii elektrycznej oraz, dopasowanej do potrzeb konkretnych gospodarstw domowych, taryf opłat. Świadomość inwestorów w tym kontekście pozwala na ponoszenie niższego rachunku za energię elektryczną przez ich gospodarstwo domowe i niższe rachunki dla ich firm.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ TARYFY GWARANCJĄ NA NIŻSZE CENY PRĄDU

Jeśli wybraliśmy już sprzedawcę prądu, kolejną ważna decyzją do podjęcia dla właściciela gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa jest znalezienie najbardziej odpowiedniej dla siebie taryfy. Czym jest taryfa? Jest to plan, według którego sprzedawca energii elektrycznej rozlicza odbiorcę końcowego za zużycie prądu na podstawie jego ustalonej ceny za 1 kWh w określonych godzinach.

TARYFY CEN ENERGII: PODZIAŁ, CHARAKTERYSTYKA

Obecnie na rynku obrotu energią elektryczną dostępnych jest kilka taryf:

 • Taryfa A – przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw takich jak fabryki czy kopalnie, do których energia elektryczna dostarczana jest siecią wysokiego napięcia.
 • Taryfa B – wykorzystywana przez firmy produkcyjne, do których energia elektryczna przesyłana jest za pomocą systemu dystrybucyjnego średniego napięcia.
 • Taryfa C – to plan opłat dla małych przedsiębiorstw, do których energia elektryczna dostarczana jest siecią przesyłową niskiego napięcia.
 • Taryfy G – przeznaczone dla gospodarstw domowych, obecnie w sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów taryf G, które gwarantują odbiorcom energii wybór tej odpowiedniej dla siebie.

 

Spośród taryf G, można rozróżnić taryfę G11G12G12nG12w oraz G13. Co oznaczają cyfry w kodzie taryf G? Cyfra 1 na pierwszym miejscu oznacza wartość mocy umownej wynoszącej 40 kW. Cyfra 1, 2 i 3 na drugim miejscu to ilość okresów czasowych w ciągu doby, w których cena 1 kWh osiąga inne wartości:

 • Taryfa G11 – to najczęściej wybierana przez inwestorów taryfa. Dla taryfy G11 koszt 1 kWh przez całą dobę jest stały i nie ma znaczenia czy czy zużycie energii jest większe w nocy czy za dnia.
 • Taryfa G12 – równie popularna i chętnie wybierana przez odbiorców końcowych taryfa. W odróżnieniu od taryfy G11 w tym przypadku koszt energii elektrycznej jest niższy w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz między 22.00, a 6.00 (w zależności od dostawcy te godziny mogą się nieco różnić). Jednak w pozostałym przedziale czasowym, czyli w tzw. godzinach szczytu wysokość cen prądu będzie wyższa. Taryfa G12 jest szczególnie chętnie wybierana przez odbiorców, których zużycie energii w godzinach nocnych jest wyższe, np. w wyniku korzystania wtedy z pralki, zmywarki itp. energochłonnych urządzeń. Nierzadko wybierana jest również przez wykorzystujących prąd na potrzeby ogrzewania domu, a także przez prosumentów posiadających instalację fotowoltaiczną produkującą prąd w ciągu dnia, czyli w okresie gdy koszty energii elektrycznej są wyższe.
 • Taryfa G12n – zasadniczo jest to wariant taryfy G12, poszerzony dodatkowo o strefę tańszą w niedziele przez całą dobę.
 • Taryfa G12w – kolejny wariant taryfy G12, z tańszym prądem przez całą dobę w soboty i niedziele.
 • Taryfa G13 – wykorzystywana najrzadziej z uwagi na to, że oferuje ją jedynie Tauron, na obszarze swojego systemu dystrybucyjnego. Wariant G13 zasadniczo podobny jest do G12, z tą różnicą że dzieli dobę na trzy przedziały cenowe, w których koszt 1 kWh osiąga trzy różne wartości.

 

OD CZEGO ZALEŻĄ CENY PRĄDU W POLSCE?

Pieniądze

To, ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w naszym kraju zależy od wielu czynników i opłat. Zasadniczo podzielić je można na opłaty naliczane przez operatora systemu dystrybucyjnego oraz opłaty pobierane przez sprzedawcę, z którym mamy podpisaną umowę. Do opłat, które odbiorca końcowy uiszcza na rzecz sprzedawcy energii elektrycznej należą: opłata za energię czynną oraz opłata za obsługę handlową.

 • Opłata za energię czynną: to faktyczny koszt ponoszony przez gospodarstwo domowe za zużycie energii elektrycznej. Jest iloczynem liczby wykorzystanych kilowatogodzin i określonej wartości jednej kilowatogodziny.
 • Opłata za obsługę handlową: jest ustaloną z góry stałą ceną naliczaną za każdy miesiąc trwania umowy ze sprzedawcą prądu. Nie jest zależna od zużycia energii elektrycznej.

 

By dowiedzieć się ile kosztuje 1 kwh energii elektrycznej, należy wyjść od dogłębnej analizy faktury dostarczonej przez sprzedawcę prądu. Rachunek za prąd składa się również z opłat przeznaczonych dla dystrybutora – jest ich znacznie więcej niż opłat na rzecz sprzedawcy. Do opłat dystrybucyjnych zaliczane są: opłata zmienna sieciowa, opłata przesyłowa stała, opłata jakościowa zmienna i jakościowa stała, opłata przejściowa stała, opłata abonamentowa oraz opłata kogeneracyjna i opłata OZE. Czym jedna te opłaty się różnią i co oznaczają?

 • Opłata  zmienna sieciowa, której wysokość uzależniona jest od zużycia energii elektrycznej, im większe zużycie tym wyższa jest jej wartość. Jest przeznaczona na pokrycie kosztów przesyłu energii elektrycznej
 • Opłata stała sieciowa, przeznaczona na utrzymanie i remonty sieci dystrybucyjnej, zużycie energii elektrycznej nie ma wpływu na jej wysokość. Jest ustalona odgórnie.
 • Opłata jakościowa zmienna, pokrywa koszty ponoszone przez Urząd Regulacji Energetyki na pokrycie utrzymania standardów dostawy energii elektrycznej do odbiorców energii elektrycznej. Im większe zużycie prądu, tym większe koszty opłaty jakościowej zmiennej poniesiemy.
 • Opłata jakościowa stała, jest uzupełnieniem opłaty jakościowej zmiennej. Nie każdy dystrybutor pobiera tę opłatę.
 • Opłata przejściowa stała, jej wysokość zależy od rocznego wykorzystania energii elektrycznej przez odbiorcę. Opłata ta pokrywa koszty związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy na sprzedaż energii elektrycznej przez jej wytwórcę.
 • Opłata abonamentowa, to opłata pokrywająca obsługę odbiorców energii elektrycznej dostarczanej przez dystrybutora. Opłata abonamentowa pokrywa między innymi koszty obsługi rachunkowej odbiorców energii elektrycznej oraz odczytów liczników.
 • Opłata OZE, opłata, która jeszcze w roku 2019 i 2020 nie byłą pobierana, w 2021 wynosi już  2,20 zł za 1 MWh. Jest to składka wszystkich użytkowników energii elektrycznej na wsparcie wytwórców prądu z Odnawialnych Źródeł Energii.
 • Opłata kogeneracyjna, została wprowadzona w celu promocji ekologicznego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej. Wprowadziła ona do rachunku podatek VAT wynoszący 23% oraz akcyzę wynoszącą 5 zł za 1 MWh. Obecnie, rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, zredukowana do zera.

Jak widać, koszt prądu to nie tylko cena za wykorzystaną energię. Bardzo duży procent faktycznej wartości 1 kWh energii elektrycznej stanowią dodatkowe opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego, sprzedażowego oraz producentów prądu.

CO ZROBIĆ, BY ZREDUKOWAĆ CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ? FOTOWOLTAIKA ROZWIĄZANIEM NA NIŻSZE CENY PRĄDU

Panele fotowoltaiczne

Na podstawie obserwacji rynku energetycznego, trudno zaprzeczyć, że z roku na rok każde gospodarstwo domowe będzie ponosiło coraz większe koszty zużycia prądu. Ceny prądu w Polsce będą rosły: wynika to to nie tylko z ogólnej wzrostowej tendencji cen za wszystkie usługi i towary, ale także ze specyfiki produkcji energii elektrycznej w Polsce, opartej głównie na węglu. Każdy nowy rok przynosi podwyżki cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery, przez co producenci i dystrybutorzy prądu ponoszą coraz większe koszty, które to z kolei znajdują odbicie w tym, ile kosztuje 1 kWh prądu przeciętnego odbiorcę.

Rosnąca cena energii elektrycznej zmienia Polski krajobraz. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej instalacji fotowoltaicznych, które w znacznym stopniu pozwalają uniezależnić się od kosztów wykorzystania energii elektrycznej, ponoszonych przez inwestorów na rzecz operatora sprzedaży i dostawcy prądu. Oszacuj koszta związane z instalacją PV i skorzystaj z narzędzia – fotowoltaika kalkulator.

Branża instalacji fotowoltaicznych ciągle dynamicznie się rozwija. Produkowane już teraz panele słoneczne osiągają bardzo wysokie współczynniki wydajności, a producenci gwarantują co najmniej 25 lat ich pracy z bardzo wysoką sprawnością. Ważnym aspektem jest również fakt, że rok 2021 przynosząc znaczne podwyżki ceny prądu, nie przyniósł praktycznie żadnej podwyżki cen instalacji fotowoltaicznych, przez co liczba użytkowników wykorzystujących taki rodzaj pozyskiwania energii elektrycznej wciąż bardzo szybko rośnie. Praktyka pokazuje, że Prosumenci, czyli użytkownicy instalacji fotowoltaicznych, w ujęciu rocznym za prąd płacą średnio o około 80% niższe rachunki niż użytkownicy pobierający taką samą ilość prądu z sieci dostawcy. Na tej podstawie można z całą pewnością uznać, że na nieunikniony wzrost ceny prądu oraz opłat związanych z jego dystrybucją i sprzedażą najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w Odnawialne Źródła Energii jakimi są instalacje fotowoltaiczne produkujące czystą i darmową energię elektryczną.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?