Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
GWC

Rodzaje GWC

Gruntowy Wymiennik Ciepła jest to zespół usprawniający pracę rekuperacji. Jego ogromnym plusem jest dwufunkcyjność. Gruntowny Wymiennik Ciepła w porze letniej ochładza powietrze, które jest nawiewane do domu, natomiast zimą podnosi jego temperaturę korzystając z ustabilizowanej temperatury gruntu na określonym poziomie. Wydatek związany z eksploatacją, jaki ponosi inwestor, jest stosunkowo mały. Można spotkać się z kilkoma typami GWC, a także całą masą opinii i ekspertyz związanych z ich działaniem. Do wykonania GWC warto stosować materiały przeznaczone do tych zastosowań. Ponieważ stosowanie materiałów innych niż dedykowane do wykonania GWC może spowodować znaczne obniżenie sprawności wymiennika lub powstanie nieszczelności skutkującej ciągłym zalewaniem GWC przez wodę. Należy podkreślić że nie powinno wykonywać się instalacji GWC z materiałów nie zapewniających szczelności ponieważ w miejscu połączeń rur może dochodzić do przecieków, które spowodują ciągłe zalewanie, a w najgorszych przypadkach wypełnianie GWC zanieczyszczeniami z piasku czy błota. Poniżej przedstawiamy opis dwóch najbardziej popularnych rodzajów  instalacji GWC.

Rodzaje GWC

GWC Glikolowe (GGWC)

GGWC to instalacja, która gwarantuje początkowy wzrost temperatury zimą, a także obniżenie jej latem. Powietrze zasysane jest przez czerpnię do rekuperatora skąd trafia bezpośrednio do wentylowanych pomieszczeń.

Najważniejszą częścią GGWC jest moduł. Znajduje się on pomiędzy czerpnią a rekuperatorem. W module GGWC znajduje się wymiennik woda-powietrze, który oddaje energię z glikolu do powietrza napływającego do rekuperatora. Glikol transportowany jest do modułu GGWC za sprawą kolektora gruntowego, który z kolei jest niczym innym, jak rurami PE umieszczonymi w na głębokości 1,3 – 1,5 m w głąb ziemi. Nośnikiem energii z gruntu jest roztwór wody z glikolem. Roztwór glikolu czerpie energię z ziemi, ponieważ na pewnej głębokości ma ona niezmienną temperaturę, która potem jest przenoszona do modułu GGWC. Wymiennik zabudowany w module przekazuje temperaturę na powietrze, które w zależności od pory roku schładza je lub podgrzewa. GGWC charakteryzuje się szczelnością przez co powietrze nie ma kontaktu z gruntem. Roztwór wody z glikolem jest tu nośnikiem energii z gruntu. Dzięki temu GGWC jest niezwykle pewny i higieniczny.

ATUTY GGWC:

 • może być zainstalowany nawet w niesprzyjających warunkach gruntowych, w miejscach, gdzie występują podtopienia,
 • wymiennik można zainstalować w jeziorach, stawach, ciekach wodnych,
 • powietrze jest bardzo higieniczne,
 • niewielkie opory dla rekuperatora,
 • nie trzeba używać dwóch czerpni,
 • zdecydowanie tańszy od GPWC,
 • rozmiar domu nie ma znaczenia – można go wykonać wszędzie.

GWC Powietrzne (GPWC)

GPWC, czyli gruntowny powietrzny wymiennik ciepła jest urządzeniem, które gwarantuje dostarczenie świeżego oraz przefiltrowanego powietrza do rekuperatora. Ponadto, zapewnia pierwsze ogrzanie zimą, a także ochłodzenie latem dostarczanego powietrza. GPWC jest rodzajem przeponowego wymiennika rurowego. Powietrze staje się w nim medium, mimo to nie ma ono żadnej styczności z ziemią. Zwiększona przewodność cieplna rur polipropylenowych daje możliwość perfekcyjnej wymiany ciepła pomiędzy wsysanym powietrzem a ziemią. Ma to wpływ na ogromną efektywność energetyczną GPWC. Aby zagwarantować najwyższą jakość powietrza wentylacyjnego rury wyposażone są w antybakteryjną powłokę, która znajduje się w ich wnętrzu. Zmniejsza ona możliwość pojawienia się drobnoustrojów. Antybakteryjność rur trwa przez całą ich żywotność. W czasie procesu produkcji wnętrze rury pokrywane jest drobinkami srebra, jest to zdecydowanie bezpieczna praktyka z fizjologicznego punktu widzenia. Tego typu dodatki używane są również w medycynie oraz sprzętach gospodarstwa domowego, by przeciwdziałać powstawaniu drobnoustrojów.

ZALETY POWIETRZNEGO GWC:

 • powietrze jest czyste, z jedynie nieznaczną liczbą drobnoustrojów, wskutek zastosowania cząstek srebra wewnątrz powłoki antybakteryjnej,
 • ogromne ulepszenie jakości powietrza wentylacyjnego, jest ono świeże i ma idealną dla mieszkańców wilgotność oraz temperaturę,
 • powstrzymywanie nadmiernego zawilgocenia oraz zagrzybienia budynku,
 • podniesienie zdolności produkcyjnej rekuperatora,
 • pierwsze ogrzanie świeżego powietrza zimą – nawet o 22 st. C,
 • znaczne ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem (nawet do 30% w skali roku),
 • nieszkodliwy i naturalny sposób klimatyzowania pomieszczeń świeżym powietrzem z zewnątrz ze zmniejszoną ilością wilgoci – ochłodzenie temperatury nawet
  o 20 st. C,
 • efektywna ochrona rekuperatora przed oblodzeniem zimą.
consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?