Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
FAQ & Słownik pojęć

Słownik pojęć

Słownik pojęć

Anemostat – jest to część nawiewna, albo wywiewna, instalacji wentylacyjnej, którą montuje się w ścianie lub suficie. Stanowi ona  zakończenie przewodu wentylacyjnego. Jej podstawową funkcją jest regulacja strumienia powietrza nawiewanego bądź wywiewanego do i z pomieszczenia.

Anemometr – przyrząd  służący do pomiaru prędkości i objętości powietrza.

By-pass – jest to element wyposażenia rekuperatora, a jego działanie polega na tym, że w okresie letnim nawiewany strumień powietrza omija wymiennik dzięki czemu nie następuje odzysk ciepła i w związku z tym do budynku zostaje wprowadzone powietrze o temperaturze zbliżonej do temperatury zewnętrznej. Takie rozwiązanie szczególnie przydatne jest podczas letnich nocy, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż temperatura wewnątrz budynku.

Czerpnia –  jest to element instalacji wentylacyjnej przeważnie montowany na ścianie budynku, który służy do pobierania strumienia świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Czujnik CO2 –  jego podstawową funkcją jest pomiar stężenia dwutlenku węgla w budynku.  Czujnik w sposób automatyczny analizuje zawartość CO2 w powietrzu i w sytuacji kiedy stężenie jest podwyższone (np. ze względu na większą ilość osób przebywających w pomieszczeniu)  optymalizuje jego wydajność poprzez dodatkowe wietrzenie.

Czujnik wilgotności – jest przeznaczony do pomiaru poziomu wilgotności w budynku. W zależności od poziomu wilgoci w powietrzu czujnik tak steruje wydajnością rekuperatora, że w sytuacji podwyższonej wilgotności powietrza (np. podczas kąpieli czy gotowania) zwiększa jego wydajność usuwając nadmiar wilgoci.

DGP – dystrybucja gorącego powietrza.

Filtr – element rekuperatora, który chroni wymiennik przed zanieczyszczeniami.

GWC – Gruntowy Wymiennik Ciepła ? jest to urządzenie wspomagające pracę instalacji wentylacyjnej.  GWC wykorzystuje stałą temperaturę gruntu na pewnej głębokości co pozwala latem schładzać, a zimą wstępnie dogrzewać strumień nawiewanego powietrza.

GGWC – Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła ? w którym kluczową częścią jest podzespół umieszczony pomiędzy czerpnią a rekuperatorem. Moduł GGWC zaopatrzono w wymiennik woda/powietrze, który ma za zadanie przesyłać energię z glikolu do powietrza trafiającego do rekuperatora. Glikol prowadzony zostaje do modułu GGWC, dzięki kolektorowi gruntowemu. Kolektor to nic innego jak rury PE umieszczone w ziemi na głębokości 1,2 – 1,5 metra. Roztwór glikolu przyjmuje energię z ziemi, która ma stałą temperaturę na pewnej głębokości, a potem przenosi do modułu GGWC.

GPWC – Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła ? w którym  rolę medium przekazującego energię pełni powietrze. Warto podkreślić, że w tego typu instalacji ze względu na jej właściwości konstrukcyjne nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu po­wietrza z gruntem.

Nagrzewnica elektryczna – zamontowana na kanale czerpnym przed rekuperatorem nosi nazwę nagrzewnicy wstępnej i w tej opcji służy do ochrony wymiennika przed zamarzaniem.  Można ją także zainstalować za rekuperatorem na kanale nawiewnym i wtedy nagrzewnica podgrzewa strumień powietrza nawiewany do budynku i nosi nazwę nagrzewnicy wtórnej.

Nagrzewnica wodna – najczęściej montowana za rekuperatorem  na kanale nawiewnym służy do podgrzania nawiewanego strumienia powietrza.Zasada jej działania jest analogiczna do zasady działania nagrzewnicy elektrycznej z tą różnicą, że czynnikiem grzewczym jest woda. Nagrzewnica wodna obligatoryjnie musi być podłączona do głównego źródła ogrzewania w budynku.

Chłodnica freonowa – przeznaczona jest do schładzania powietrza w instalacjach wentylacyjnych (a także klimatyzacyjnych) szczególnie w budynkach gdzie  komfort  ma istotne znaczenie dla użytkownika (np. sale restauracyjne czy sale bankietowe). Zbudowana jest zazwyczaj z obudowy z blachy ocynkowanej i rzędów lamelek z miedzianymi rurkami. Podkreślić należy konieczność zamontowania filtrów zabezpieczających chłodnicę przed zabrudzeniami. W sytuacji zanieczyszczenia chłodnicy odbiór chłodu z lamelek jest ograniczony co obniża komfort termiczny w pomieszczeniach. Medium przenoszącym chłód jest czynnik chłodniczy (np. R410A).

Chłodnica wodna – przeznaczona jest do schładzania powietrza w instalacji wentylacyjnej. Obudowa chłodnicy wodnej przeważnie wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, a wymiennik z lamelek i  miedzianych rurek. Może być zamontowana za rekuperatorem na głównym kanale nawiewnym lub też może schładzać poszczególne pomieszczenia w budynku. Medium przenoszącym chłód jest zima woda i w związku z tym chłodnica wodna musi podłączona do instalacji wodnej.

Klimatyzacja – jest to proces obróbki powietrza polegający na osiągnięciu zadanych parametrów w zakresie jego temperatury i wilgotności.

Pa (Pascal) – jednostka ciśnienia.

Projekt instalacji rekuperacji – jest niezbędnym elementem całego procesu przygotowania i wykonania instalacji. Zawiera opis techniczny, rysunki z rozprowadzeniem instalacji, a także informacje dotyczące systemu dystrybucji powietrza, średnic przewodów wentylacyjnych oraz umiejscowienia  rekuperatora.

Przewody wentylacyjne – wykonane najczęściej z blachy ocynkowanej lub specjalnego tworzywa rury służące do transportowania powietrza.

Przewody wentylacyjne Ventiflex (PE Flex) – elastyczne przewody wentylacyjne wykonane z tworzywa które mogą być pokryte specjalną powłoką antystatyczną, przeciwgrzybiczną i antybakteryjną (w zależności od producenta).  Ich niewielka średnica oraz wysoka sztywność pozwala na montaż w wylewkach, stropach, pod suchymi i mokrymi tynkami.

Przewody wentylacyjne spiro – są to okrągłe kanały wentylacyjne wykonane ze zwijanej spiralnie blachy ocynkowanej. Wymagają dodatkowej izolacji, a także ze względu na swoje średnice zabudowy kartonowo?gipsowej.

Radiowe sterowanie Zehnder – to bezprzewodowy sterownik  RFZ wykorzystujący technologię radiową umożliwiającą zdalne sterowanie pracą rekuperatora bez konieczności korzystania z przełącznika trójstopniowego, sterownika ComfoSense czy panelu CC LUXE.

Rekuperacja – czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia kontrolowany nawiew  i wyciąg  powietrza umożliwiając odzyskanie części energii cieplnej.

Rekuperator – to centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik służący do odzysku ciepła na skutek przekazywania energii pomiędzy strumieniami powietrza: wywiewnym i nawiewnym. Rekuperator jest podstawowym i fundamentalnym elementem systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sprawność rekuperatora – czyli odzysk ciepła, jest to jeden z podstawowych parametrów określających pracę rekuperatora. Jego wartość informuje użytkownika jaki procent energii cieplnej jest odzyskiwany na wymienniku w rekuperatorze z powietrza wywiewanego z budynku.

Spręż dyspozycyjny rekuperatora – to parametr wskazujący jakie opory w rekuperacji może przezwyciężyć urządzenie oraz równolegle zagwarantować prawidłową wentylację pomieszczeń. Większy spręż to większa skuteczność rekuperatora w pokonywaniu oporów. Zapewniający bezpieczeństwo spręż (Pa) wskazywany przez producentów musi mieścić się w przedziale 150-200 Pa.

System antyzamrożeniowy – jest to automatyczny system, który chroni wymiennik rekuperatora przed szronieniem podczas niskich temperatur. Niezawodny system antyzamrożeniowy przeciwdziała zatrzymaniu się wentylatorów przy równoczesnej ochronie wymiennika. Innowacyjne rekuperatory posiadają wmontowane nagrzewnice, które powinny podnosić temperaturę strumienia nawiewanego powietrza, co rozgrzeje wymiennik, a także zapobiegnie oszronieniu.

Wentylacja – jest to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczanie świeżego. Sprawna wentylacja zapewnia stały dopływ świeżego powietrza niezbędnego do oddychania.

Wydajność rekuperatora – jest to ilość powietrza, którą przetłacza rekuperator. Urządzenie należy dobrać w taki sposób, by gwarantowało wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, ale także w całym domu, zachowując górną granicę normy przewidzianej obowiązującymi przepisami.

Wymiennik ciepła – jest to element wyposażenia rekuperatora, którego podstawową funkcją jest przekazywanie energii cieplnej pomiędzy strumieniami powietrza wywiewanego i nawiewanego. Od rodzaju wymiennika (krzyżowy, obrotowy, przeciwprądowy, entalpiczny) zależy w znacznej mierze sprawność rekuperatora.

Wyrzutnia – jest to element instalacji wentylacyjnej przeważnie montowany na ścianie lub na dachu budynku, który służy do usuwania zużytego strumienia powietrza wywiewanego z budynku.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?