Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Pompy ciepła

Jak działa pompa ciepła?

By zrozumieć działanie pomp ciepła należy wyjść od ich podziału oraz rozróżnić rodzaj dolnego od górnego źródła ciepła. Tym pierwszym jest odnawialna energia zgromadzona w wodzie, ziemi i powietrzu. Z kolei górnym źródłem ciepła jest nasza instalacja centralnego ogrzewania, najczęściej zasilana wodą,  rzadziej instalacja ogrzewania nadmuchowego. Elementy, których praca umożliwia przekazanie energii zawartej w dolnym źródle, źródłu górnemu stanowią całość urządzenia jakim jest pompa ciepła.

Pompa ciepła prąd

DOLNE ŹRÓDŁO, CZYLI O ROLI OZE W OGRZEWANIU BUDYNKU

Rolą dolnego źródła ciepła jest przekazanie energii cieplnej czynnikowi realizującemu obieg termodynamiczny w pompie ciepła. Może nim być grunt, woda lub powietrze. Z każdego z dostępnych dolnych  źródeł możliwe jest pobranie energii cieplnej, jednak z każdego z nich odbywa się to nieco inaczej. Do wykorzystania energii zawartej w gruncie stosuje się wymienniki pionowe wkopywane w  odwiertach głębokości 100 metrów oraz wymienniki płaszczyznowe, zakopywane na dużej powierzchni terenu, na głębokości 1.5 metra. W nich zazwyczaj przepływa glikol, który jest nośnikiem ciepła w dolnym źródle w przypadku gruntowych wymienników ciepła. Przepływający glikol w takich wymiennikach ma dwie funkcje zależne od pór roku-porą zimową nagrzewa się wykorzystując energię cieplną zawartą w gruncie i przekazuje ją czynnikowi realizującemu obieg termodynamiczny w parowniku pompy ciepła, umożliwiając dalsze jej wykorzystanie. Porą letnią natomiast oddaje zgromadzone ciepło do gruntu, odwracając obieg termodynamiczny w pompie, co skutkuje możliwością schłodzenia budynku.  Na podobnej zasadzie wykorzystuje się energię cieplną zawartą w wodzie. Najczęściej wykorzystywanymi pompa ciepła są jednak te, których dolnym źródłem jest powietrze. Powód jest prosty: powietrze to w pełni niewyczerpalne, najłatwiejsze w wykorzystaniu odnawialne źródło energii, dostępne bez konieczności dysponowania dużą powierzchnią działki.

ELEMENTY SKŁADOWE POMPY CIEPŁA

Każda pompa ciepła składa się z czterech podstawowych elementów, do których zaliczamy parownik, sprężarkę, skraplacz i zawór rozprężny. Ważną rolę pełnią również: czynnik termodynamiczny, który jest substancją chemiczną o niskiej temperaturze parowania oraz konieczna do pracy całego układu energia elektryczna.

PARA W RUCH, CZYLI O SCHEMACIE DZIAŁANIA POMPY

Wyjściową i jedną z zasadniczych ról w całym systemie działania pompy ciepła odgrywa parownik. Jego zadaniem jest przekazanie energii pobranej z dolnego źródła ciepła czynnikowi termodynamicznemu, który w warunkach niskiego ciśnienia i w wyniku pobrania tej energii rozpoczyna parowanie (dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła gazów technicznych o bardzo niskiej temperaturze parowania możliwe jest wykorzystanie energii zawartej nawet w źródłach o niskich temperaturach).  Parujący czynnik trafia następnie do sprężarki, a ta z kolei spręża czynnik termodynamiczny podnosząc jego ciśnienie i temperaturę do poziomu, który umożliwia wykorzystanie jej w skraplaczu. Skraplacz umożliwia dalsze przekazanie tej energii górnemu źródłu ciepła, czyli podgrzaniu czynnika grzewczego centralnego ogrzewania w buforze, sprzęgle hydraulicznym lub w  zbiorniku c.w.u. W skraplaczu w trakcie przekazania energii cieplnej do górnego źródła, dochodzi również do skroplenia czynnika termodynamicznego w skutek obniżenia jego temperatury. Czynnik termodynamiczny mimo że już nieco chłodniejszy to jednak odznaczający się wciąż wysokim ciśnieniem trafia na zawór rozprężny, w którym dochodzi do szybkiego i znacznego obniżenia jego ciśnienia, w efekcie czego dochodzi do obniżenia jego ciśnienia. Czynnik pod taką postacią, trafiając ponownie do parownika jest w stanie ponowić cykl swojej pracy.

CO CZEKA NA FINISZU, CZYLI CZYM JEST GÓRNE ŹRÓDŁO CIEPŁA ?

Górne źródło ciepła jest niczym innym tylko odbiornikiem energii, którą pompa transportowała ze źródła dolnego. Jego zadaniem jest odebranie temperatury czynnika termodynamicznego w skraplaczu i przekazanie jej do czynnika grzewczego instalacji centralnego ogrzewania, czego efektem jest ogrzanie naszego domu. Stosując sportową retorykę dolne źródło ciepła było startem, a zasobnik ciepłej wody użytkowej czy grzewczej jest metą całej instalacji związanej z pompą ciepła.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?