6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany piecaDofinansowanie do wymiany pieca ma pomóc w zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki w okresie jesienno-zimowym. Specjaliści alarmują, że śmieci oraz niskiej jakości węgiel, spalane w piecach, przyczyniają się do wzrostu stężenia smogu. Każdy właściciel starego typu kotła truje nie tylko siebie, ale także swoje najbliższe otoczenie. To właśnie w związku z tym problemem, uruchomiony został program dofinansowań na wymianę pieca.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?
 • Co zrobić, gdy gmina nie prowadzi programu dofinansowania do wymiany pieca?
 • Jak wygląda dofinansowanie na wymianę pieca w poszczególnych województwach?
 • Co zalicza się do ekologicznych sposobów ogrzewania?
 • W jaki sposób sfinansować rachunki za nowoczesne ogrzewanie?
 • Dlaczego zachowanie odpowiedniej kolejności podczas starania się o dofinansowanie do wymiany pieca jest tak ważne?
6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Jak alarmują naukowcy ? stale przekraczane stężenie zanieczyszczeń powietrza, w negatywny sposób odbija się na zdrowiu każdego człowieka. Szczególnie osób starszych i dzieci. Najbardziej narażeni są ludzie cierpiący z powodu chorób ze strony układu oddechowego.

Obecnie smog towarzyszy nam w niemal każdym rejonie Polski. Na jego negatywne skutki, znajdujące odzwierciedlenie w kondycji naszego zdrowia, są narażeni przede wszystkim mieszkańcy województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, ale także miast znajdujących się w nieckach oraz tych z niedrożnymi tunelami powietrznymi.

Za zanieczyszczenia powietrza odpowiadają głównie przestarzałe piece oraz niskiej jakości paliwa stałe, które są w nich spalane. W 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które określa jasne wymagania dotyczące kotłów ? nie mogą mieć one więcej niż 500 kW mocy, ani posiadać rusztu awaryjnego.

dofinansowanie_do_wymiany_pieca_smog

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?

1 września 2019 roku w Krakowie zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Jest to ostateczny termin, do którego mieszkańcy muszą się dostosować i wymienić starego typu kotły na alternatywne źródła ekologicznego ogrzewania.

To właśnie domowe kotłownie przyczyniają się w największej mierze do wzrostu zanieczyszczeń powietrza w okresie jesienno-zimowym. Nie pomaga również fakt, że Kraków został mocno zabudowany przez deweloperów, którzy przyczynili się do zamknięcia tuneli powietrznych. Ponadto miasto umiejscowione jest w niecce, co znacznie utrudnia bieżącą wymianę powietrza.

Mieszkańcy już wielokrotnie przekonali się, że wyczekiwanie z utęsknieniem na silny wiatr, nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego należy wyeliminować główne źródło zanieczyszczeń powietrza.

Ekologiczne ogrzewanie jest zdecydowanie wygodniejsze i całkowicie bezpieczne dla środowiska.

Dofinansowanie na wymianę pieca przyznawane jest zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, czyli:

 • spółdzielniom,
 • przedsiębiorcom,
 • wspólnotom mieszkaniowym,
 • fundacjom.

 

6 kroków do uzyskania dofinansowania do wymiany pieca:

Krok 1: Prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż.

Krok 2: Do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki.

Krok 3: Wyraź zgodę na wizytę kontrolerów z Urzędu Miasta, którzy potwierdzą istnienie działającego, starego typu kotła.

Krok 4: Podpisz umowę.

Krok 5: Zrealizuj inwestycję.

Krok 6: Złóż wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia. Są to potwierdzenia wykonanej i ukończonej inwestycji.

Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.

Zasady przyznawania dotacji nieco różnią się w zależności od gminy. Mogą one obejmować zakup i montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, podłączenia do sieci ciepłowniczej, a także wsparcie związane z instalacją nowoczesnego, automatycznego kotła na drewno, węgiel lub pelet (nie dotyczy Krakowa).

 

Co zrobić, gdy gmina nie prowadzi programu dofinansowania do wymiany pieca?

Jeżeli gmina, do której należy osoba zainteresowana dofinansowaniem do ekologicznego ogrzewania, nie prowadzi żadnych dotacji, może ona skorzystać z preferencyjnego kredytu. Udzielany jest przez Bank Ochrony Środowiska, a także niektóre banki spółdzielcze. W przypadku, gdy osoba zainteresowana spełni wszystkie wymagania, może otrzymać dofinansowanie w postaci umorzenia nawet 50% kredytu. Takie rozwiązanie jest możliwe, dzięki środkom pochodzącym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Restrykcyjne przepisy sprawiły, że w Krakowie, dofinansowanie na wymianę pieca obejmuje jedynie OZE i kotły gazowe. Natomiast w Metropolii Krakowskiej; kotły gazowe, na biomasę oraz OZE. Poza granicami Metropolii ? OZE, kotły gazowe, piece na biomasę i węgiel (najnowsze, spełniające normy emisyjne).

dofinansowanie_na_wymiane_pieca

Jak wygląda dofinansowanie na wymianę pieca w poszczególnych województwach?

Dofinansowanie do wymiany pieca z roku na rok staje się coraz bardziej popularne, dlatego też ilość gmin wprowadzających to rozwiązanie stale rośnie. Dotyczy to szczególnie miejsc, które od lat borykają się z problemem smogu.

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z dotacji, muszą się jednak spieszyć ? program zostaje powoli wygaszany. Po jego zamknięciu, osoba zainteresowana wymianą pieca, będzie musiała pokryć koszty inwestycji w całości z własnych środków.

Zarówno wysokość, jak i sposób dofinansowania może się różnić w zależności od regionu kraju.

Województwo dolnośląskie

Wdrożony program ?Wymiana pieców?, obejmuje:

 • kotły nowej generacji na biomasę lub paliwa stałe,
 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • piece elektryczne,
 • kolektory słoneczne,
 • piece gazowe,
 • pompy ciepła,
 • przydomowe elektrownie wiatrowe.

Wnioski przyjmowane są do końca października 2018 roku lub do wyczerpania funduszy. W tym roku budżet programu wyniósł 50 milionów złotych.

Osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca w wysokości nawet 50%, jednak kwota ta nie może przekraczać:

 • 8 000 zł dla każdego mieszkania w przypadku wspólnej kotłowni,
 • 14 000 zł dla mieszkań w bloku,
 • 20 000 zł w przypadku domów jednorodzinnych.

Województwo mazowieckie

W Warszawie, wsparcie w ramach dofinansowania do wymiany pieca nie może przekraczać 75% całkowitych kosztów inwestycji. Przekłada się to na kwotę od 7 do 20 tysięcy złotych.

Natomiast w Płocku dotacje na wymianę kotła starej generacji są przydzielane od 2015 roku. Nie może być ona wyższa niż 80% całkowitych kosztów związanych ze zmianą sposobu ogrzewania. Początkowo środki przyznawano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jednak z czasem pieniądze zaczęły pochodzić z budżetu miasta.

Wnioski mieszkańców są rozpatrywane do momentu całkowitego wyczerpania się środków na bieżący rok. Kiedy to nastąpi, pozostałe zgłoszenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po odnowieniu się budżetu w kolejnym roku kalendarzowym.

Województwo zachodniopomorskie

Wydawać by się mogło, że w województwie zachodniopomorskim problem zanieczyszczeń powietrza nie jest aż tak duży. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy chcą zmienić sposoby ogrzewania na te bardziej ekologiczne.

W bieżącym roku zainteresowanie dofinansowaniem na wymianę pieca było tak duże, że już 12 stycznia Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił wyczerpanie się budżetu.

Województwo opolskie

Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza został zaplanowany na lata 2016-2020. W województwie opolskim jest on przeprowadzany w sposób ciągły, a jego zakończenie ma nastąpić 31 grudnia 2020 roku.

Mieszkańcy województwa opolskiego mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany pieca na poziomie:

 • 3 500 zł, na zakup pompy ciepła,
 • 3 500 zł, na zakup pieca o mocy nie większej niż 30 kW, albo na podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • 4 000 zł, na zakup pieca o mocy powyżej 30 kW.

 

Dotacja obejmuje:

 • montaż kotła olejowego,
 • montaż kotła gazowego,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • instalację kotła elektrycznego,
 • zakup i instalację pompy ciepła o mocy do 40 kW.

Województwo małopolskie

W zależności od gminy leżącej w województwie małopolskim, program dofinansowań może się znacznie różnić. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy dotacja w danej miejscowości obejmuje sposób ogrzewania, na którym nam zależy.

Ze względu na stale przekraczany poziom zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim, władze postanowiły wdrożyć program ograniczający emisję dwutlenku azotu, pyłu PM10, ozonu, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu do 2023 roku. Według założeń, ich stężenie wówczas będzie się mieściło w dopuszczalnych normach.

Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), który został powołany do życia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W przypadku, gdy gmina pod którą podlegają mieszkańcy, chcący wymienić piec na nowy, nie prowadzi żadnych dotacji w tym zakresie, osoba uprawniona może samodzielnie postarać się o przyznanie kredytu preferencyjnego. Pożyczka udzielana jest przez Bank Ochrony Środowiska, a także wybrane banki spółdzielcze.

Województwo lubuskie

W województwie lubuskim, w bieżącym roku, budżet związany z dofinansowaniem do wymiany pieca wyniósł 1 milion złotych. Został on wstrzymany już po tygodniu przez wyczerpanie się środków na ten rok.

Osoby uprawnione do otrzymania dotacji mogły starać się o wsparcie w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. Kwota ta nie mogła być jednak wyższa niż 5 000 zł dla domów jednorodzinnych i 3 000 zł w przypadku mieszkań w blokach.

Dofinansowanie do wymiany pieca w województwie lubuskim obejmuje:

 • montaż ekologicznych systemów grzewczych, takich jak:
  a) kotły na biomasę,
  b) pompy ciepła,
  c) kolektory słoneczne.
 • usprawnienie dotychczasowych systemów grzewczych.

Województwo kujawsko-pomorskie

W województwie kujawsko-pomorskim o dofinansowanie do wymiany pieca mogą wystąpić gminy w imieniu właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości. To właśnie one są odpowiedzialne za obiektywny wybór beneficjentów, a także merytoryczną oraz zgodną z prawem realizację zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu sfinansowania dotacji na wymianę pieca, podjął współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., a także Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym.

Województwo łódzkie

Wysokość dofinansowania do wymiany pieca w województwie łódzkim nie może przekraczać 80% całkowitej kwoty inwestycji.

Dotacja obejmuje:

 • do 5 000 zł za zakup kotła V klasy,
 • do 10 000 zł za budowę węzła cieplnego oraz podłączenie do sieci cieplnej,
 • do 5 000 zł za zakup pieców i ogrzewaczy akumulacyjnych,
 • do 5 000 zł za zakup kotła elektrycznego,
 • do 1 800 zł za podłączenie do sieci gazowej,
 • do 5 000 zł za zakup kotła gazowego,
 • do 50 000 zł za podłączenie do sieci gazowej lub cieplnej wraz z budową kotłowni, albo węzła cieplnego.

dofinansowanie_do_wymiany_pieca

Czym są ekologiczne sposoby ogrzewania?

Programy dofinansowań do wymiany pieca mają pomóc mieszkańcom w sfinansowaniu różnych, ekologicznych systemów ogrzewania. Mogą się one różnić w zależności od województwa, a nawet gminy.

Najczęściej finansowane jest:

 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie miejskie,
 • ogrzewanie gazowe,
 • ogrzewanie OZE (Odnawialne Źródła Energii).

 

Do najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania zaliczane są:

1. Kotły olejowe,

2. Pompy ciepła,

3. Kotły kondensacyjne,

4. Kotły elektryczne.

Ze względu na pojawiające się, niekiedy znaczne różnice w sposobie oraz zakresie finansowania, najbardziej rzetelne informacje zostaną udzielone w urzędzie gminy, pod którą podlega osoba zainteresowana. W przypadku braku programu dofinansowań w najbliższej okolicy, informacji należy szukać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatnego do regionu, w którym mieszkamy.

1. Kotły olejowe należą do jednych z najczęściej wybieranych sposobów ekologicznego ogrzewania przez właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci gazowej. Kotły olejowe są samoobsługowe, a dzięki systemowi całkowitego spalania opału, emitowane do środowiska spaliny nie zanieczyszczają powietrza.

2. Pompy ciepła należą do Odnawialnych Źródeł Energii, ponieważ ciepło pozyskują w ekologiczny sposób czerpiąc je z gleby. Następnie transportowane jest do wnętrza domu, a także zbiornika z wodą, która w ten sposób zostaje ogrzana. Pompy ciepła są drogie w zakupie, jednak przynoszą duże oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, dlatego inwestycja po pewnym czasie zaczyna się zwracać.

Pompa ciepła w czasie pracy nie emituje spalin ani szkodliwych związków chemicznych. Ponadto doskonale współpracuje z rekuperacją.

Więcej o rekuperacji dowiesz się z artykułu: www.ecocomfort.pl/strefa-specjalisty/artykul/co-to-jest-rekuperacja

3. Kotły kondensacyjne emitują znacznie mniejszą ilość zanieczyszczeń powietrza w porównaniu do tradycyjnych pieców na paliwa stałe. Charakteryzują się one wydajniejszą pracą, ponieważ uzyskują ciepło zarówno ze spalania gazu, jak i odzyskują je ze spalin.

Praca kotłów kondensacyjnych wytwarza znacznie mniejszą emisję CO2, a także generuje mniejsze koszty związane z eksploatacją.

O ekologiczności kotłów kondensacyjnych decyduje fakt, że w czasie procesu skraplania pary wodnej ze spalin, odzyskiwana jest energia, która kierowana zostaje do instalacji centralnego ogrzewania. Takie działania wpływają na rosnącą wydajność kotła.

4. Kotły elektryczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń powietrza. Ich sprawność jest niemal stuprocentowa, a koszty zakupu niższe w porównaniu do kotła gazowego czy olejowego. Kotły elektryczne nie wymagają posiadania komina ani kotłowni. Są całkowicie bezpieczne, ponieważ nie ma ryzyka zaczadzenia się mieszkańców ani wybuchu pożaru.

 

Po dofinansowaniu do wymiany pieca, czas na program osłonowy!

W niektórych regionach Polski, oprócz dofinansowania do wymiany pieca, władze wdrożyły również programy osłonowe, mające pomóc w pokryciu kosztów związanych z eksploatacją ekologicznego ogrzewania. W Krakowie, osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na nawet całkowite pokrycie kosztów.

Krakowianie od 1 września 2019 roku nie będą mogli palić w piecach węglem ani drewnem. Nie da się ukryć, że jest to drastyczna zmiana, szczególnie dla osób o niskich dochodach, których nie stać ani na montaż ekologicznego ogrzewania, ani na opłacenie rachunków za nie. W końcu są one dużo wyższe niż zakup niskiej jakości paliwa stałego, czy spalanie śmieci, które do tej pory pomagały w ogrzewaniu domu. Właśnie dlatego uruchomiony został Lokalny Program Osłonowy. Zapewnia on dopłaty, po wymianie pieca, do rachunków za nowoczesne ogrzewanie.

O uzyskanie dofinansowania do rachunków za ogrzewanie mogą starać się jedynie osoby, które wymieniły stary piec na ekologiczne źródło ogrzewania. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Coroczne uzyskiwanie dotacji wiąże się ze składaniem nowych wniosków po zakończeniu każdego sezonu grzewczego. Pieniądze są wypłacane raz w roku.

Wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie. Brane pod uwagę są dochody rodziny oraz ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

 

Kolejność ma znaczenie!

Bardzo ważny jest fakt, że dofinansowanie na wymianę pieca, można otrzymać jedynie na kocioł, który nie został jeszcze wymieniony. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, przestrzegając wyznaczonych terminów. Podpisanie umowy następuje dopiero po wizycie kontrolerów, których zadaniem jest potwierdzenie istnienia paleniska. Inwestor po zakończeniu prac musi złożyć jeszcze wniosek rozliczeniowy z dołączonymi fakturami, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem ukończenia inwestycji.

Dofinansowanie do wymiany pieca zostanie przyznane jedynie w sytuacji, gdy wszystkie warunki będą spełnione a kolejność składania wniosków zachowana. Pieniądze zostaną wypłacone tylko po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.

Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy. W przeciwnym razie dofinansowanie do wymiany pieca nie zostanie wypłacone.

 

Podsumowanie

Dofinansowanie do wymiany pieca może się różnić w zależności od regionu Polski, województwa, a nawet gminy. Najrzetelniejsze informacje zostaną udzielone inwestorowi w najbliższym urzędzie gminy.

Dofinansowanie do budowy domu 2022 - gdzie otrzymać dopłatę?

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

dofinansowanie do budowy domu 2022
Budowa domu to bez wątpienia inwestycja wymagająca sporych nakładów pieniężnych. Zewnętrzne źródło finansowania w postaci…
Przejdź Strzałka

Program Czyste Powietrze 2020. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie ?

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

program-czyste-powietrze
Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wymienić źródła ciepła na paliwo…
Przejdź Strzałka

Fotowoltaika ? dotacje na 2018 rok, uzyskaj zwrot nawet 90% kosztów!

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

dotacje_do_fotowoltaiki
System dotacji na fotowoltaikę jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów związanych z zakupem i montażem…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ? kompleksowy poradnik

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

dofinansowanie_do_ekologicznego_ogrzewania1
Dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które w okresie jesienno-zimowym…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do budowy domu 2021 - gdzie otrzymać dopłatę?

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

dofinansowanie_do_budowy_domu
Dofinansowanie do budowy domu było częścią Programu Priorytetowego ?Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie do domów energooszczędnych

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

Dofinansowanie do domów energooszczędnych
Jak zapewne wiesz, budowa domu energooszczędnego jest bardziej kosztowna, niż budowa domu tradycyjnego. Różnica w…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie WFOŚiGW

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

wfosigw
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Dofinansowanie NFOŚiGW

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

W myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dn. 19 maja 2010 w sprawie…
Przejdź Strzałka

Program Prosument

6 kroków do uzyskania nawet 20 000 zł dofinansowania do wymiany pieca

prosument
Celem programu ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem…
Przejdź Strzałka

Szybka
wycena

Szybka wycena