Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
Rekuperacja

Dofinansowanie do budowy domu 2022 – gdzie otrzymać dopłatę?

Budowa domu to bez wątpienia inwestycja wymagająca sporych nakładów pieniężnych. Zewnętrzne źródło finansowania w postaci kredytu hipotecznego oraz zgromadzone środki własne nie są jednak jedynymi instrumentami finansowymi, które ma do wyboru inwestor. Na przyszłych gospodarzy czekają także bezzwrotne dofinansowania oraz dopłaty.

Z poniższego artykułu dowiesz się:
breloczek dom

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH: CZY NADAL FUNKCJONUJE?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2010 roku nałożyła na inwestorów jeszcze większe restrykcje w zakresie parametrów, którymi musi odznaczać się budynek jednorodzinny. Mowa tu przede wszystkim o niskim zużyciu energetycznym lub budowie domu zero-energetycznego. W latach 2013-2018 z powodzeniem realizowano program priorytetowy “Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych“, który miał stać się impulsem do szerokich zmian w zakresie jak największego wykorzystania zasobów naturalnych, które ograniczyłyby konieczność sztucznego dogrzewania lub doświetlania domu. Program nie zakładał bezpośredniej wypłaty gotówki w celu jej wypłaty i dobrowolnego wykorzystania, a bezpośrednią współpracę z sektorem bankowym i częściową spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego do budowy domu lub kupna mieszkania w bloku spełniającym wymagania dyrektywy, poprzez wpłatę środków na konto beneficjenta.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA: WYGASZENIE PROGRAMU

Program dofinansowania był systematycznie wdrażany w NFOŚiGW aż do roku 2018, a jego wydatkowanie zostało przewidziane do końca 2022 roku. Budżet programu był rekordowo wysoki i wynosił aż 300 milionów złotych! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wychodził na przeciw inwestorom modyfikując założenia programu w zakresie obniżenia wskaźników cieplnych. Dla chcących postawić energooszczędny budynek przyjęto także korzystne rozwiązanie w postaci uproszczenia formalności oraz ich ograniczenia. Jednak w połowie 2016 roku program stopniowo zaczął być wygaszany, a NFOŚiGW nie przewiduje jego wznowienia w najbliższym czasie. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy nie mogą skorzystać z innych form pomocy. Sprawdź, jak ograniczyć wydatki na budowę domu i skorzystać z dostępnych dofinansowań dla osób fizycznych.

POLSKI ŁAD A DOFINANSOWANIE DO BUDOWY DOMU

schemat-domy

Najnowszy program partii rządzącej zakłada wsparcie w wielu obszarach, w tym największe w zakresie zakupu nowych nieruchomości oraz ułatwienia proceduralne dotyczące budowy nowych domów jednorodzinnych. W pierwszym przypadku inwestorzy w wieku pomiędzy 20 a 40 lat mają możliwość skorzystania z bonu mieszkaniowego lub gwarancji bankowej.

GWARANCJA BANKOWA: KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ, NA CZYM POLEGA?

W ramach programu Polski Ład Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić inwestorom tak zwanej gwarancji bankowej. W praktyce oznacza to zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wymaganego wkładu własnego, który obecnie utrzymuje się na poziomie 10-20 procent wartości nieruchomości. Osoby nieposiadające wymaganej sumy, bez oszczędności do tej pory były uznawane przez bank za osoby bez zdolności kredytowej, a ich wnioski były odrzucane. Gwarancja udzielana przez BGK oznacza, że inwestor nie otrzyma pieniędzy do ręki, będzie też musiał zaciągnąć 100 procentowy kredyt, ale bank nie będzie wymagał od nich udowodnienia posiadania wkładu własnego. Kredyt będzie udzielany zarówno na zakup mieszkania, jak i działki, budowę domu oraz jego wykończenie. Ustawa o kredycie gwarantowanym wejdzie w życie od 27 maja 2022 roku.

Spłata rodzinna: rozwiązanie dla rodzin wielodzietnych

W czasie spłaty kredytu gwarantowanego, osoby posiadające dzieci będą mogły skorzystać z jednorazowej spłaty części zaciągniętego zobowiązania. I tak w przypadku rodzin, którym w trakcie spłaty kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania urodzi się drugie dziecko, rząd oferuje dopłatę w wysokości 20 tysięcy złotych. Z kolei rodziny wielodzietne, które będą spodziewały się trzeciego oraz kolejnego potomka otrzymają dofinansowanie w postaci 60 tysięcy złotych.

Ułatwienia proceduralne w ramach programu Polski Ład dotyczące budowy domu

Dom bez formalności to kolejny ważny punkt realizowany w ramach programu partii rządzącej. Od 3 stycznia 2022 roku każdy inwestor, który ma w planach budowę domu do 70 m kwadratowych zabudowy, będzie mógł rozpocząć prace budowlane bez konieczności pozwolenia. Oznacza to brak konieczności prowadzenia dziennika budowy, zatrudniania kierownika i wielomiesięcznego oczekiwania na formalności. Dom na zgłoszenie można wybudować jeśli przeznaczony zostaje na własne cele mieszkalne oraz ma nie więcej niż dwie kondygnacje.

MOJE CIEPŁO: UZYSKAJ DOFINANSOWANIE DO BUDOWY DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO

By uzyskać dofinansowanie do budowy domów energooszczędnych wystarczy postawić na sprawdzone rozwiązania dotyczące sposobu ogrzewania budynku. Inwestycja w odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła i fotowoltaiki to nie tylko gwarancja domu bez rachunków oraz pełnej niezależności względem dostawców prądu oraz gazu. Korzystając z odnawialnych źródeł energii możemy otrzymać dofinansowanie i znacznie zmniejszyć koszty samej budowy. Przyjrzyjmy się korzyściom, które płyną z użytkowania pompy ciepła oraz benefitom, które czekają na właścicieli nowych domów w ramach programu “Moje ciepło“.

JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA KUPNO POMPY CIEPŁA?

Uzyskanie dofinansowania na zakup pompy ciepła jest możliwe, jeśli inwestorem jest osoba fizyczna, która nie ukończyła jeszcze budowy domu. Dotacją objęci są właściciele domów jednorodzinnych bez względu na wiek oraz dochody. Celem uruchomienia programu Moje Ciepło był wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie niskiej emisji. Jednak korzyści płynące z użytkowania pompy ciepła nie kończą się tylko na aspektach ekologicznych. Inwestycja w gruntową lub wodną pompę ciepła przynosi oszczędności już na etapie projektowania domu: nie jest konieczna budowa kominów, przyłącza gazowego ani dużej kotłowni. Nie musimy martwić się o przedłużające się formalności z dystrybutorem gazu, ani o rosnące ceny tego surowca. Pompa jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym oraz niezawodnym, które wymaga jedynie 30 procent energii elektrycznej pobieranej z sieci, by wytworzyć ciepło i zapewnić właściwe ogrzewanie całego budynku.

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE “MOJE CIEPŁO”: CO NALEŻY WIEDZIEĆ?

Wnioski w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać od 29 kwietnia 2022 roku. Beneficjenci muszą jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku innych programów priorytetowych, tak i jeśli chodzi o “Moje ciepło”, najpierw wykonana i udokumentowana musi zostać inwestycja, dopiero potem inwestorzy spełniający kryteria dostaną zwrot środków, który wynieść może aż 21 tysięcy złotych.

Dopłata do pompy ciepła, a wymagania energetyczne budynku jednorodzinnego

Warto pamiętać, że aby starać się o dofinansowanie budowy domu i zyskać dopłatę do pompy ciepła, budynek musi wyróżniać się wskaźnikami efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to podwyższony standard energetyczny domu:

  • Dla wniosków składanych w 2022 roku wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) może wynosić maksymalnie 63 kWh
  • Dla wniosków składanych w 2023 roku oraz kolejnych latach współczynnik musi utrzymywać się na poziomie 55 kWh

DOPŁATA DO MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W PROGRAMIE “MÓJ PRĄD”

dopłata do fotowoltaiki dom

By zwiększyć swoją niezależność energetyczną oraz sprawić, by dom stał się gospodarstwem bez rachunków, o niemal zerowym zużyciu energii, warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych, które uzupełniałyby instalację pompy ciepła. Prosumenci, którzy zdecydują się na zakup i montaż paneli pv mogą liczyć na dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd“, który kierowany jest zarówno do wybudowanych domów jednorodzinnych, jak i modernizowanych, istniejących już lokali mieszkalnych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które będą wytwarzały prąd na własne potrzeby. Założeniem kolejnego programu realizowanego przez NFOŚiGW jest inwestycja w OZE i produkcja prądu ze słońca, a zatem bez współudziału nieodnawialnych źródeł w postaci paliw kopalnych.

MÓJ PRĄD 2022: ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

Wysokość dotacji w tegorocznej odsłonie programu jest uzależniona od rodzaju i wielkości inwestycji. Jeśli prosument decyduje się na montaż samych paneli fotowoltaicznych może zyskać 4 tysiące złotych do budowy domu lub jego modernizacji. Jeśli zaś zdecyduje się na wersję z magazynem energii lub ładowaniem samochodu elektrycznego dofinansowanie może wynieść do 20.5 tysiąca złotych połowy kosztów kwalifikowanych.

DOFINANSOWANIE DO MODERNIZACJI DOMU: NA CO MOGĄ LICZYĆ WŁAŚCICIELE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH?

Nie da się ukryć, że większość programów dofinansowania jest skierowana do właścicieli istniejących już domów. Fundusze pochodzą zarówno z NFOŚiGW, dopłaty oferują także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Inwestorzy mogą skorzystać także z regionalnych i lokalnych programów dofinansowań, mają do dyspozycji Fundusz termomodernizacji i Remontów, programu rozwoju obszarów wiejskich, mają prawo także do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przy corocznym rozliczaniu PIT.

CZYSTE POWIETRZE: PRIORYTETOWY PROGRAM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów, skierowanych do właścicieli budynków starszego typu, wymagających modernizacji jest program Czyste Powietrze, realizowany ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Celem przedsięwzięcia jest zdecydowana walka ze smogiem, dlatego w ramach programu inwestor może otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania: zakup i montaż nowych źródeł ciepła, ale także do termomodernizacji domów jednorodzinnych , w tym wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku.

Czyste powietrze: o jakich formalnościach należy pamiętać, by stać się beneficjentem?

Podobnie jak inne projekty realizowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tak i w przypadku Czystego Powietrza inwestycja musi zostać ukończona, a jej realizacja poświadczona kompletną dokumentacją zawierającą między innymi fakturę za materiały oraz usługę, protokół poświadczający złomowanie kotła węglowego (w przypadku wymiany źródła ogrzewania), czy potwierdzenie finalizacji transakcji. By stać się beneficjentem tego konkretnego programu, należy najpierw złożyć wniosek o dofinansowanie, a na końcowym etapie uzupełnić go wnioskiem o płatność.

Czyste Powietrze: ile wynosi dopłata?

Składając wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW, warto mieć na względzie, że wartość naszej inwestycji nie może być mniejsza niż 7 tysięcy złotych. To, jaka będzie wysokość wsparcia finansowego uzależnione jest od dochodu na członka rodziny. I tak, jeśli w gospodarstwie wieloosobowym dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 900 zł, a w przypadku gospodarstwa zarządzanego przez jedną osobę 1260 zł można ubiegać się nawet o 90 procentowe pokrycie prac modernizacyjnych. Dla osób z dochodem do 100 tysięcy złotych rocznie podstawowy poziom dofinansowania wyniesie do 30 tysięcy złotych, dla pozostałych do 37 tysięcy.

WOJEWÓDZKIE I GMINNE DOFINANSOWANIE DO BUDOWY I MODERNIZACJI DOMÓW

Jeśli interesują nas dofinansowania do budowy domu energooszczędnego lub modernizacja istniejącego budynku, poza ogólnopolskimi funduszami, warto ubiegać się o dopłaty pochodzące z gmin oraz poszczególnych województw. Należy jednak pamiętać, że o ile programy wojewódzkie wyróżniają się konkretnymi instrumentami finansowymi, o tyle w przypadku programów lokalnych wysokość dofinansowań pochodzących z gmin oraz warunki ich przyznania są zależne od ustaleń władz danego regionu. Tego typu dofinansowania mogą być także uzależnione od rodzaju inwestycji, czasu budowy domu, aż w końcu lokalizacji nieruchomości.

PROGRAM MOJA WODA DLA WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW: JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ, BY SKORZYSTAĆ Z DOPŁATY?

Efektywne wykorzystanie energii z odzyskiem ciepła to nie jedyny sposób by pozyskać dofinansowania do budowy domu. Wojewódzkie oddziały NFOŚiGW uruchomiły kolejną edycję programu Moja Woda, który ma zniwelować skutki suszy w Polsce. Dofinansowanie w projekcie Moja Woda wynosi do 5 tysięcy złotych i ma zostać przeznaczone na budowę przydomowych instalacji, których rolą jest zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych. Program finansowany będzie ze środków unijnych.

Wojewódzkie programy dofinansowań na budowę domu i jego modernizację: sprawdź, co przygotował dla Ciebie Twój region!

Poniżej przedstawiamy przykładowe programy, w których można zyskać dofinansowania do budowy domu lub dopłatę do termomodernizacji istniejącego już budynku.

 

  • Województwo wielkopolskie:

całe miasto Poznań, podobnie jak w minionych latach, tak i w 2022 roku jest objęte programem Kawka Bis, który daje możliwość zastąpienia nieefektywnego źródła ogrzewania (pieca węglowego) nowoczesnymi systemami, w tym pompami ciepła. Wysokość dotacji wynosi nawet od 12 do 20 tysięcy, a dopłatą na najwyższym poziomie zostaną objęte osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną (właściciele instalacji pv).

  • Województwo dolnośląskie:

inwestorzy, którzy zgłoszą chęć wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania mogą zyskać dofinansowanie wynoszące do 15 tysięcy złotych, w ramach programu Kawka Plus

  • Województwo pomorskie:

Sopot jest miastem, które może pochwalić się szeroką ofertą dofinansowań nie tylko w zakresie pieców na węgiel, ale i dopłat przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej, w tym do kolektorów słonecznych.

  • Województwo małopolskie:

małopolska, podobnie zresztą jak województwo mazowieckie realizuje szereg programów lokalnych oraz gminnych w zakresie dopłat do pomp ciepła czy też wymiany ogrzewania.

DOPŁATA DO KREDYTU BUDOWY DOMU PASYWNEGO

Choć największe korzyści finansowe związane z budową domu pasywnego wiązały się z wygaszonym już programem NFOŚiGW, warto wiedzieć, że banki przewidują preferencyjne warunki kredytów dla właścicieli eko-domów, o prawie zerowym zużyciu energii. Jeśli myślisz o budowie domu energooszczędnego lub zero-energetycznego, warto zapoznać się z ofertami sektora bankowego. Dofinansowanie do budowy domu w takim przypadku może wiązać się np. z brakiem prowizji za udzielenie kredytu, czy też niską marżą w skali roku. Eko-kredyty obejmują także korzystne warunki w przypadku budowy domu drewnianego.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA: ODLICZ REMONT OD PODATKU!

praca na trawie projekt

Aż do 53 tysięcy złotych mogą odliczyć od podatku właściciele bądź współwłaściciele istniejących już, modernizowanych domów. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydatek na remont domu, którego celem było zmniejszenie zużycia energetycznego, a zatem od podatku możemy odliczyć instalację pompy ciepła, fotowoltaiki czy też montaż kolektorów słonecznych. Do modernizacji pozostałych rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej zaliczymy także remont domu w postaci izolacji ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

INWESTYCJA W MODERNIZACJĘ LUB BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH: CZY TO SIĘ OPŁACA?

Dofinansowanie do budowy domu w postaci dopłaty do pomp ciepła czy też instalacji fotowoltaicznej, preferencyjne warunki kredytów hipotecznych do budowy domów pasywnych i domów energooszczędnych: to wszystko sprawia, że sama budowa domu staje się bardziej opłacalna. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyna korzyść finansowa płynąca z inwestycji w eko-rozwiązania. Odnawialne Źródła Energii w przeciwieństwie do wyczerpalnych surowców zapewnią nam pełną niezależność energetyczną względem dostawców prądu oraz gazu i pomagają zredukować koszty całej inwestycji. Warto pamiętać, że w zależności od regionu programy oferujące dofinansowanie do budowy domu lub modernizacji istniejącego już budynku mogą się różnić, a warunki ich uzyskania zmieniać na przestrzeni lat.

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?