Zadzwoń
Zamknij menu
Zadzwoń
Otwórz menu
szybka wycena sprawdź
OZE

OZE czyli co to są odnawialne źródła energii i dlaczego są aż tak ważne? Odpowiedzi i przykłady

OZE, czyli co to są odnawialne źródła energii? Temat odnawialnych źródeł energii to jedno z najpopularniejszych ostatnio zagadnień, zarówno w kontekście szeroko rozumianej ochrony środowiska, jak i oszczędności. Pogłębiające się, gwałtowne przeobrażenia klimatyczne, wymusiły na Unii Europejskiej zmianę polityki energetycznej w zakresie czerpania energii ze źródeł całkowicie odnawialnych, w przeciwieństwie do tradycyjnych paliw kopalnych. Redukcja emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery to priorytet w zatrzymaniu efektu cieplarnianego. Opieranie działania dużych zakładów, firm, ale i gospodarstw domowych na nieodnawialnych źródłach takich jak prąd, czy gaz było konieczne w odległych czasach, kiedy rozwój przemysłowy nie osiągał takich rozmiarów, o zmianach klimatu nikt jeszcze nie słyszał, a miasta nie były tak strukturalnie rozwinięte. Intensyfikacja energii elektrycznej, postępujący rozwój aglomeracji, a w ślad za nim firm i rynku nieruchomości spowodował realne ryzyko szybkiej wyczerpalności paliw kopalnych. Inwestowanie w zasoby energii odnawialnej ma także praktyczniejszy wymiar, w postaci korzyści finansowych. Każdy z nas, choć odczuwa zmiany klimatu, jeszcze bardziej dotkliwie przekonuje się o rosnących cenach za energię elektryczną oraz gaz. O wyższych rachunkach decydują nie tylko konflikty polityczne, czy też inflacja, ale przede wszystkim fakt, że ogrzewamy i zasilamy domy surowcami, których zaczyna brakować. Poniższy artykuł przybliży Ci temat energii OZE.

Energia OZE

CZYM SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

By zrozumieć sens korzystania z OZE, należy ich definicję uzupełnić o skutki opierania gospodarek światowych na nieodnawialnych źródłach energii. Czym są nieodnawialne źródła energii? Tym wszystkim, do czego jesteśmy od lat przyzwyczajeni: węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa, czy benzyna. Choć nie wyobrażamy sobie życia bez błękitnego paliwa, które codziennie rozświetla płomienie naszej kuchenki, ani bez tankowania paliwem na stacji benzynowej, musimy mieć świadomość, jak ogromny wpływ mają te inwazyjne zasoby na zmianę klimatu. Za prosty przykład, z którym od lat borykamy się w Polsce, w okresie zimowym, wystarczy podać smog. Trujący dym, będący śmiertelną trucizną dla naszego organizmu pojawia się zawsze w sezonie grzewczym, kiedy część z nas zapewnia ciepło w domu przy użyciu kopciucha i węgla kamiennego. Transparentny, znany od lat proces pozyskiwania wyczerpalnych surowców nie oznacza, że są one dla nas bezpieczne, ani że codzienność którą znamy od lat, nie zmieni się.

CZY DOSTĘPNE ZASOBY SUROWCÓW KIEDYŚ SIĘ SKOŃCZĄ?

Tak, niektóre złoża paliw kopalnych, ropy naftowej i węgla kamiennego już się wyczerpują. Dzieje się to szybciej, niż możemy się spodziewać i ma bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów naszego życia. Dlaczego? Im trudniej dostępne są złoża, im bardziej ograniczone jest ich wydobycie, tym więcej kosztów przeznacza się na prace badawcze i terenowe, mające na celu zlokalizowanie i pozyskiwanie kolejnych zasobów. To z kolei generuje kolejne podwyżki cen za energię elektryczną, kolejne przekraczane, zaporowe już ceny paliwa. Kiedy wzrastają rachunki za prąd, rozpoczyna się efekt domina i inflacja. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na poziomie gospodarstwa domowego pozwala inwestorowi na ograniczenie kosztów codziennego życia.

ZIELONA ENERGIA: CZYM WŁAŚCIWIE SĄ OZE?

Odnawialne źródła energii OZE, jak sama nazwa wskazuje to całkowicie naturalne zasoby, które w krótkim czasie się odbudowują. Nie wyczerpią się ani za naszego życia, ani za życia naszych dzieci, wnuków i prawnuków. W przeciwieństwie do nieodnawialnych surowców, pozyskiwanie źródeł odnawialnych jest całkowicie bezinwazyjne dla ekosystemu, bezpieczne dla środowiska i ekologiczne.

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Odnawialne źródła energii to tak naprawdę natura i otaczające nas żywioły. Energia wiatrowa, ta pochodząca z promieniowania słonecznego, energia geotermalna czy biomasa. Źródłem energii odnawialnej jest także powietrze. Korzystanie z odnawialnych źródeł nie wiąże się z długotrwałym deficytem. By pozyskać źródło energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej nie trzeba zakrojonych na szeroką skalę badań, ani wypraw eksploatacyjnych. Przyjrzyjmy się poszczególnym rodzajom odnawialnych źródeł energii.

Elektrownie wiatrowe

OZE energia wiatru

Turbiny wiatrowe napędzane energią wiatru: tak wygląda proces pozyskiwania energii w elektrowni wiatrowej. Schemat działania poszczególnej turbiny jest dość prosty i polega na konwersji energii kinetycznej w energię elektryczną. Produkcja energii tego typu jest intensywna wtedy, kiedy wiatr wprawia w silny ruch łopaty wirnika.

Elektrownie wodne

OZE energia wody

Elektrownie wodne odpowiadają za około 2 procent produkcji energii elektrycznej w Polsce. Tego rodzaju elektrownie, oparte na działaniu wody odpowiadają za niemal 20 procent całkowitej produkcji energii na świecie, choć mówi się o nich rzadziej niż o fotowoltaice czy elektrowniach wiatrowych, stanowią potężny segment OZE. Jak działa elektrownia wodna? Niezależnie od jej budowy, powierzchni, czy też rodzaju pracujących turbin, schemat działania jest taki sam: energia elektryczna została wytworzona w procesie przetworzenia energii hydraulicznej cieku w energię mechaniczną, a następnie przy użyciu generatora: w elektryczną. Elektrownie wodne odpowiadają za spory udział energii w Polsce, choć ich budowa jest mocno ograniczona przez niewielką ilość odpowiednich do takich inwestycji, lokalizacji.

Energia geotermalna

Odnawialne źródła energii energetyka geotermalna

Woda i energia wiatru to nie wszystkie OZE z których czerpie Polska. Do tego rodzaju źródeł energii w Polsce zaliczają się także elektrownie geotermalne, oparte na energii cieplnej skał, wody i gruntu z wnętrza ziemi. Instalacje geotermalne działają przede wszystkim na obszarze Podhala w postaci popularnych term. Również pompy gruntowe czerpią z energii geotermalnej, dostarczając ciepło do naszych domów.

Energia z biomasy

OZE ekologia

Choć biomasa nie ma dużego udziału w energii odnawialnej w Polsce, jest to źródło odnawialne szeroko i chętnie wykorzystywane w świecie. Drewno o niskiej jakości technologicznej, drewno odpadowe, odpady z produkcji rolniczej czy też wodorosty: jeśli to, czego już powtórnie prędko nie wykorzystamy ma dużą kaloryczność, możemy wykorzystać te surowce jako nośniki energii.

OZE W POLSCE: INSTALACJE OPARTE NA DZIAŁANIU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

OZE energia słoneczna

Najwięcej z nas wiąże odnawialne źródła energii OZE z instalacjami fotowoltaicznymi. Fotowoltaika szturmem zdobyła rynek OZE, zmieniając nasze podejście do zielonej energii. Rola energetyki słonecznej w naszym kraju stale rośnie, ponieważ rozumiemy sens energii odnawialnej, która w przeciwieństwie do wyczerpalnych paliw kopalnych wiąże się z długotrwałym zapewnieniem nam bezpieczeństwa. Sprawdź, jak działa energia słoneczna!

Produkcja energii na własny użytek: co daje nam fotowoltaika?

Przedstawiliśmy w powyższym artykule kilka rodzajów źródeł odnawialnych, pochodzących z działania wody, ciepła ziemi, wiatru czy biomasy. Choć wspomniane odnawialne źródła energii są obecne w Polsce od kilkunastu lat, dopiero od niedawna przekonujemy się jak OZE w Polsce mogą bezpośrednio przełożyć się na nasze finanse. Panele fotowoltaiczne o odpowiednio dobranej mocy, dodatkowo połączone z innym źródłem ciepła, np. pompą gruntową lub powietrzną to idealne rozwiązanie dla wszystkich inwestorów, którzy chcą zmniejszyć koszty utrzymania domu, rachunki za prąd i ogrzewanie oraz w pełni uniezależnić się od dystrybutorów gazu oraz energii elektrycznej.

Do czego możemy wykorzystać odnawialne źródła energii ze słońca?

Energia słoneczna jest najbardziej wydajnym źródłem energii z OZE, co oznacza, że idealnie sprawdzi się do pokrycia zapotrzebowania na prąd nie tylko w dużych zakładach pracy, mniejszych firmach, ale przede wszystkim w naszych domach. Instalacje pv o dokładnie oszacowanej przez projektanta mocy nie tylko zasilą nasze gniazdka elektryczne, ale także przygotują dla nas ciepłą wodę użytkową, załadują samochody elektryczne, a połączone z pompą ciepła staną się zupełnie bezkosztowym sposobem na ogrzanie budynku.

Inwestuj i planuj świadomie, sprawdź, jak działa pompa ciepła.

Ile kosztuje inwestycja w odnawialne źródła energii?

Choć koszt związany ze stworzeniem własnej elektrowni słonecznej może okazać się spory, fotowoltaika jest objęta różnym rodzajem dopłat oraz dofinansowań na szczeblu regionalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Prosumenci mogą skorzystać także z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając panele pv od podatku, co oznacza szybszy okres zwrotu całej inwestycji, jak również mniejsze nakłady finansowe na starcie.

Fotowoltaika: jaka moc instalacji pokryje moje zapotrzebowanie na prąd?

Moc paneli fotowoltaicznych nie jest dobierana przypadkowo. W przypadku czerpania z odnawialnych źródeł energii przede wszystkim najbardziej liczy się realnie oszacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną. Najczęściej projektanci liczą zużycie prądu w oparciu o lekturę rachunków od dystrybutora, ale by zmiany były pozytywne i korzystne finansowo do wybrania określonego wariantu mocy paneli liczą się także:

  • kubatura budynku
  • ilość mieszkańców w domu
  • klasa energetyczna sprzętów rtv i agd
  • ewentualne plany dotyczące rozbudowy domu
  • wybrany przez prosumenta system ogrzewania

Nie warto samodzielnie szacować mocy paneli: pod okiem projektanta firmy fotowoltaicznej doświadczonej na rynku, szybko i dokładnie dobierzemy moc instalacji pv, tak, by pokrywała ona nasze potrzeby, bez konieczności poboru energii z sieci. W domach o standardowym zużyciu prądu wystarczający okazuje się montaż fotowoltaiki o mocy z przedziału 4-10 kWp.

ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA ŚWIECIE

Niewątpliwą korzyścią wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym jest poprawa jakości środowiska i redukcja emisji dwutlenku węgla, co jest priorytetem w polityce energetyki Unii Europejskiej. Zmiany w finalnym zużyciu energii mają być realnie odczuwalne w 2030 roku, kiedy to przewiduje się osiągnięcie wzrostu udziału energii OZE w ogólnym bilansie energetyki. Szacuje się, że odnawialne źródła energii pochodzące z wody, wiatru, ziemi czy też nowych elektrowni słonecznych będą wynosiły ponad 40 procent udziału w ogólnoświatowym bilansie energetyki. Oznacza to ponad dwukrotnie większy udział niż ma to miejsce obecnie. Priorytetowa zamiana energii pierwotnej na energię odnawialną to pokłosie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie polityki ekologicznej w ramach zrównoważonego rozwoju i wykorzystania źródeł odnawialnych zagwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i bez dalszego negatywnego wpływu na środowisko.

Które Państwa przodują w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii?

Finlandia, Szwecja oraz Estonia: to liderzy, którzy najczęściej opierają się na źródłach odnawialnych. Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Estonii, w roku 2020 wynosił aż 30 procent! Dla porównania w Polsce mogliśmy się poszczycić wynikiem na poziomie 16 procent. Europejskie rynki energetyczne chętnie sięgają po moc elektrowni wiatrowych, wody czy konwersję energii słonecznej na energię elektryczną przy pomocy instalacji pv. Do wykorzystania nowych technologii opartych na niewyczerpalnych źródłach i inwestycji w energię ze słońca zachęcają m.in sporymi dofinansowaniami oraz certyfikatami.

WIESZ JUŻ, CO TO SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA OZE. SPRAWDŹ, ILE ZAOSZCZĘDZISZ!

OZE panele fotowoltaiczne i wiatraki

Dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii masz nie tylko realny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i poprawy jakości środowiska. Opierając swoje gospodarstwo domowe na OZE i wprowadzając ekologiczne zmiany do swojego otoczenia zyskasz przede wszystkim finansowo. Stale rosnące ceny energii elektrycznej i wizja, że nieodnawialne źródła energii ulegną wyczerpaniu nie będą już Twoim problemem. Zalety nowych zielonych technologii dostrzeżesz także jeśli jesteś na etapie budowy domu. Rezygnacja z przyłącza niepewnego gazu, na rzecz fotowoltaiki połączonej z pompą ciepła to nawet kilkanaście tysięcy złotych oszczędności! Nie musisz czekać na długotrwałe i kosztowne podłączenie się do sieci, rezygnujesz z budowy kominów oraz kotłowni, zyskując także dodatkową przestrzeń w domu. OZE to realne korzyści finansowe, a połączenie ich z dofinansowaniami sprawia, że koszty całej inwestycji znacząco

consultant

potrzebujesz wyceny?

potrzebujesz pomocy?